2 Brandpåvirkede Betonkonstruktioner
Kursus

Brandpåvirkede betonkonstruktioner

ID: C208
Kursets formål er at give deltagerne en indføring i metoder for beregning af brandpåvirkede betonkonstruktioners bæreevne, herunder hensigtsmæssige konstruktions‐ og armeringsudformninger, opstilling af brandforsøg og vurdering af en brandskadet betonkonstruktions restbæreevne.

Tema
Kurser
5.300,-
6.625,- inkl. moms

Kontakt DKBI Kurser på kurser@dkbi.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes.

Kurset afholdes fra kl. 9.00 til kl. 17.00.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Kursets formål er at give deltagerne en indføring i metoder for beregning af brandpåvirkede betonkonstruktioners bæreevne, herunder hensigtsmæssige konstruktions‐ og armeringsudformninger, opstilling af brandforsøg og vurdering af en brandskadet betonkonstruktions restbæreevne.

Kurset tager bl.a. udgangspunkt i DS/EN 1992-1-2  og kommende revision af denne. Sidstnævnte i særdeleshed i forhold til en ny og simplificeret beregningsmetode for bjælker, søjler, vægge og plader.

Kursets formål er at give deltagerne en indføring i metoder for beregning af brandpåvirkede betonkonstruktioners bæreevne, herunder hensigtsmæssige konstruktions‐ og armeringsudformninger, opstilling af brandforsøg og vurdering af en brandskadet betonkonstruktions restbæreevne.

Projekterende

 1. Introduktion og præsentation
 2. Materialeegenskaber under brand, herunder faren for eksplosiv afskalning.
 3. Beregning af temperaturfordelinger.
 4. Gennemgang af det nye normgrundlag for beregning af konstruktionsdele; sammenholdes delvis med det eksisterende normgrundlag fx tabeller
 5. Eksempler på beregning af konstruktionsdele
 6. Prøvning i laboratoriet
 7. Brandskadede konstruktioner – eksempler fra praksis
Lars Z. Hansen
Ekspertisechef , NIRAS

Lars Z. Hansen

Jeppe Majlund Kristensen
Civil Ingeniør , NIRAS

Jeppe Majlund Kristensen

 

Kursusmaterialet udgøres af de slides, der anvendes på kurset. Endvidere vil uddrag for beregning af betonkonstruktioner iht. den nye norm for brandpåvirkede betonkonstruktioner blive udleveret.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.