Gode Funderingskonstruktioner
Kursus

Gode funderingskonstruktioner

ID: E201
Der gives indblik i påvirkninger, forudsætninger og betingelser, regler og love samt konkret vejledning i projektering af en række typiske geotekniske konstruktioner med fokus på funderingen, både strukturelt og geoteknisk med illustrative skitser.

Tema
Kurser
5.300,-
6.625,- inkl. moms

Kontakt DKBI Kurser på kurser@dkbi.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes.

Kurset afholdes fra kl. 9.00 til kl. 17.00.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Kursernes formål er at give konstruktionsingeniørerne indsigt i de geotekniske forhold og geoteknikerne indsigt i de strukturelle forhold for en given geoteknisk konstruktion, så begge parter kan projektere sunde og robuste funderingskonstruktioner og vide, hvornår opgaven fordrer større ekspertise, både hvad angår konstruktion og geoteknik.

Der gives indblik i påvirkninger, forudsætninger og betingelser, regler og love samt konkret vejledning i projektering af en række typiske geotekniske konstruktioner med fokus på funderingen, både strukturelt og geoteknisk med illustrative skitser.

Betydningen af udførelsesmæssige hensyn for projekteringen vil blive belyst ved eksempler.

Generelt

 • Påvirkninger (laster): naturlaster, bygningslaster, jord- og vandtryk
 • Forudsætninger/betingelser: konsekvensklasser, jord- og vandspejlsforhold, geoteknisk kategori, Bygningsreglementet (BR18), Eurocodes, Nationale annekser, robusthed, eksponeringsklasser
 • Dokumentation og kontrol af projektering og udførelse

Specifikt for funderingskonstruktioner

 • Direkte funderede fundamenter
 • Terrændæk, gulve, industrigulve
 • Pælefundering eller sandpude
 • Kældervægge
 • Opdrift (på gulve/bundplader)

Målgruppen for kurset er konstruktionsingeniører og geoteknikere med et par års grundlæggende erfaring inden for projektering af funderingskonstruktioner.

Svarende til emner under Indhold.

Ole Møller
Design Manager , Per Aarsleff A/S

Ole Møller

Bernt Suikkanen
Senior Specialist , COWI

Bernt Suikkanen

Til kurset er udviklet et samlet kursusmateriale, der udleveres digitalt. 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.