L700227 (1)
Kursus

Befæstelser og forankringer i betonkonstruktioner

ID: C211
Kursets formål er at give deltagerne indsigt i metoder til beregning af befæstigelser og forankringer i betonkonstruktioner. Udgangspunktet er bl.a. den nye norm DS/EN 1992-4, inkl. nyt DK NA, samt de nye forankrings- og stødregler i den kommende nye udgave af DS/EN 1992-1-1.

Tema
Kurser
5.300,-
6.625,- inkl. moms

Kontakt DKBI Kurser på kurser@dkbi.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes.

Kurset afholdes fra kl. 9.00 til kl. 17.00.

  • Beskrivelse
  • Program
  • Undervisere
  • Praktisk

Kursets formål er at give deltagerne indsigt i metoder til beregning af befæstigelser og forankringer i betonkonstruktioner. Udgangspunktet er bl.a. den nye norm DS/EN 1992-4, inkl. nyt DK NA, samt de nye forankrings- og stødregler i den kommende nye udgave af DS/EN 1992-1-1.

Med udgangspunkt i erfaring, normer og litteraturen anviser kurset et afrundet grundlag for projektering af befæstigelser og forankring i beton. Hovedvægten ligger på det beregningstekniske og holdbarhedsmæssige, men også praktiske problemstillinger vil blive berørt.

Kurset anviser metoder til vurdering af nødvendige forankrings- og stødlængder i henhold til både normer, herunder den nye Eurocode 2, og beregningsmetoder baseret på plasticitetsteorien.

For beregning af befæstigelser (klæbeankre, ekspansionsankre, ankerskinner m.v.)  er der på internationalt plan foregået et stort arbejde med opstilling af ensartede retningslinier og beregningsmetoder herunder en rationel sikkerhedsvurdering. De opnåede resultater er indeholdt i den nye Eurocode DS/EN 1992-4, som er en del af kurset.

Brandforhold vil også blive berørt.

Kursets formål er at give deltagerne indsigt i metoder til beregning af befæstigelser og forankringer i betonkonstruktioner. Udgangspunktet er bl.a. den nye norm DS/EN 1992-4, inkl. nyt DK NA, samt de nye forankrings- og stødregler i den kommende nye udgave af DS/EN 1992-1-1.

Projekterende

Kursets opdeling i lektioner er endnu ikke klarlagt.

Bent S. Andreasen
Projektdirektør , Rambøll

Bent S. Andreasen

Søren Schramm-Danielsen

 

Deltagerne medbringer selv DS/EN 1992-4 og tilknyttede DK NA.

Et kursuskompendium bestående af uddrag af lærebøger og artikler, diverse noter samt kopier af slides. Kursusmaterialet udleveres digitalt før kurset.

Deltagerne medbringer selv DS/EN 1992-4 og tilknyttede DK NA.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.