C210, Forspændte Betonkonstruktioner; I 3
Kursus

Forspændte betonkonstruktioner

ID: C210
Kursets formål er, at gøre deltagerne bekendt med de grundlæggende begreber, principper og fysiske mekanismer, som ligger til grund for beregning af forspændte betonkonstruktioner. Såvel vandret som lodret efterspændte konstruktionselementer behandles.

Tema
Kurser
5.300,-
6.625,- inkl. moms

Kontakt DKBI Kurser på kurser@dkbi.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes.

Kurset afholdes fra kl. 9.00 til kl. 17.00.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Underviser
 • Praktisk

Kursets formål er, at gøre deltagerne bekendt med de grundlæggende begreber, principper og fysiske mekanismer, som ligger til grund for beregning af forspændte betonkonstruktioner. Såvel vandret som lodret efterspændte konstruktionselementer behandles.

Kursusemner

 • Forspændingsprincippet
  • Begrebet forspænding
  • Før‐ og efterspændt konstruktionsdel, ekstern forspænding og systemforspænding
 • Bestemmelse af forspændingstab
  • Friktions‐ og låsetab
  • Svind, krybning og relaxation
 • Anvendelsestilstanden
  • Snitkraftbestemmelse
  • Beregning af spændinger og deformationer for det urevnede og det revnede stadium, herunder beregning af revnevidder
 • Brudtilstanden
  • Snitkraftbestemmelse
  • Bøjning og forskydning
  • Lokale påvirkninger
 • Armeringsdetaljer
  • Forankringszoner
 • Diverse
  • Opspænding og injicering
  • Holdbarhedsmæssige aspekter
 • Konstruktionstyper

Kursets formål er, at gøre deltagerne bekendt med de grundlæggende begreber, principper og fysiske mekanismer, som ligger til grund for beregning af forspændte betonkonstruktioner. Såvel vandret som lodret efterspændte konstruktionselementer behandles.

Lektioner følger beskrevne emner under Indhold.

Hans Henrik Christensen
, Rambøll

Hans Henrik Christensen

 

Kurset baseres i al væsentlighed på Kaj Madsens lærebogssystem, ”Spændbetonbjælker”, som udleveres digitalt inden kurset.

Endvidere vil kopier af præsentationsmateriale samt relevant baggrundsmateriale blive udleveret digitalt. 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.