2 Den Gode Statiske Dokumentation
Kursus

Den gode statiske dokumentation

ID: A102
Formålet med dette kursus er at give input til hvorledes en statisk dokumentation opbygges, så den er overskuelig og læsbar for tredjemand, fx i forhold til strukturering, dokumentationer og beskrivelser.

Tema
Kurser
5.300,-
6.625,- inkl. moms

Kontakt DKBI Kurser på kurser@dkbi.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes.

Kurset afholdes fra kl. 9.00 til kl. 17.00.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Erfaringen har vist, blandt andet hos certificeringsorganerne, at der er udfordringer med at opbygge og udforme en god statisk dokumentation. Formålet med dette kursus er at give input til hvorledes en statisk dokumentation opbygges, så den er overskuelig og læsbar for tredjemand, fx i forhold til strukturering, dokumentationer og beskrivelser.

Forudsætninger, der angives i dokumentet A1.1 Konstruktionsgrundlag bygværk, gennemgås for de emner, der traditionelt viser sig vanskeligt. Dette i form af en gennemgang af de bagved liggende regler, og en beskrivelse af hvorledes emnerne beskrivelses- og dokumentationsmæssigt håndteres i A1.1 Konstruktionsgrundlag bygværk. Fx gennemgås DS/INF 1990 samtidig med, at det vises hvorledes valg af konsekvensklasser og konstruktionsklasser dokumenteres og beskrives i A1.1 Konstruktionsgrundlag bygværk. Er det fx nok blot at angive en konsekvensklasse? Tilsvarende gælder fx robusthed. Den bagvedliggende viden for et emne vil ikke blive gennemgået i alle detaljer, men på et niveau, så man kan orientere sig i emnet.

Hvordan angives det grundlag, der danner grundlag for de afsnitsprojekterendes – fx leverandører – projektering, så det er entydigt og konsistent.

Det angives hvorledes A2.1 Statiske beregninger bygværk, der bl.a. danner grundlag for de laster, de afsnitsprojekterende gør brug af, opbygges, således at det er overskueligt.

Det angives hvorledes A2.2 Statiske beregninger konstruktionsafsnit opbygges, herunder hvorledes der anvendes bilag, og der herfra udtrækkes væsentlig dokumentationsmæssige forhold til hoveddokumentet, og hvorledes dokumentationen angives ved brug af fx illustrationer.

Opbygningen af B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering bygværk og A2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse bygværk gennemgås.

Gennemgangen vil blive illustreret ved eksempler.

Dette kursus har fokus på det at opbygge og udarbejde en god statisk dokumentation. Øvrige kurser for området er ”A101, Dokumentation, kontrol og certificering af bærende konstruktioner”, som har fokus på hele regelsystemet, mens ”G301, Kontrol af udførelse af bærende konstruktioner – DS 1140” alene har fokus på udførelsen af de bærende konstruktioner.

 • A1.1 Konstruktionsgrundlag bygværk
  • Beskrivelse af konstruktionen (SBi 271)
  • Inddeling i konstruktionsafsnit (SBi 271)
  • Konsekvensklasser og konstruktionsklasser (DS/INF 1990 og BR18)
  • Eksisterende konstruktioner (SBi 271 og ny norm for eksisterende konstruktioner)
  • Beskrivelse af statisk virkemåde (SBi 271)
  • Robusthed (DS/EN 1990)
  • Drift og vedligehold (SBi 271)
  • Sikkerhed; Lastkombinationer og lasttilfælde (DS/EN 1990 og SBi 271)
  • Nyttelast (DS/EN 1991-1-1)
  • Snelast (DS/EN 1991-1-3)
  • Vindlast (DS/EN 1991-1-4)
  • Geometriske imperfektioner (Materialenormer)
  • Seismisk last (DS/EN 1998)
  • Jord- og vandtryk
 • A2.1 Statisk dokumentation bygværk
  • Opbygning
  • Lastnedføring
  • Brug af bilag
 • A2.2 Statisk dokumentation konstruktionsafsnit
  • Opbygning
  • Dokumentationer
  • Brug af bilag
 • B2.1.1 Statisk kontrolplan projektering bygværk
  • Opbygning
  • Angivelse af uafhængige kontroller
  • Angivelse af krav til dokumentationer
 • B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse bygværk
  • Opbygning
  • Angivelse af uafhængige kontroller (Almen og særlig)
  • Udførelsesklasser
  • Angivelse af krav til dokumentationer
 • Grundlag for de afsnitsprojekterendes (leverandører) projektering, herunder brug af B.1 Statisk projektredegørelse, fx i forhold til koordinering af de afsnitsprojekterendes ydelser.

Formålet med dette kursus er at give input til hvorledes en statisk dokumentation opbygges, så den er overskuelig og læsbar for tredjemand, fx i forhold til strukturering, dokumentationer og beskrivelser.

Projekterende.

Erfaringen har vist, blandt andet hos certificeringsorganerne, at der er udfordringer med at opbygge og udforme en god statisk dokumentation. 

Program er under udarbejdelse

Thomas Hansen
Ekspertisechef , NIRAS

Thomas Hansen

Rune Estlander Mott
, Artelia

Rune Estlander Mott

 

De til kurset udarbejdede slides vil blive uddelt som kursusmateriale. Øvrige relevante dokumenter medbringes af kursisterne.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.