2 A113 Fordeling Af Ydelser Og Ansvar Ved Projektering Fremstilling Og Montage Af Elementer Af Beton Og Letklinkerbeton
Kursus

Fordeling af ydelser og ansvar ved projektering

ID: C101
Kursets formål er at sætte deltagerne ind i de regler, der er indeholdt i den nye 4. udgave af A113.

Tema
Kurser
3.800,-
4.750,- inkl. moms

Kontakt DKBI Kurser på kurser@dkbi.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes.

Kurset afholdes fra kl. 14.00 til kl. 17.00.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Underviser
 • Praktisk

Kursets formål er at sætte deltagerne ind i de regler, der er indeholdt i den nye 4. udgave af A113.

Kurset vil ikke i detaljer beskrive alle regler, men give en indføring i og forståelse af reglerne og deres opbygning, således at deltagerne er i stand til at orientere sig i disse. I den nye udgave er i særdeleshed en række ”detaljer” i krav og tekster blevet skærpet. Justeringer der har stor betydning for det projektmateriale den bygværksprojekterende skal udarbejde som grundlag for leverandørprojektering.

En del af kurset er at give baggrunden for bestemmelserne, for at forstærke forståelsen for reglernes udformning og opbygning.

A113 er opdelt i tre primære dele; Aftalegrundlag, Tekniske aftalespecifikationer og Vejledning, således at det er klart for alle parter, hvad der er omfattet af bestemmelserne. Herudover indeholder anvisningen en række bilag i form af paradigmer, eksempler etc.

I den foreliggende udgave af A113, er dels modellerne ændret markant i forhold tidligere,

og dels er der introduceret en række nye begreber og principper samtidig med at bestemmelserne er gjort skarpere, så tolkninger er blevet afgrænset. Dette fx i forhold til inddeling i konstruktionsafsnit, angivelse af laster, bygværksprojekterendes rolle etc.

A113 ligger tæt op ad de nye bestemmelser for dokumentation og kontrol af statiske beregninger angivet i såvel Bygningsreglementet som SBi 271, fx udtrykt ved at der anvendes samme termer, og det er tydeliggjort hvilke dokumenter dokumentationen omfatter.

Kursets underviser har været medforfatter på A113.

Emner

 • Generelt om opbygningen af A113
 • Aftaler generelt; A113-ydelsesdaftale og grundlag for ydelse
 • Organisation; aktører, roller, projektkoordinator, organisationsplan og tidsplan
 • Modellerne; Opbygning, navngivning og samvirkning mellem aktiviteter og dokumenter
 • Betonelementprojektering; Konstruktionsafsnit, grænseflader, grundlag, samlinger og konstruktionsdele
 • Betonelementproduktion; Udførelsesgrundlag og indstøbninger
 • Betonelementmontage; Udførelsesgrundlag, planlægning og afstivninger
 • Dokumentation; Projektering og udførelse
 • Tegninger og bygningsmodeller; Grafisk redegørelse.

Kursets formål er at sætte deltagerne ind i de regler, der er indeholdt i den nye 4. udgave af A113.

Projekterende og udførende.

Se emnerne under Indhold.

Bent Feddersen
Senior Technical Manager , Rambøll

Bent Feddersen

Selve A113 medbringes af deltagere.

Kursusmaterialet udgøres af præsentationerne anvendt på kurset.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.