Foto: Byggecentrum

Trafikstøj dræber - men kan løses med politisk vilje

Støj fra trafikken er den værste støjkilde i vores samfund. Mere end 720.000 boliger eller 1,4 millioner danskere er påvirket af trafikstøj, som ligger over den vejledende grænseværdi. Ny hvidbog anbefaler intelligent byplanlægning, lavere hastigheder og bedre dæk som vigtige redskaber, når der skal skrues ned for trafikstøjen.

Det koster menneskeliv og penge, men der mangler stadig politiske målsætninger og finansieringsmuligheder, når det kommer til bekæmpelse af trafikstøj. I dag udkommer en hvidbog med en lang række konkrete forslag til, hvordan støjproblemerne kan løses – hvis pengene findes.


Men hvidbogen præsenterer også seneste forskningsresultater omkring helbredsmæssige effekter og viser, at vi mangler en ny opgørelse af de samfundsøkonomiske omkostninger:


-  Når det kommer til de kendte løsninger, har vi slet ikke udnyttet potentialet endnu. Der kan gøres meget mere for at begrænse støj fra trafikken. Når vi planlægger vores byer, bør vi derfor tage højde for, at mennesker er mindre genererede af trafikstøj ved deres bolig, hvis de har adgang til en stille side, som eksempelvis et attraktivt, lukket gårdmiljø, der er effektivt skærmet fra støjen. Fredelige pladser og parker kan have samme funktion. Desuden spiller boligens støjisolering en væsentlig rolle for lydmiljøet. Udviklingen af lyddæmpende vindues-, altan- og facadeløsninger er i fuld gang, og der er behov for at fremme og styrke den udvikling, så der er en vifte af løsninger til rådighed, siger Allan Jensen, som er leder af afdelingen, Akustik og Støj, i Rambøll og en af hovedforfatterne til hvidbogen.

 

Løsninger har størst effekt, når de kombineres

Intelligent byplanlægning er én af en række anbefalinger, der kan forhindre støjens udbredelse. Hvis man ønsker at dæmpe støjen ved selve kilden, det vil sige ved bilen og vejbanen, bringes støjdæmpende dæk, støjskærme og asfalt samt hastighedsnedsættelse i spil i hvidbogen. Fælles for anbefalingerne er, at de har den største effekt, når de kombineres:


- Mange års arbejde med trafikstøj har vist, at der ikke findes én enkelt løsning, som kan fjerne problemet. Vejtrafikken ventes kun at stige – de seneste prognoser anslår en stigning på 16 procent frem mod 2030 – så hvis udviklingen skal drejes i retning af, at færre borgere bliver generet og decideret syge som følge af trafikstøj, er det nødvendigt at sætte ind på mange fronter og benytte en lang række redskaber, siger Allan Jensen.

 

 

Den nye hvidbog er udarbejdet af Rambøll og Gate 21 sammen med forskere fra Kræftens Bekæmpelse og DELTA og med støtte fra Realdania.

.  

Læs hvidbogen her 

Læs mere her


Kilde: Rambøll