Om Kunsten At Armere Betonkonstruktioner
Kursus

Om kunsten at armere betonkonstruktioner

ID: C201
Kursets formål er at give deltagerne indsigt i hensigtsmæssige konstruktions‐ og armerings‐ udformninger, både hvad angår statisk virkemåde og praktisk udførelse.

Kurset varer ialt 2 dage.

Tema
Kurser
7.500,-
9.375,- inkl. moms

Dag 1 fra kl. 09:00 - 17:00 Dag 2 fra kl. 09:00 - 13:00

  • Beskrivelse
  • Program
  • Underviser
  • Praktisk

Erfaringer fra praksis viser desværre, at mange projekterede betonkonstruktioner lider under manglende bygbarhed i forhold til valgt geometri og armeringsudformning. En væsentlig del af formålet med dette kursus er på samme tid at formidle en fornuftig statisk virkemåde samtidig med at konstruktionerne har en høj grad af bygbarhed.

Emner:

Formler og beregningsudtryk er i dette kursus begrænset til et minimum.

Langt fra alle armeringsproblemer kan løses ved beregning, men må baseres på skøn og erfaringer. Mange af disse skøn og erfaringer videregives i kurset.

Kurset tager udgangspunkt i udførelsesmæssigt fornuftige armeringsarrangementer.
Armeringsudformningernes statiske virkemåde illustreres gennem simple statiske modeller.

Der gives en introduktion til armeret betons virkemåde, bl.a. med henblik på en forståelse af de vigtigste fysiske og mekaniske fænomener i forbindelse med projektering af betonkonstruktioner.

En række generelle statiske problemstillinger, som fx koncentreret last, huller, vederlag, rammehjørner, støbeskel, mm. behandles, såvel i forhold til statiske modeller som fornuftige armeringsudformninger.

Der gives en række generelle regler for udformning af armering.

Fornuftige armeringsarrangementer for hyppigt optrædende konstruktionsdele, som bjælker, søjler, vægge/høje bjælker, plader, fundamenter og pæle, såvel for pladsstøbte som præfabrikerede, gennemgås i detaljer.

Eksempler på fejlagtige statiske beregninger og armeringsudformninger gives løbende, og afslutningsvis sluttes af med større eksempler fejl.

Kursets formål er at give deltagerne indsigt i hensigtsmæssige konstruktions‐ og armerings‐ udformninger, både hvad angår statisk virkemåde og praktisk udførelse.

Projekterende.

Lektioner: 

  • Generelt om armeret betons statiske virkemåde med fokus på beregningsprincipper, duktilitet, minimumarmering, forankring/stød, betons trækstyrke, stivhed og revner.
  • Statiske forhold og armeringsprincipper knyttet til koncentreret last, knudepunkter, støbeskel, huller, rammehjørner, vederlag og jordtrykpåvirkede konstruktioner.
  • Almene konstruktive regler med henblik på hensigtsmæssige armeringsudformninger.                                                          
  • Gængs og hensigtsmæssig armeringsudformning i diverse konstruktionsdele, herunder præfabrikerede elementer, som f.eks. bjælker, søjler, plader, vægge, høje bjælker, konsoller, konstruktive fuger og fundamenter.
  • Faldgruber og eksempler på hyppige fejl i praksis

Kursusmaterialet udgøres af præsentationerne anvendt på kurset. Præsentationerne er udviklet på basis faglige input fra praksis vedrørende hensigtsmæssige armeringsudformninger.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.