BEREGN~2
Kursus

Beregning af betonkonstruktioner ved anvendelse af elastiske FE-programmer

ID: C212
Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i, hvorledes armerede betonkonstruktioner projekteres i såvel anvendelses‐ som brudtilstanden for snitkræfter og spændinger fastlagt vha. elastiske finite element programmer.

Tema
Kurser
5.300,-
6.625,- inkl. moms

Kurset afholdes fra kl. 9.00 til kl. 17.00.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Underviser
 • Praktisk

Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i, hvorledes armerede betonkonstruktioner projekteres i såvel anvendelses‐ som brudtilstanden for snitkræfter og spændinger fastlagt vha. elastiske finite element programmer.

Fokus er på de problemer, man møder ved brug af elastiske FEM-programmer. Dette fx i forhold til kompatibilitetsbetingelser, spændingsspidser og armeringskrav, der ofte vil være konservative og ufleksible.

Emner:

 • Grundlæggende beregningsprincipper for betonkonstruktioner; elastisk, plastisk, urevnet/revnet tilstand
 • Elastiske FE‐programmer; funktion, virkemåde, faciliteter og begrænsninger.
 • Styring af snitkræfter/spændinger ved hjælp af stivheder; fx i forhold til spændingsspidser, styring af kræfter ved understøtninger og styring af
 • Håndtering af inddata – modellering af konstruktion under hensyntagen til understøtningsforhold og statiske virkemåde af typiske armeringsføringer.
 • Håndtering af beregningsdata – snitkræfter og deres kombinationer, lastkombinationer, lasttilfælde, indhyldningskurver, overskuelighed i fremstilling af data etc. 
 • Armering af bjælker, skiver og plader i ULS – armeringsformler, spidsudjævninger
 • Armering af bjælker, skiver og plader i SLS – revneviddebegrænsning.
 • Armering af sammensatte konstruktioner i ULS – armeringsformler, spidsudjævninger, rammehjørner
 • Armering af sammensatte konstruktioner i SLS revneviddebegrænsning.
 • Metoder til vurdering af løsningers
 • Kort præsentation af plastiske FEM‐
 • Dokumentation af beregninger SBI 271.

Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt i, hvorledes armerede betonkonstruktioner projekteres i såvel anvendelses‐ som brudtilstanden for snitkræfter og spændinger fastlagt vha. elastiske finite element programmer.

Projekterende.

Lektioner:

 1. Introduktion & praktiske bemærkninger
 2. Grundlæggende principper i FEM for lineære elastiske konstruktioner
 3. Betons statiske virkemåde
 4. Modellering – resultatfølsomhed, frihedsgrader & randbetingelser
 5. Modellering – spændingsspidser og stivhedsberegninger
 6. Design af betonkonstruktioner ved brug af lineære FE‐resultater
 7. Plastiske løsninger konstrueret med elastiske FE‐programmer
 8. Plastiske FE‐programmer
 9. Statisk dokumentation

Kursusmaterialet består af præsentationerne anvendt ved kurset

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.