2 Projektering Af Stilladskonstruktioner
Kursus

Projektering af stilladskonstruktioner

ID: A203
Kursets formål er at gøre deltagerne i stand til at håndtere de særlige statiske aspekter, som er forbundet med stilladskonstruktioner af forskellig art.

Tema
Kurser
5.300,-
6.625,- inkl. moms

Kontakt DKBI Kurser på kurser@dkbi.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes.

Kurset afholdes fra kl. 9.00 til kl. 17.00.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Kurset omhandler alene specialfremstillede stilladser og ikke systemstilladser, der er i overensstemmelse med At-vejledning 45.1. Specialstilladser er stilladser fremstillet til formålet, fx for formbærende konstruktioner, midlertidig understøtning og afstivning etc.

På kurset vil regelgrundlaget for stillads­konstruktioner blive gennemgået, herunder samspillet med Eurocodes.

Forskellige stilladsopbygninger vil blive gennemgået med vægt på særlige detaljer som kendetegner disse mht. statisk virkemåde. Desuden vil særlige belast­ninger, som er forbundet med stillads­konstruktioner, blive gennemgået.

Gennemgangen vil blive illustreret ved hjælp af beregningseksempler.


Kursets formål er at gøre deltagerne i stand til at håndtere de særlige statiske aspekter, som er forbundet med stillads­konstruk­tioner af forskellig art. Erfaringen viser, at projektering og udførelse af stilladser volder problemer, bl.a. udtrykt ved en række sammenstyrtninger.

Projekterende

Emner

 • Beregningsgrundlag: Normer, konsekvensklasser mv.
 •  Særlige laster forbundet med stilladser og form, såsom støbetryk, laster forårsaget af geometriske imperfektioner og excentriciteter samt tilhørende lastkombinationer
 • Eftervisning af robusthed
 • Etablering af hensigtsmæssige statiske systemer: Nedføring af vandrette kræfter, veldefinerede understøtnings¬forhold, forebyggelse af tvangskræfter, optagelse af friktionskræfter ifm. begrænset/ubegrænset glidning, særlige forhold ifm. hældende konstruktioner, kraftigt tværfald mv.
 • Hensyntagen til excentriciteter, fastlæggelse af tolerancer.
 • Kraftstyrede hhv. deformationsstyrede deformationer
 • Hvornår kan der regnes plastisk og hvornår ikke (træ, stål, beton, samling mellem stål og beton vha. betonankre mm.)
 • Særlige forhold for stilladskonstruktioner opbygget med stålprofiler: Opstab¬linger, påtvungne deformationer og vinkeldrejninger og hældende flader, eftervisning af tilstrækkelig fastholdelse for trykkede dele (kipning mm.) herunder hvornår og i hvilket omfang friktion kan medregnes, tværbøjning i kroppen, kropsafstivninger, samling mellem søjler og tværbjælker mm
 • Systemstilladser, f.eks. traditionel tårnopbygning: Håndtering af type¬godkendelser ift. danske normer mm.
 • Særlige forhold for stilladskonstruktioner opbygget i træ: Anvendelses- og konstruktionsklasser, lasttyper, samlinger herunder tandplade¬samlinger, tryk vinkelret på fibre - hvornår kan overskridelse tillades, spærkonstruktioner mm.
 • Særlige forhold omkring opstilling og montering af betonelementer, sikring af vandret stabilitet
 • Fundering af stilladskonstruktioner: De væsentligste parametre såsom dybde, GVS og excentriciteter illustreres for ler-og sandtilfældet. Eksempler på forskellige typer interimsfundamenter
 • Særlige forhold ifm. sænkning og sideskubning af brodæk, sikring af vandret stabilitet mv.
Hans Henrik Christensen
, Rambøll

Hans Henrik Christensen

 

Det anbefales, at deltagerne selv medbringer DS/EN 12812 og DS 2427.

Kursusmaterialet vil bestå af uddrag af relevant regelgrundlag for stillads­konstruktioner og kopier af præsenta­tionsmateriale.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.