Visualisering: Arkitema Architects & 3XN

Total- og underrådgivere til BørneRiget er udpeget

Vinderen af arkitektkonkurrencens anden og sidste fase om et nyt, innovativt hospital for børn, unge, gravide og deres familier er nu offentliggjort.

Holdet, der skal skabe rammerne for fremtidens børnehospital, bliver arkitektfirmaerne 3XN og Arkitema sammen med ingeniørfirmaet Niras, Rosan Bosch Studio, der skal sikre, at leg bliver en integreret del af hospitalet og landskabsarkitekt Kristine Jensens Tegnestue.

 

Kontrast til resten af Riget

Med opførelsen af BørneRiget skabes en unik mulighed for at etablere en bedre brugeroplevelse, funktionalitet og integration af behandling, forskning og uddannelse.

 

- Vi har haft et meget stort fokus på at sikre, at de børn og deres familier, som kommer til Børneriget, føler sig trygge og velkomne. Det er gjort gennem et bevidst arbejde med private zoner og flere typer af offentlige zoner, så man selv kan vælge graden af samvær med andre i samme situation. Der har været et meget inspirerende samarbejde i vores team, og sammen med det ambitiøse grundlag for konkurrencen er det nu lykkedes at designe et nyt ”Børnerige” af meget høj klasse, forklarer Wilhelm Berner–Nielsen, Partner og ansvarlig i Arkitema Health.

 

Det nye børnehospital står med sine bløde organiske former i kontrast til resten af Rigshospitalets ortogonale udseende. Ambitionen er at skabe fysiske rammer, som støtter en fortsat udvikling af Rigshospitalets internationalt anerkendte ekspertise inden for behandling af børn, unge og gravide.

 

Hjemlig atmosfære og grønne pusterum

Uanset hvilket af børnehospitalets sengeafsnit og hvilken sengestue man ligger på, bliver der mulighed for at gå eller trille en seng ud til et grønt pusterum, der ligger maksimalt 20 meter fra værelset. Der er lagt vægt på at skabe et sundt hospital med meget dagslys og allestedsnærværende udkig til omgivelserne.

 

- Ambitionen er at skabe et hospital med en hjemlig og uformel atmosfære, hvor patienter og deres familier vil få en tryg rejse med logiske sammenhænge og legende rammer. Der skal være differentierede rammer og muligheder i det nye børnehospital til alle patienttyper og til alle de pårørende og ansatte, der får deres daglige gang i huset, siger Stig Vesterager Gothelf, Designansvarlig og partner - 3XN.

 

BørneRiget forventes at stå klar i 2024 og vil kunne huse 1200 medarbejdere og modtage 900 patienter.

 

Læs hele nyheden her.

 

Kilde: Arkitema Architects