Visualisering: URBAN POWER

Ny strategi for gågadens overlevelse

I en tid, hvor nethandel risikerer at aflive handelsbyerne lancerer URBAN POWER, i samarbejde med Aabenraa Kommune, Kalb, Artspot samt lokale aktører en offensiv strategi for Aabenraas centrale handelsliv.

Gågaderne har længe været en uadskillelig del af danske handelsbyers identitet og byliv. Det er dog langt fra sikkert at vi i fremtiden overhovedet har handelsbyer. Nethandlen stiger og en dyster prognose fra Institut fra Centerplanlægning forudser at tre ud af fire handelsbyer forsvinder.

Gågader skal tilbyde særlige oplevelser

- Gågaderne er i dag stærkt udfordret af bl.a. nethandlen og det er derfor vigtigt at bykernens rolle tilpasses vores nye livsmønstre, siger Rune Veile fra URBAN POWER:


- Det fysiske møde mellem mennesker, kan aldrig erstattes af nethandel og derfor skal gågaderne tilbyde nogle særlige oplevelser, der trækker folk tilbage i byerne. Det er derfor ikke nødvendigvis kun handel, der vil være at finde i fremtidens bykerner.


Mange gågader er allerede påvirket af et faldende antal handlende og sygner langsomt hen i forfald og tomme butiksvinduer. Det har har en selvforstærkende effekt, som holder kunderne væk fra gågaden.


Aabenraa tager kampen op

Men i Aabenraa tager de kampen op og relancerer gågaden, som byens vigtige livsnerve. I en konkret indsats for genoprettelsen, har URBAN POWER i tæt samarbejde med kommunen og byens aktører udarbejdet en strategi, der sætter kursen for den nordlige del af gågaden: Nørreport og Ramsherred.


Den store forandring i gaden er, at vi ændrer den fra en handelsgade til en opholdsgade. Ved at skabe grobund for nye funktioner og indføre en række attraktive opholdszoner og steder der indbyder til leg, indbyder vi til at byen gøres langt mere aktiv. Man styrker byrummene med stedsspecifikke byrumsmøbler, der giver identitet og inviterer til ophold. 

Derudover kommer til at ske en række fysiske forandringer, hvor enkelte bygninger rives ned mens nye kommer til. Historiske facader istandsættes, midlertidige byrum testes af, og særlige events vil skabe fornyet fokus på bydelen.

- Gågaden skal være det indlysende sted at tage hen. Ikke bare for at handle, men også for at blive inspireret, underholdt, for at mødes med vennerne, for at se og blive set, forklarer Rune Veile.


Selv om strategien først bliver godkendt i løbet af sommeren, vil man allerede i juni kunne opleve de første tiltag. Dele af elementerne fra strategien bliver opsat til Kultur og Gourmet Festival d. 7.-9. juni, hvor de bliver testet i praksis.

 

Kilde: URBAN POWER