2 DS 1140 For Udførende
Kursus

DS 1140 for udførende - udarbejdelse af kontrolplaner og -rapporter samt dokumentation af konstruktion som udført

ID: G302
Kursets fokus er planlægning, strukturering, udførelse og dokumentation af den uafhængige kontrol i form af udarbejdelse af kontrolplaner, kontrolskemaer, kontrolrapporter, kontrolnotater etc. Gennemgangen illustreres gennem eksempler for diverse fag.

Tema
Kurser
4.700,-
5.875,- inkl. moms

Kurset afholdes fra kl. 13.00 til kl. 17.00.

  • Beskrivelse
  • Program
  • Undervisere
  • Praktisk

Bygningsreglementet BR18 stiller krav om, at kontrol af udførelse skal dokumenteres, og at denne dokumentation skal foreligge for at få ibrugtagningstilladelse.

Reglerne gælder for alle bærende konstruktioner, der er omfattet af bygningsreglementet BR18.

Der skelnes mellem Almen kontrol, som altid skal udføres og Særlig kontrol, som foreskrives specifikt af de projekterende. Den almene kontrol udføres som angivet i DS 1140 og vejledningen DS/INF 1140. Projektspecifikke krav til kontrollerne foreskrives af den bygværksprojekterende i form af dokumentet B2.2.1 Statisk kontrolplan udførelse bygværk, som ligger til grund for de udførendes kontrolarbejde.

Kontrollen er en uafhængig kontrol, som er specificeret i DS1140. Regler knyttet til uafhængig kontrol gennemgås og eksemplificeres, ligesom krav til kontrol og kontrollanten beskrives.

Kursets fokus er planlægning, strukturering, udførelse og dokumentation af den uafhængige kontrol i form af udarbejdelse af kontrolplaner, kontrolskemaer, kontrolrapporter, kontrolnotater etc. Gennemgangen illustreres gennem eksempler for diverse fag.

Som noget nyt skal de udførende også dokumentere Konstruktion som udført. Krav til dokumentation, herunder eksempler på opbygning af dokumentation inkl. bidrag fra underentreprenører vil blive givet.

Dette kursus er et praksisorienteret kursus, hvor fokus er på udarbejdelse af kontrolplaner, kontrolrapporter og dokumentation for konstruktion som udført. For en dybere indsigt i emnet i form af en indføring i reglerne og baggrunden herfor, således at deltageren får en forståelse af regelsættet i sin helhed, udbygget med anvisninger med eksempler for hvorledes regelsættet kan håndteres i praksis, henvises til kurset ”G301, Kontrol af udførelse af bærende konstruktioner – DS 1140”.

Kursets fokus er planlægning, strukturering, udførelse og dokumentation af den uafhængige kontrol i form af udarbejdelse af kontrolplaner, kontrolskemaer, kontrolrapporter, kontrolnotater etc. Gennemgangen illustreres gennem eksempler for diverse fag.

 

Udførende

Lektioner følger emner under Indhold.

Lars S. Baarregaard
Fagingeniør , Artelia Group

Lars S. Baarregaard

Deltagerne medbringer selv DS 1140 og DS/INF 1140

Slides anvendt på kurset fungerer som kursusmateriale.

Deltagerne medbringer selv DS 1140 og DS/INF 1140.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.