DKBI
Kurser

Betonkonstruktioner

Dette område dækker over kursusbeskrivelser, der omhandler betonkonstruktioner i forhold til såvel projektering som udførelse. Dette er eksempelvis kurser i normer, gode konstruktionsprincipper, plasticitetsteori, brand, forspændte konstruktioner, vandtætte konstruktioner og udførelse iht. DS 13670.

Kurser - DKBI
Emner - DKBI

Produkter