Plasticitetsteori For Betonkonstruktioner3
Kursus

Plasticitetsteori for betonkonstruktioner

ID: C214
Kursets formål er at give deltagerne en indføring i plasticitetsteorien for beton og armeret beton, således at de sættes i stand til at bruge teorien i praksis.

Kurset varer ialt 3 dage.

Tema
Kurser
13.000,-
16.250,- inkl. moms

Kurset strækker sig over 3 dage. 4., 5. og 6. juni 2024. Alle fra kl. 9-17.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Underviser
 • Praktisk

Kurset giver en grundlæggende introduktion til, hvorledes plasticitetsteorien kan anvendes ved dimensionering af betonkonstruktioner i praksis. Plasticitetsteorien udgør en ”generel teori”, hvilket betyder, at man til et vilkårligt problem vil kunne opstille en beregningsmodel. En stor del af kurset benyttes derfor til at gøre deltagerne fortrolige med det teoretiske grundlag. Den teoretiske gennemgang vil blive suppleret med en lang række eksempler, herunder de standardberegninger, som er udviklet på basis af teorien. F.eks. en række af de beregningsmetoder, der optræder i normerne.

Anvendelse af plasticitetsteorien medfører ikke blot, at det er muligt at arbejde med klare og letforståelige fysiske modeller, f.eks. i forhold til kræfternes forløb i en konstruktion, men også at der opnås stor fleksibilitet i armeringsudformningen.

Kursets første dag omhandler den grundlæggende teoridannelse for anvendelse af plasticitetsteorien ved beregning af betonkonstruktioner, mens de øvrige dage omhandler en række almene beregningsmetoder baseret på plasticitetsteorien.

Emner:

1. dag
Plasticitetsteoriens grundlag

 • Uddrag af den generelle plasticitetsteori
 • Nedre‐ og øvreværdimetoder

Beton og armerings plastiske egenskaber

 • Armering
 • Betons brudbetingelse
 • Betons plastiske styrker (effektivitetsfaktor)
 • Betons plastiske arbejde
 • Flydebetingelser og armeringsformler

Plane spændingstilstande, flydebetingelse og armeringsformler
Plader og skaller, flydebetingelse og armeringsformler
Flydeledsmetoden
Generelt vedr. brug af plasticitetsteorien

 • Afgrænsninger
 • Tilladelige omfordelinger
 • Anvendelsesgrænsetilstanden

2. dag
Generelle beregningsmetoder for plane spændingstilstande

 • Stringermetoden
 • Gitteranalogi
 • Inddeling i homogene spændingsfelter
 • Brudlinieteori

Generelle beregningsmetoder for bjælker

3.dag
Generelle beregningsmetoder for plader

 • Brudlinieteori
 • Strimmelmetoden
 • Nedreværdiløsninger bestemt vha.. af pladens differentialligning
 • Membranvirkning

Skaller
Generelle beregningsmetoder for skiver og høje bjælker
Specielle emner
Numeriske metoder

Kursets formål er at give deltagerne en indføring i plasticitetsteorien for beton og armeret beton, således at de sættes i stand til at bruge teorien i praksis.

Projekterende.

Opdeling i lektioner følger opdeling i emner

Der er til kurset udviklet et stort kursusmateriale i form af de slides der anvendes.

Kurset tager sit udgangspunkt i bogen: M. P. Nielsen og Linh C. Hoang, ’Limit Analysis and Concrete Plasticity’.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.