2 Bæreevnevurdering Af Eksisterende Konstruktioner – DS 11990 (1)
Kursus

Bæreevnevurdering af eksisterende konstruktioner – DS 11990

ID: L201
De eksisterende normer for bærende konstruktioner omhandler projektering og udførelse af nye konstruktioner. Der udkommer nu en ny standard for eksisterende konstruktioner – DS 11990. Standarden beskriver de tillægsbestemmelser, der gælder i forhold til de eksisterende normer i forhold til eksisterende konstruktioner.

Tema
Kurser
4.550,-
5.687,50 inkl. moms

Kurset afholdes fra kl. 11.30 til kl. 17.00 i København og kl. 11.00 til kl. 16.30 i Aarhus.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

De eksisterende normer for bærende konstruktioner omhandler projektering og udførelse af nye konstruktioner. Der udkommer nu en ny standard for eksisterende konstruktioner – DS 11990. Standarden beskriver de tillægsbestemmelser, der gælder i forhold til de eksisterende normer i forhold til eksisterende konstruktioner.

Fokus vil primært være på tillægsbestemmelserne til DS/EN 1990, mens tillægsbestemmelserne til øvrige normer, last og materialer, berøres perifert.

Begge undervisere har taget del i udarbejdelsen af DS 11990.

Kurset vil bl.a. omhandle følgende emner:

 • Hvornår er en eksisterende konstruktion eksisterende?
 • Hvilke bestemmelser gælder; ny eller gammel norm?
 • Hvordan fastlægges konsekvensklasse?
 • Hvordan håndteres robusthed?
 • Krav til sikkerhedsniveau og håndtering af dette i forhold til eksisterende og nye konstruktioner
 • Hvor meget skal dokumenteres?
 • Hvis man kigger på en del af bygværket, skal så hele bygværket tjekkes?
 • Skal der tages hensyn til nye erkendelser; fx sneophobning?
 • Forskelle i egenskabsparametre for materialer gennem tiderne; fx omregning af egenskabsdata.
 • Udarbejdelse af tilstandsrapport.
 • Prøvning af materialer og konstruktionsdele.
 • Hvordan håndteres principper og materialer, der ikke længere er indeholdt i nye normer?

Fokus vil primært være på tillægsbestemmelserne til DS/EN 1990, mens tillægsbestemmelserne til øvrige normer, last og materialer, berøres perifert.

Projekterende.

 • Introduktion
 • Generelle bestemmelser i DS 11990
 • Tillægsbestemmelser til DS/EN 1990
  • Generelt og krav
  • Grundlæggende variable
  • Principper for grænsetilstandsprojektering og partialkoefficienter
  • Analyse af konstruktion, prøvning
  • Beregning og prøvning – Eksempler fra praksis
 • Tillægsbestemmelser til øvrige normer; last og materialer
Bent Feddersen
Senior Technical Manager , Rambøll

Bent Feddersen

John D. Sørensen
Professor , Aalborg Universitet

John D. Sørensen

 

Deltagere medbringer selv DS 11990.

ursusmaterialet vil bestå af de til kurset udarbejdede power points

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.