Byggeteknik for arkitekter

Få de arkitektoniske virkemidler på plads
Byggeteknik for arkitekter

Det er i den konkrete udførelse, at arkitektoniske intentioner omsættes til fysisk formgivning. Viden om konstruktive forhold, bygningsdele, knudepunkter og materialeegenskaber er derfor helt nødvendig for at beherske sine arkitektoniske virkemidler.

Uddannelsen henvender sig til arkitekter, som ønsker et indblik i, hvordan en lang række byggetekniske forhold og valg indvirker på den arkitektoniske formgivning fra tidligt i skitseringsprocessen. Sammen med andre arkitekter nørder vi byggeteknik med henblik på en større forståelse af teknikken som inspirationskilde til en gennemarbejdet arkitektur.

Indhold og formål

Tematisk arbejder uddannelsen med såvel den store skala og de tidlige valg omkring disponering og byggesystem, som de krav der stilles til bygningens vigtigste bygningsdele og til de bærende og karakterskabende knudepunkter. Metodisk tages der på alle moduler udgangspunkt i et arkitektonisk stærkt projekt, opført indenfor de seneste år. Under overskriften "Bygningen baglæns" gennemgås projekter af arkitekterne bag, og vi regner baglæns på hvorfor projektet ser ud som det gør.

• Hvordan møder bygningen de lovgivningsmæssige og fysiske krav? 
• Hvordan vises vandet væk? 
• Hvordan holdes kulden ude?
• Hvordan sikres mod brand? 
• Hvordan skiftes de enorme luftmængder? 
- og hvordan udføres alt dette, så løsningerne understøtter og styrker det arkitektoniske udtryk?

Udbytte

Deltagerne bliver introduceret til en række grundlæggende byggetekniske begreber og problemstillinger, og får styrket forståelsen for de krav og udfordringer der knytter sig til valg af bygningers konstruktioner og materialer.

På kurset diskuteres byggetekniske forhold ud fra en arkitektonisk tilgang, og der arbejdes med at oparbejde konkrete færdigheder i løsningen af enkle konstruktioner og sammenbygninger. Samtidig styrkes evnen til at kommunikere og samarbejde med ingeniører, bygningskonstruktører, entreprenører og andre involverede parter.

Målgruppe og forudsætninger

Uddannelsen henvender sig til arkitekter der ønsker at kunne inddrage viden om byggetekniske og konstruktive forhold i den arkitektoniske formgivning. Kurset henvender sig til alle arkitekter med ingen eller begrænset viden om byggeteknik.

Undervisere
Mette Rydahl Anker
Mette Rydahl Anker
Lektor og arkitekt MAA
Københavns Erhvervsakademi
Anne Helene Hornhaver
Anne Helene Hornhaver
lektor
Københavns Erhvervs Akademi
Magnus Sølvhøj Kuhn
Magnus Sølvhøj Kuhn
Lektor og arkitekt
Københavns Erhvervs Akademi
Opbygning

Uddannelsen er bygget op over tre temamoduler af to dage hver. Undervisningen veksler mellem teoretiske input omkring dagens emne, eksempler og øvelser der relaterer direkte til undervisningen. 

Modul 1, dag 1
08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad
09.00 - 09.30
Introduktion til kursets opbygning, undervisere og kursister
09.30 - 12.00
De overordnede rammer, lovgivning og teknisk fælleseje - Begrebet bygningsdele, bygningens vigtigste bygningsdele - Gennemgang af funktionskrav til vigtige bygningsdele
12.00 - 13.00
Frokost
13.00 - 14.30
Byggeriets materialer og konstruktioner, -småhuset fra fundament til tag
14.30 - 14.45
Pause med kage
14.45 - 15.45
Funktionskrav til klimaskærmens forskellige lag
15.45 - 16.00
Opsamling på dagens program og afrunding
Modul 1, dag 2
08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad
09.00 - 12.00
Væsentlige materialeegenskaber - Udvælgelse af materialer ud fra relevante parametre
12.00 - 13.00
Frokost
13.00 - 14.30
Bygningen baglæns: Kim Dalgaard fra Vandkunsten præsenterer boligbebyggelsen Lisbjerg Bakke
14.30 - 14.45
Pause med kage
14.45 - 15.45
Opsamling på modulet. Mere viden; litteratur og anvisninger
15.45 - 16.00
Afrunding og evaluering af modul 1
16.00
Modul 1 slutter - tak for denne gang
Modul 2, dag 1
08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad
09.00 - 12.00
Bygningsdele - Begrebet bygningsdele - bygningens vigtigste bygningsdele - Kravstillelse. Hvilke typer af krav stilles til de enkelte bygningsdele?
12.00 - 13.00
Frokost
13.00 - 14.30
Bygningen baglæns: Case præsenteret af Vandkunsten
14.30 - 15.00
Pause med kage
15.00 - 16.45
Funktionskrav og myndighedskrav - Gennemgang af funktionskrav til vigtige bygningsdele - Myndighedskrav til bygningens konstruktioner
16.45 - 17.00
Opsamling på dagens program og afrunding
Modul 2, dag 2
08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad
09.00 - 12.00
Materialer - Materialers fysiske egenskaber - Materialers øvrige vigtige egenskaber; bæredygtighed/vedligehold/holdbarhed/økonomi/patinering etc.
12.00 - 13.00
Frokost
13.00 - 14.30
Valg af materialer - Krav til konstruktionens forskellige lag - Udvælgelse af materialer ud fra relevante parametre
14.30 - 15.00
Pause med kage
15.00 - 15.45
Valg af materialer, fortsat - Opsamling på valg af materialer
15.45 - 16.00
Evaluering af Modul 2 og afrunding
Modul 3, dag 1
08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad
09.00 - 12.00
Typiske normalkonstruktioner - Historisk - Gennemgang af typiske normalkonstruktioner for de vigtigste bygningsdele
12.00 - 13.00
Frokost
13.00 - 14.30
Bygningen baglæns: Case præsenteret af Mangor & Nagel
14.30 - 15.00
Pause med kage
15.00 - 16.45
Knudepunkter - Krav til væsentlige knudepunkter - Øvelse
16.45 - 17.00
Opsamling på dagens program og afrunding
Modul 3, dag 2
08.30 - 09.00
Registrering - og morgenmad
09.00 - 12.00
Opbygning og valg af normalkonstruktioner - Sammensætning af materialer - hvor meget fylder det - Vigtige parametre for udvælgelse
12.00 - 13.00
Frokost
13.00 - 14.30
Opbygning af knudepunkter - Eksempler på løsning af væsentlige knudepunkter - Øvelse
14.30 - 15.00
Pause med kage
15.00 - 15.45
Opbygning af knudepunkter, fortsat - Opsamling på knudepunkter
15.45 - 16.00
Opsamling på kurset og afrunding
Se video om arkitektur og byggeteknik
Vigtige informationer

Arkitektforeningen, Molio - Byggeriets Videnscenter og Københavns Erhvervsakademi har i fællesskab udviklet kurset.

Uddannelsen udbydes hos Akademisk Arkitektforening i København i efteråret 2019 på følgende datoer:
Modul 1:   1. og 2. oktober
Modul 2:   21. og 22. oktober
Modul 3:   12. og 13. november 
Læs mere her

Rabat
18.000 kr. ekskl. moms for medlemmer af Akademisk Arkitektforening
21.500 kr. ekskl. moms for ikke-medlemmer af Akademisk Arkitektforening.

Middag og overnatning
Kontakt HUSET Middelfart, hvis du ønsker middag og overnatning, som fås til en særpris på 795 kr. Prisen gælder kun for middag og overnatning i HUSET Middelfart (først-til-mølle-princip).
Ring på telefon 70 12 39 00 for bestilling.

Materialer
På kurset udleveres SBi-anvisningen 267 vedr. Småhuse - klimaskærmen. Resten af materialet forefindes kun digitalt, se nedenfor.

Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores digitale kursusmateriale.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Molio, Akademisk Arkitektforening og Københavns Erhvervsakademi forbeholder sig ret til ændringer.