2 Ældre Bærende Konstruktioner
Kursus

Ældre eksisterende bærende konstruktioner før 1960

ID: A206
Kurset er målrettet ombygninger og har til formål at afdække beregningsforudsætninger og faldgrupper ved projektering og til dels i udførelsen.

Tema
Kurser
5.300,-
6.625,- inkl. moms

Kontakt DKBI Kurser på kurser@dkbi.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes.

Kurset afholdes fra kl. 9.00 til kl. 17.00.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Kurset henvender sig til projekterende der arbejder med ombygning og renovering af ældre ejendomme.

Kurset er målrettet ombygninger og har til formål at afdække beregningsforudsætninger og faldgruber ved projektering og til dels i udførelsen. Fokus i kurset er bygninger fra tiden før ca. 1960, herunder bygninger fra før eksistensen af normer, fx udtrykt ved byggelovgivningen for København og Købstæder.

Der er tale om bygninger, hvor der ofte ikke eksisterer egentlige statiske beregninger for andet end stål- og betonkonstruktioner, fx bygninger der er opført med murede facader, skillerum og vægge omkring trapper. Etagedæk er ofte udført som bjælkelag af stål eller træ, ligesom der er anvendt hulstensdæk og Sperledæk.

Kursets emner er:

 • Tilstandsvurdering
  • Registrering på stedet
  • Undersøgelse af funderingsforhold
  • Gennemgang af kommunens arkiv
  • Ikke destruktiv prøvning
  • Destruktiv prøvning
 • Statisk dokumentation for ombygninger
  • Beregningsmetoder
  • Faldgruber i eksisterende statisk dokumentation
  • Robusthed
  • Sikkerhedsniveau
 • Særlige forhold ved grundmuret byggeri med etageadskillelser af træ, der bæres af stål eller træbjælker
  • Styrkeeftervisning af lodret last for bygværk og konstruktionsafsnit
  • Styrkeeftervisning af vandret last
 • Særlige forhold omkring hulstensdæk
  • Hvordan eftervises disse
 • Særlige forhold omkring betonkonstruktioner
  • Hvordan eftervises disse
 • Særlige forhold omkring efterfundering
  • Undermuring
  • Nedpresning af pæle
  • Dokumentation
 • Specielle konstruktioner
  • Tagkonstruktioner – springværker, konger og trempler
  • Kældervægge med jordtryk

Projekterende

Kursets opdeling i lektioner følger emnerne under Indhold.

Lars Z. Hansen
Ekspertisechef , NIRAS

Lars Z. Hansen

Linda Jill Peitersen

 

Kursusmaterialet er de til kurset udviklede slides.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.