2 Dokumentation, Kontrol Og Certificering Af Bærende Konstruktioner
Kursus

Dokumentation, kontrol og certificering af bærende konstruktioner

ID: A101
Kursets formål er at sætte deltagerne ind i de regler, der vedrører dokumentation, kontrol og certificering af bærende konstruktioner svarende til de krav, der er i bygningsreglementet.

Tema
Kurser
5.300,-
6.625,- inkl. moms

Kontakt DKBI Kurser på kurser@dkbi.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes.

Kurset afholdes fra kl. 9.00 til kl. 17.00.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Underviser
 • Praktisk

Kursets formål er at sætte deltagerne ind i de regler, der vedrører dokumentation, kontrol og certificering af bærende konstruktioner svarende til de krav, der er i bygningsreglementet.

Kurset vil ikke i detaljer beskrive alle regler, men give en indføring i og forståelse af reglerne og deres opbygning, således at deltagerne er i stand til at orientere sig i disse. En væsentlig del af kurset er at give baggrunden for bestemmelserne, for at forstærke forståelsen for reglernes udformning og opbygning.

Reglerne for dokumentation og kontrol, som de er beskrevet i bygningsreglementet, SBi 271 og DS/EN 1990 DK NA (DS 1140) vil blive gennemgået, ligesom reglerne knyttet til at blive og forblive certificeret statiker, herunder kravene knyttet til certificerede statikeres virke vil blive gennemgået.

Kursets underviser har stor praktisk erfaring og har været medforfatter på de fleste af de involverede dokumenter.

Kursusdeltagere får et bevis for deltagelse i kurset, som eventuelt kan anvendes ved ansøgning om certificering i forhold til dokumentation for kvalifikationerne angivet i §12 i Bekendtgørelse om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet.

Dette kursus giver et overblik over hele systemet i forhold til dokumentation og certificering. Øvrige kurser for området er ”A102, Den gode statiske dokumentation” som omhandler det at opbygge og udarbejde en god statisk dokumentation, mens ”G301, Kontrol af udførelse af bærende konstruktioner – DS 1140” alene har fokus på udførelsen af de bærende konstruktioner.

Emner
Iht. Bygningsreglementet skal bærende konstruktioner dokumenteres og kontrolleres. Endvidere skal for visse konstruktioner være tilknyttet en certificeret statiker. Reglerne er samlet beskrevet forskellige steder. Udover selve bygningsreglementet og disse vejledninger er reglerne også beskrevet i DS/EN 1990 DK NA, anneks B, SBi-anvisning 271, DS 1140, DS/INF 1140 og til dels underliggende udførelsesstandarder samt certificeringsbekendtgørelsen.

Der er tale om et kompleks regelsæt, hvorfor der gives et overblik over de regler, der gælder, således at deltagerne er i stand til at navigere rundt mellem disse.

Indledningsvis gennemgås byggelovens bestemmelser og de administrative bestemmelser i bygningsreglementet. Derefter gennemgås væsentlige emner på tværs af ovenfor anførte regler.

Kravene til konstruktionen og dens inddeling samt organiseringen og opbygningen af dokumentation behandles, fx i forhold til rollerne for den bygværksprojekterende og de afsnitsprojekterende, valg af konstruktionsafsnit, konsekvensklasser, konstruktionsklasser, udførelsesklasser mm.

Krav til dokumentationen af konstruktionens ydeevne, dvs. konstruktionsdokumentationen, gennemgås i forhold til konstruktionsgrundlag og selve de statiske beregninger. Herudover beskrives håndtering af konstruktionsændringer og reglerne for konstruktion som udført.

Projektdokumentation gennemgås i forhold til projektredegørelsen. Speciel fokus vil være på kontrol af såvel projektering som udførelse, herunder kontrolplaner og kontrolrapporter. For udførelsen vil der være fokus på udvælgelse af de særlige kontroller for udførelsen.

Certificeringsordningen beskrives. Fokus vil være på de certificerede statikeres virke, bl.a. i forhold til samvirkning med ovenfor beskrevne.

Kursets formål er at sætte deltagerne ind i de regler, der vedrører dokumentation, kontrol og certificering af bærende konstruktioner svarende til de krav, der er i bygningsreglementet.

Projekterende

 • Byggelovgivning
 • Bygningsreglement og certificeringsbekendtgørelse
 • Konstruktioner; bygværk, konstruktionsafsnit, grænseflader, kompleksitet, erfaring, konstruktionsklasser
 • Dokumentation; formål, opbygning, omfang, hvilke konstruktioner, eksisterende konstruktioner
 • Organisering af projektering; bygværksprojekterende, afsnitsprojekterende
 • Konstruktionsgrundlag
 • Dokumentation af statiske beregninger, dvs. konstruktionsdokumentationen
 • Konstruktionsændringer
 • Konstruktion som udført
 • Statisk projektredegørelse
 • Kontrol af dokumentation; inkl. kontrolplan og kontrolrapport
 • Kontrol af udførelse; inkl. kontrolplan og kontrolrapport
 • Certificeringsordning for statikere
 • Certificerede statikeres virke
Bent Feddersen
Senior Technical Manager , Rambøll

Bent Feddersen

 

Kursusmateriale udgøres af de anvendte præsentationer samt BR18, SBi 271, DS/EN 1990 DK NA, DS 1140, DS/INF 1140, certificeringsbekendtgørelse og tilknyttede vejledning. Alene de anvendte præsentationer udleveres, hvorfor deltagere selv må medbringe de øvrige dokumenter til kurset. 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.