Efteruddannelse

Kurser hos DKBI

Dansk Konstruktions- og Betoninstitut, DKBI, udbyder en række efteruddannelseskurser i konstruktioner inden for byggeri og anlæg. Kurserne er udviklet sammen med branchens specialister og eksperter, med særligt fokus på at videreuddanne og opkvalificere byggebranchen på konstruktionsområdet i forhold til såvel projektering som udførelse.

Bemærk: her på siden kan du kun købe DBKI kurser

Tilmeld nyhedsbrev

Kursusemner

Instituttets hovedaktivitet er planlægning og gennemførelse af efteruddannelsesaktiviteter i konstruktioner inden for byggeri og anlæg.

Kursusprogrammet tilrettelægges ud fra en målsætning om at dække byggebranchens behov for tekniske efteruddannelseskurser indenfor konstruktionsområdet i forhold til såvel projektering som udførelse. Programmet planlægges i et tæt samarbejde med repræsentanter fra praksis.

Undervisere hentes blandt specialister fra fx rådgivere, entreprenører, universiteter og institutter. Det tilstræbes, at underviserne repræsenterer såvel emnets teoretiske aspekter som dets tilpasning til hverdagens krav. Det er således afgørende, at deltagerne får en viden og et undervisningsmateriale med hjem, som er direkte anvendelig i deres virke, ligesom det er vigtigt, at der på kurserne udfolder sig en diskussion og dialog, der bl.a. er inspireret af deltagernes egne oplevelser, erfaringer og problemer.

Kurserne kan købes som firmakurser, og kurser kan i et vist omfang sammensættes efter specifikke behov. Priser mm. oplyses ved henvendelse til DKBI.

Forudsætninger

Hvis andet ikke er anført, kan kurserne følges uafhængigt af hinanden. Kurserne forudsætter normalt et kendskab til det behandlede emne. Det er anført i kursusbeskrivelsen, hvis et kursus kræver specielle forudsætninger.

Om DKBI

Dansk Konstruktions- og Betoninstitut, DKBI, ejes af en række store rådgivende ingeniørfirmaer og entreprenørselskaber: Cowi, Artelia, MT Højgaard, NCC Danmark, Niras, Rambøll, Sweco og CG Jensen.