Foto: Silkeborg Kommune

Tre teams videre i konkurrence om udvikling af havnen i Silkeborg

De tre teams, som er udvalgt til at gå videre i konkurrencen er anført af hhv. Bjarke Ingels Group, Effekt Arkitekter og SLA. Konkurrencen er udskrevet af Realdania, Silkeborg Kommune og lokale virksomheder.

Der har været stor interesse for at udvikle Søfronten og Havnen i Silkeborg. Ikke færre end 22 rådgiverteams har budt ind med ønske om at deltage i arkitektkonkurrencen om en masterplan for et kæmpe areal i Silkeborg midtby.

Planen skal gøre arealerne langs Søfronten tilgængelige for borgere og besøgende i Silkeborg og give plads til forskellige former for kulturel aktivitet. Samtidig skal planen sikre en bedre sammenhæng mellem Søfronten, Papirfabrikken og Havnen. Parallelkonkurrencen skal undersøge og udpege den bedste placering af et muligt fremtidigt Museum Jorn, så det indgår i et velfungerende bymiljø.

 

Masterplanen skal desuden vise, hvordan søen og havnen og de fremtidige byfunktioner kan forbindes med stier til Torvet og gågaderne i midtbyen.

 

Et stærkt ansøgerfelt

Interessen for projektet har været stor og ansøgerfeltet stærkt. 22 teams har søgt om at blive prækvalificeret til opgaven, og tre teams er nu udvalgt til at gå videre.

 

- Det er meget kvalificerede teams, som har budt på opgaven, og som gerne vil være med til at udvikle et af Silkeborgs mest spændende og bynære områder. Vi har udvalgt tre teams, som repræsenterer en stærk og bred kombination af fagligheder og ikke mindst stor erfaring fra lignede projekter. Jeg glæder jeg mig til at se konkrete bud på, hvordan vi kan skabe endnu mere liv og sammenhæng i midtbyen, siger borgmester Steen Vindum.

 

De udvalgte teams er Team BIG, Team Effekt og Team SLA. Det er tre meget forskellige teams, som hver især kan bidrage med noget unikt til netop Silkeborg og den konkrete opgave.

 

- Danske byer oplever i disse år en omstilling fra handelsliv som bærende funktion i byernes midte til byfunktioner, som giver mulighed for, at mennesker kan mødes og opleve og dyrke fællesskabet. Parallelkonkurrencen i Silkeborg bliver et spændende forløb. Og også i fremtiden vil være en bæredygtig bymæssig og levende ramme for borgere og besøgende. Jeg ser meget frem til at se de tre teams analyser og strategiske forslag til Silkeborg bymidtes fremtid, siger Realdania programchef Astrid Bruus Thomsen.

 

Konkurrence i to faser

Konkurrencen gennemføres i to faser mellem november 2018 og april 2019. I den første fase skal de tre teams komme med en overordnet analyse af bymidten og tænke placeringen af et nyt museum Jorn og andre aktiviteter som for eksempel et nyt søbad, et grønt byrum samt fritids- og vandaktiviteter ind i en samlet plan. 

 

Fase 2 tager afsæt i anbefalingerne fra den første fase. Her skal de tre teams levere en samlet masterplan for søfront- og havnearealerne. Masterplanen bliver et vigtigt grundlag for den videre proces om at etablere et eventuelt nyt Museum Jorn, og planen vil danne grundlag for beslutning om fremtidige lokalplaner og anlæg. Masterplanen skal desuden bidrage til at skabe investeringssikkerhed og overblik over de reelle bygge- og anlægsmuligheder på arealerne ved Søfronten og Havnen.

 

Kilde: Realdania