Fakta om Digitalt Barometer

Molio har initieret en omfattende undersøgelse af digitaliseringen i byggeriet og har bedt analysevirksomheden Seismonaut om at løse denne opgave. Fokus for opgaven har været at undersøge, hvordan virksomhederne forholder sig til og tilgår den digitale udvikling, hvad der driver virksomhedernes omstilling, og hvilke konsekvenser dette har for sektoren.

Undersøgelsen er udformet i en kvalitativ interviewundersøgelse og en kvantitativ survey.

Digitalt Barometer: Kvalitativ rapport 

Den kvalitative undersøgelse er baseret på dybdegående interviews af topledere i nogle af de mest toneangivende virksomheder på tværs af sektoren. Vi har interviewet direktører i virksomheder, der er nået langt med den digitale udvikling, og som samtidig har et bredt netværk af samarbejdspartnere og dermed indblik i den generelle udvikling i branchen. Analysen giver derfor også et indblik i den del af sektoren, hvor den digitale udvikling er nået særligt langt.

Fem elementer har vist sig særligt interessante i forhold til den digitale udvikling i byggesektoren:

  • Drivkraften bag den digitale udvikling, 
  • Betydningen for samarbejdsformerne,
  • De nye strukturer i branchen, som følger, 
  • Kravene til kompetencer og 
  • Behovet for standarder.


Uddrag af undersøgelsen er samlet i en publikation, som formidler resultaterne af de gennemførste interviews med fokus på disse fem elementer.

Download et uddrag af den kvalitative rapport her
 

Digitalt Barometer: Kvantitativ survey

Den kvalitative undersøgelse er har kvalificeret spørgsmålene til en omfattende kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, der er besvaret (eller delvist besvaret) af i alt 857 respondenter. 


Download et uddrag af undersøgelsen her