Arkivfoto: Molio

Tagpapbranchens Oplysningsråd politianmeldt

Konkurrencerådet politianmelder Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Det sker, fordi Konkurrencerådets nylige påbud om ophævelse af ”TOR-anvisningerne” ikke er blevet efterlevet.

Konkurrencerådet anmelder Tagpapbranchens Oplysningsråd (TOR) til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet. Konkurrencerådet vurderer, at TOR ikke har efterlevet rådets påbud om blandt andet at ophæve standarden ”TOR-anvisningerne”.


Formand for Konkurrencerådet, professor Christian Schultz, siger:


- Virksomheden har fået et påbud, fordi vi har afgjort, at den har handlet i strid med konkurrenceloven. Det er et helt afgørende, at Konkurrencerådets afgørelser bliver efterlevet. Følger virksomhederne ikke afgørelserne, har de ingen effekt. Det skader både kunder og andre virksomheder på markedet.


Konkurrencebegrænsende aftale

Konkurrencerådet afgjorde den 31. maj 2017, at Icopal Danmark ApS, Nordic Waterproofing A/S, Danske Tagpapfabrikanters Brancheforening og TOR har overtrådt konkurrenceloven ved at have indgået en konkurrencebegrænsende aftale.


Med afgørelsen fulgte blandt andet et påbud til TOR om straks at ophæve branchestandarden ”TOR-anvisningerne” samt fjerne dem fra TOR’s hjemmeside. Det skete ikke, og derfor har Konkurrencerådet besluttet at anmelde TOR til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet med henblik på strafferetlig forfølgelse.


Læs Bygnet-artiklen om Konkurrencerådets afgørelse her


Læs pressemeddelelse om politianmeldelsen her


Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen