2 Kontrol Af Udførelse Af Bærende Konstruktioner – DS1140
Kursus

Kontrol af udførelse af bærende konstruktioner D

ID: G301
Med indførelse af det nye anneks B5 til DS/EN 1990 DK NA, er der kommet skærpede krav til kontrol af udførelse af bærende konstruktioner. Reglerne gælder i udgangspunktet for alle bærende konstruktioner, der er omfattet af bygningsreglementet BR18. Reglerne er en del af BR18’s regler vedr. dokumentation af bærende konstruktioner, der er indført i forbindelse med certificeringsordningen for statikere.

Tema
Kurser
4.700,-
5.875,- inkl. moms

Kontakt DKBI Kurser på kurser@dkbi.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes.

Kurset afholdes fra kl. 11.00 til kl. 17.00.

 

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Med indførelse af det nye anneks B5 til DS/EN 1990 DK NA, er der kommet skærpede krav til kontrol af udførelse af bærende konstruktioner. Reglerne gælder i udgangspunktet for alle bærende konstruktioner, der er omfattet af bygningsreglementet BR18. Reglerne er en del af BR18’s regler vedr. dokumentation af bærende konstruktioner, der er indført i forbindelse med certificeringsordningen for statikere.

Der skelnes mellem Almen kontrol, som altid skal udføres og Særlig kontrol, som foreskrives specifikt af de projekterende. Den almene kontrol udføres som angivet i DS 1140 og vejledningen DS/INF 1140. Kurset vil primært have fokus på den almene kontrol. Der vil være speciel fokus på uafhængig kontrol, som er noget nyt, ligesom der vil være fokus på håndteringen af selve dokumentationen, fx opbygning af denne illustreret gennem eksempler. Herudover vil de særlige krav til udførelse af beton- og stålkonstruktioner blive gennemgået.

For byggesager, hvor der er tilknyttet certificeret statiker, er det nu et lovkrav at der skal foreligge dokumentation for kontrol af udførelsen og dokumentation for Konstruktion som udført. Det er derfor afgørende, at de udførende er bekendt hermed, da man ellers vil få meget svært ved at få ibrugtagningstilladelse for byggeriet. Ændringerne skyldes afskaffelsen af den tekniske byggesagsbehandling hos kommunerne.

Dette kursus giver en indføring i reglerne og baggrunden herfor, således at deltageren får en forståelse af regelsættet i sin helhed. Derudover gives anvisninger med eksempler for hvorledes regelsættet kan håndteres i praksis. For et praksisorienteret kursus, hvor fokus er på udarbejdelse af kontrolplaner, kontrolrapporter og dokumentation for konstruktion som udført henvises til kurset ”G302, DS 1140 for udførende – Udarbejdelse af kontrolplaner og -rapporter samt dokumentation af konstruktion som udført”.

Emner

 • Regler for kontrol af udførelse i DS/EN 1990 DK NA, anneks B5
 • Generelt om kontrol og kontrollanten
 • Anneks B, Krav til uafhængig kontrol 
 • Krav til kvalitetsstyringssystemer
 • Krav til kontrol fra den bygværksprojekterende
 • Dokumentation af kontrol, paradigmer for kontrolplaner og kontrolrapporter
 • Planlægning af kontrol, herunder entreprenørens kontrolplan
 • Gennemførsel af kontrol, herunder kontrolafsnit, kontrolmetoder og håndtering af afvigelser
 • A5 Konstruktion som udført
 • Krav til geometriske tolerancer (anneks C i DS 1140)
 • Særlige krav i udførelsesstandard for betonkonstruktioner, DS/EN 13670 + DS 2427
 • Særlige krav i udførelsesstandard for stålkonstruktioner, DS/EN 1090-2

 

 

Dette kursus giver en indføring i reglerne og baggrunden herfor, således at deltageren får en forståelse af regelsættet i sin helhed.

Udførende og projekterende

Lektioner følger emner under Indhold.

Lars K. Christensen
Seniorfagchef bygningskonstruktioner , MT Højgaard

Lars K. Christensen

Bent Feddersen
Senior Technical Manager , Rambøll

Bent Feddersen

 

Deltagerne medbringer selv DS 1140 og DS/INF 1140.

Slides anvendt på kurset fungerer som kursusmateriale.

Deltagerne medbringer selv DS 1140 og DS/INF 1140.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.