Bygherrekompetencer

Bliv certificeret som bygherre - og styrk dig selv i din centrale rolle i byggeriet

 

15. sæson med Bygherrekompetencer - som gennem de mange sæsoner med fyldte kursushold og høje evalueringer blevet en institution inden for uddannelse af bygherrer og bygherrerådgivere.

 

• Mere end 500 har taget bygherre-uddannelse hos Molio (tidl. Byggecentrum)

• Altid høje evalueringer og fulde huse

• Kun de bedste undervisere med stor praktisk erfaring – og gode formidlingsevner 

 

Som bygherre er du byggeprocessens omdrejningspunkt – og kravene til dig vokser. Brugerne af byggeri stiller stadigt større krav. Bygherrer, og alle der agerer i nært samspil med bygherren, har derfor et stort og voksende behov for en sammenhængende, dybdegående uddannelse.

 

Du får de nødvendige kompetencer

Bygherrekompetencer er et afsluttet, velafgrænset og certifikatgivende uddannelsesforløb, der giver dig de færdigheder, der gør dig og din virksomhed i stand til at kunne magte bygherrens rolle i byggeriet - og derved bidrage effektivt til at sikre en bedre kvalitet og produktivitet.

 

Uddannelsen sikrer dig (og din virksomhed), at:

 

 • Du kan påtage dig bygherrens centrale rolle i byggeriet
 • Du er opdateret på de stadigt større krav til bygherrens kompetencer og evne til at følge med udviklingen
 • Du er stærk inden for de klassiske kompetenceområder som programmering, organisering, udbud og kvalitet mv.
 • Du er opdateret ift. aktuelle temaer som nye organisations-, udbuds- og samarbejdsformer, nye AB-system, bæredygtighed, miljø, BIM mv.

 

Du får et stærkt greb om denne vifte af nødvendige kompetencer, som du kan bruge direkte i praksis i din virksomhed. 

Evalueringer og input fra deltagere viser, at det ikke bare er noget, vi siger - det er også sådan, vores kursister oplever det.

 

"Bygherrekompetencer-uddannelsen imødekommer på fornemste vis det øgede behov for kompetenceudvikling", siger Bygningschef Peter Munk, AaK Bygninger, f.eks. - og han har både været deltager og nu underviser på uddannelsen. Det kan du selv opleve, når uddannelsens 15. sæson indledes 25. - 27. marts.


Der er 25 pladser på uddannelsen

 

Modulerne har derfor i de seneste sæsoner været fyldt op, og der åbnes kun for 25 nye pladser hver sæson. 

Indhold

10 dage med "alt hvad du skal vide som bygherre"

Undervisningen er fokuseret på konkrete problemstillinger, der har reel betydning i din hverdag.


Uddannelsens temaer er bygget op omkring bygherrens rolle i de afgørende elementer i byggeriets faseforløb. Det har givet tre moduler med overskrifterne:

 • Planlægning og Organisering
 • Udbud og Aftaler
 • Udførelse og Aflevering


Inden for disse rammer bliver uddannelsen løbende revideret, så den til stadighed kommer gennem de vigtigste temaer for en bygherre netop nu.


Temaerne udvælges i samarbejde med kursister, undervisere, en lang række byggefolk og tilknyttede eksperter. Det hele gøres praksisnært gennem cases, opgaver, walk and talks og drøftelser.


Bygherrekompetencer har derfor altid en tidssvarende sammenhæng mellem uddannelsens indhold og de udfordringer, du reelt står med i dagligdagen. 

I seneste folder om uddannelsen kan du se oversigt over indholdet i modulerne.

 

Stærkt kompendiemateriale

Du får et professionelt undervisningsmateriale til hvert af de tre moduler. Materialet suppleres løbende med nyttige og aktuelle henvisninger til uddybende informationer og cases. Du får derfor et undervisningsmateriale, som reelt kan bruge i dit daglige, praktiske virke.

Opbygning

Bygherrekompetencer består af:

 • 3 x 3-dagesmoduler (med overnatning) - i alt 9 kursusdage
 • Projektarbejder mellem modulerne
 • En afsluttende eksamensdag med censor


Du vil i projektarbejdet have mulighed for at få vejledning af uddannelsesledere, din besvarelse bliver evalueret, og du vil få feedback fra både medstuderende og undervisere. På eksamensdagen vil du blive eksamineret i dine projektarbejder sammen med din projektgruppe over for ekstern censor og uddannelsens ledere.

Arbejdsmængde

Bygherrekompetencer kræver en stor indsats af dig. Ud over de 9 kursusdage og den afsluttende eksamen kommer løsning af projektopgaver efter hvert modul. Du bør regne med ca. 20 - 30 timers arbejde med hver opgave.

Organisering

Deltagerne på modulerne deles op i små grupper og denne opdeling fortsætter til projektarbejdet efter modulerne. Organiseringen i grupper med projektarbejde bidrager til at inspirere og strukturere den vigtige netværksdannelse.

Projektarbejdet kan enten tage udgangspunkt i en case fra en konkret byggesag hos en af deltagerne eller du kan vælge at anvende en af de projektopgaver, uddannelsen tilbyder, som kan tilpasses din egen hverdag.

Undervisere

Det er vores mål at samle de allerbedste undervisere til Bygherrekompetencer - både ift. faglig viden og erfaringer, men også rent formidlingsmæssigt.

Vi bestræber os på at få masser af eksperter med fingeren solidt plantet på byggepulsen. Det betyder nemlig, at vi byder på konkrete erfaringer og indblik fra byggefolk, der kender din situation ud og ind i praksis – og forstår at formidle det!

Undervisningsteamet består pt. af følgende:

Ekstern lektor Ib Steen Olsen, DTU Management Byggeledelse
Teknikumingeniør, EBA, MRICS og medejer Gert Munksgaard Thorsøe, emcon a/s
Seniorforsker, ph.d. Kim Haugbølle, SBi/Aalborg Universitet
Jan Q. Rasmussen
Afdelingleder for bygherrerådgivning Henrik Leksø, Rambøll
Bygningschef Peter Munk, Aak Bygninger, Aalborg kommune
Projektdirektør Hans Blinkilde, Region Hovedstaden - Center for Ejendomme
Sekretariatsleder Rolf Simonsen, Værdiskabende Byggeproces
Teknisk chef Jens Dons, Byggeskadefonden
Cand. jur., bygherrerådgiver og master i konfliktmægling Tora Fridell, emcon a/s
CEO/Adm. Direktør Tore Hvidegaard, 3dbyggeri Danmark ApS
Ingeniør og Indehaver Simon Skaarup, CX1 Rådgivende Ingeniørfirma
Adm. Dir. Henrik Eggersen, Eggersen Miljø & Sikkerhed
Arkitekt og byggeøkonom Christian Bolding
Afdelingschef Claus Visti Hansen, ATP Ejendomme
Forretningschef Anders Kirk Christoffersen, NIRAS bygherrerådgivning
Advokat (H) og partner Henrik Hauge Andersen, VILTOFT
COO Frederik Schou Hansen, CEBRA
Driftschef Flemming Wulff Hansen, DATEA
Project Manager Mads Blaabjerg

Certificeret Bygherre

Når du består den afsluttende eksamen modtager du bevis på, at du nu er Certificeret Bygherre.

Sådan et certifikat fra en anerkendt kursusudbyder som Molio er dit bevis på, at du har de nødvendige færdigheder, men også et input til din virksomheds ”karakterbog”, når Bygherrekompetencer skal dokumenteres overfor opdragsgivere og samarbejdspartnere.

Målgruppe - og se hvem der har deltaget på uddannelsen

Bygherrekompetencer henvender sig til alle der arbejder fagligt i en professionel bygherreorganisation (offentlig, offentligt støttet og privat), til bygherrens nærmeste rådgivere samt til total- og hovedentreprenører.

 

Klik her og se liste over, hvor deltagerne på Bygherrekompetencer er kommet fra.

Tid, sted, priser og tilmelding

15. sæson holdes på følgende datoer:

Modul 1: 25. - 27. marts 2019
Modul 2: 20. - 22. maj 2019
Modul 3: 2. - 4. september 2019
Eksamen: 21. oktober 2019

 

Alle moduler holdes hos HUSET i Middelfart og er med overnatning.


Der udarbejdes hjemmeopgaver mellem modulerne. Dette gøres i grupper. For at komme til afsluttende eksamen og få endelige uddannelsesdiplom skal man have udarbejdet gruppeopgaver for alle tre moduler.

Tilmelding

Du kan læse mere om modulerne og tilmelde dig her.
Du kan også tilmelde dig på info@molio.dk eller på 70 12 06 00.

Uddannelsen koster kr. 48.000 ekskl. moms i alt.
Prisen er inkl. al forplejning, omfattende kursusmaterialer og overnatning.

Der er 10% rabat til medlemmer af IDA Byg, Danske Ark, FRI, Konstruktørforeningen og FAOD Forbundet af Arkitekter og Designere.

Vi gør opmærksom på muligheden for at anvende bruttolønsordningen.
Der er også mulighed for at søge op til 25.000 kr. fra Den Kommunale Kompetencefond.

Bygherrekompetencer er på positivlisten for den regionale uddannelsespulje se her

Udtalelser fra tidligere kursister

 • "Jeg er meget mere rustet til at gennemføre projekt som bygherre. Er blevet helt skarp på bh rolle og forventning. den viden jeg har fået giver mig ballast til at holde mere på de aftaler som er indgået med bygherre."
 • "Jeg har fået meget viden, og mange gode værktøjer med fra uddannelsen. Som uden tvivl kommer til at styrke mig i mit arbejde. Derudover også et netværk i de andre deltagere, som jeg forventer at benytte fremadrettet."
 • "Rigtig mange kompetente oplægsholdere. Stor variation i oplæggene. Velfungerende subsite på Molios hjemmeside for kursisterne. Ok kursussted, med meget sødt personale"
 • "Jeg er meget mere rustet til at gennemføre projekt som bygherre. Er blevet helt skarp på bh rolle og forventning. den viden jeg har fået giver mig ballast til at holde mere på de aftaler som er indgået med bygherre."
 • "Jeg har fået udfoldet et større vidensområde, som tilmed er belyst i introducerende omfang og kan danne grundlag for mit nuværende virke og fremtidige udvikling som bygherrerådgiver. Generelt har jeg nu fået ny viden og skabt forståelse for kompleksiteten i større byggerier."
 • "Rigtig mange kompetente oplægsholdere. Stor variation i oplæggene. Velfungerende subsite på Molios hjemmeside for kursisterne"
 • Særligt godt: "Det samlede omfang og den introducerende tilgang med specialiserede fagfolk.
 • Der var et godt og summerende opgaveforløb omkring de programsatte emner. Der var gode muligheder for at have fælles debat omkring emnerne og opgaven. Det var et dejligt kursus sted med god forplejning og faciliteter. Der var ligeledes god energi på kursusholderne og proces fremføring i forløbet."
 • "Jeg har fået udfoldet et større vidensområde, som tilmed er belyst i introducerende omfang og kan danne grundlag for mit nuværende virke og fremtidige udvikling som bygherrerådgiver. Generelt har jeg nu fået ny viden og skabt forståelse for kompleksiteten i større byggerier."
 • "Et fint overblik i forhold til alle delene i bygherrerollen og et indblik i hvad der rører sig rundt omkring i branchen."
 • "Jeg føler mig klædt på til at løfte opgaven som bygherrerådgiver. Jeg har i hvert fald fået en masse gode værktøjer, og fået øjnene op for vigtigheden af de forskellige processer i forbindelse med at rådgive bygherrer."
 • "Jeg har helt klart fået et bedre overblik over, hvilke muligheder for samarbejde der er - og fordele og ulemper ved de enkelte samarbejdskonstellationer. Samtidig er jeg blevet gjort opmærksom på, hvilke fokusområder, der er vigtige at tage med fra starten i et byggeprojekt - ja, i det hele taget er jeg blevet bekræftet i, at det er vigtigt at bruge tid og kræfter på de indledende processer og aftaler, for at sikre en smidig gennemførelse af et byggeprojekt. Jeg er samtidig blevet del af et netværk, der kan trækkes på og sparres med i mit fremtidige virke som bygherre."
 • "Jeg har fået et dybere kendskab til flere emner, som er en del af min hverdag, men som jeg nu har større forståelse for og derfor bedre kan styre."
 • "Konceptet er et komprimeret forløb med indlæg fra førende praktikere indenfor områder, og såvel indlæg som oplægsholdere er rigtig gode."
 • ”Vi oplever i de nye og større kommuner, at der efter kommunalreformen, stilles større og større krav og forventninger til professionalisering af den kommunale bygherre-funktion. Uddannelsen imødekommer på fornemste vis det øgede behov for kompetenceudvikling. Kombinationen af teori og den praktiske case-tilgang gør uddannelsen meget praksisnærværende for deltagerne."

Øvrige materialer om uddannelsen

Se den seneste folder om uddannelsen her