Statiske Analyser Af Eksisterende Betonkonstruktioner Ny
Kursus

Statiske analyser af eksisterende betonkonstruktioner

ID: C206
Kursets formål er at give deltagerne en indføring i de forhold, der gælder, når der udføres statiske beregninger af eksisterende betonkonstruktioner.

Tema
Kurser
5.300,-
6.625,- inkl. moms

Kurset afholdes fra kl. 9.00 til kl. 17.00.

  • Beskrivelse
  • Program
  • Underviser
  • Praktisk

Hvad er en eksisterende betonkonstruktions faktiske bæreevne? Et spørgsmål der ofte kan være kompliceret at besvare.

På kurset gennemgås de normmæssige regler, der gælder for eksisterende konstruktioner, fx i forhold til DS 11990. De vurderinger og besigtigelser, der bør gennemføres for den eksisterende betonkonstruktion før beregninger påbegyndes, gennemgås. Det angives hvorledes materialeparametre kan fastlægges svarende til gældende normer, da disse historisk er blevet fastlagt på forskellig måde, og der angives prøvningsmetoder for fastlæggelse af materialeparametre.

De i normer angivne beregningsmetoder er angivet for design situationen, hvorfor de ofte ikke kan anvendes, hvor bæreevnen af en eksisterende betonkonstruktion ønskes fastlagt. Med udgangspunkt i bl.a. den generelle plasticitetsteori for betonkonstruktioner angives beregningsmetoder, der kan anvendes for fastlæggelse af en eksisterende betonkonstruktions ”virkelige” bæreevne. Disse beregninger kan være vigtige i forhold til såvel afklaring af om den fornødne bæreevne er til stede, som en reducering af eventuelt nødvendige forstærkninger. 

Det er ikke altid muligt, at lave beregninger, hvorfor prøvninger som et alternativ kan anvendes. Mulige prøvningsmetoder gennemgås.

Kurset vil være suppleret af en række eksempler fra praksis.

Kursets formål er at give deltagerne en indføring i de forhold, der gælder, når der udføres statiske beregninger af eksisterende betonkonstruktioner. Dette i forhold til grundlag, fx den kommende nye danske standard DS 11990, Bæreevnevurdering af eksisterende konstruktioner og diverse egenskabsparametre gennem tiderne. Fokus vil være hvilke beregningsmetoder, der kan bringes i anvendelse, da normernes beregningsmetoder ofte er konservative.

Projekterende.

Lektioner:

  • Normgrundlag
  • Materialeparametre, herunder omsætningsparametre
  • In‐situ prøvning af materialeparametre
  • Tilstandsvurdering og dennes indflydelse på konstruktionsanalysen
  • Generelt vedrørende statiske analyser for brudgrænsetilstanden og delvis for anvendelses‐ grænsetilstanden
  • Prøvning

Kursusmaterialet udgøres af præsentationerne anvendt på kurset. 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.