DKBI Generelt (1)
Kurser

Information

DKBI og Molio har indgået et samarbejde om håndtering af tilmelding og salg af DKBI's efteruddannelsesaktiviteter inden for byggeri og anlæg. Det er stadigvæk de samme kurser og undervisere, som du kender.

Har du nogen spørgsmål er du velkommen til at kontakte sekretariatet på 70 12 06 00.

Firmakurser
Firmakurser tilbydes i alle tekniske emner inden for bygge- og anlægsområdet. Detailindhold, lærerbemanding, kursusform m.v. planlægges i samarbejde med rekvirenten. Kurserne målrettes bl.a. gennem valg af opgaver og øvelser.

Ved bestilling af firmakurser må der regnes med en planlægnings- og forberedelsesfase på ca. to måneder.

Prisen for et firmakursus aftales individuelt. Prisen afhænger bl.a. af kursets art, varighed og lærerbemanding.

Firmakurser kan også tilbydes som virksomhedstilpassede e-læringskurser.

Samarbejde
DKBI A/S har indgået en samarbejdsaftale med DTU Byg og Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (ASE) om afholdelse af tekniske efteruddannelseskurser for konstruktionsingeniører. Samarbejdet indebærer, at alle DKBI’s nuværende kurser og alle kommende kurser udbydes i fællesskab. Kurserne udvikles af et kursusudvalg, hvor DTU Byg og ASE er repræsenteret.


Praktiske oplysninger

Afmelding
Følger Molios regler 

Ændringer og aflysninger
Dansk Konstruktions- og Betoninstitut forbeholder sig retten til at foretage ændringer i tid og sted, samt til mindre ændringer i kursusindhold og lærerbemanding.

Kurser, der ikke opnår et tilstrækkeligt deltagerantal, aflyses eller udsættes.

Pris
Kursernes pris, der afhænger af kursernes længde, fremgår af de enkelte kursusbeskrivelser.
Ved større bestillinger kan opnås rabat efter nærmere aftale. Kontakt os på kurser@dkbi.dk eller på 7012 0600 herom.

Kursus-nyhedsmail
DKBI udsender ca. hver anden uge nyhedsmail om aktuelle kurser. Du kan tilmelde dig denne service her