2 Bærende Konstruktioners Robusthed
Kursus

Bærende konstruktioners robusthed

ID: L204
Kurset vil behandle reglerne i normerne, såvel de generelle regler i DS/EN 1990 som de materialeorienterede regler. Fx hvad er krav til robusthed i CC2? og hvad med trækonstruktioner? Der vil blive suppleret med eksempler, hvor baggrunden for de valgte løsninger gennemgås, fx udtrykt ved Betonelementforeningens Bulletin No. 3 - Robusthed.

Tema
Kurser
4.700,-
5.875,- inkl. moms

Kontakt DKBI Kurser på kurser@dkbi.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes.

Kurset afholdes fra kl. 11.00 til kl. 17.00.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

I henhold til normer skal bærende konstruktioner have den fornødne robusthed. Erfaringen viser, at mange har svært ved at håndtere dette emne i praksis. Kursets formål er at give deltagerne kendskab til robusthed, i form af gældende regler og metoder til eftervisning af robusthed.

Kurset vil behandle reglerne i normerne, såvel de generelle regler i DS/EN 1990 som de materialeorienterede regler. Fx hvad er krav til robusthed i CC2? og hvad med trækonstruktioner? Der vil blive suppleret med eksempler, hvor baggrunden for de valgte løsninger gennemgås, fx udtrykt ved Betonelementforeningens Bulletin No. 3 - Robusthed.

Derudover gives et overblik over forskellen på robusthedsbegrebet for stålkonstruktioner og betonkonstruktioner, og hvorfor der er en forskel.

Kurset behandler de specielle forhold der er for robusthed af højhuse i DS/EN 1990 DK NA, anneks E2, herunder metode til segmentering. Dette gøres bl.a. med udgangspunkt i den fortolkning, der lægges op til i den kommende bulletin fra betonelementforeningen om Robusthed af højhuse.

Der er i DS/EN 1990 DK NA krav til dokumentation af robusthed. Der gives retningslinier for hvorledes en sådan dokumentation udføres.

Emner

 • Beskrivelse af robusthed
 • Generelle regler vedrørende robusthed iht. DS/EN 1990 DK NA
  • Kollapsomfang
  • Bortfald af element
  • Nøgleelement
 • Risikoscenarier og svigtanalyser
 • Sammenhængsarmering iht. DS/EN 1992
 • Eksempel på bygværk af betonelementer, der er henført til CC3
 • Eksempel på stålkonstruktion, der er henført til CC3
 • Robusthed af højhuse
 • Dokumentation af robusthed

Kurset vil behandle reglerne i normerne, såvel de generelle regler i DS/EN 1990 som de materialeorienterede regler. Fx hvad er krav til robusthed i CC2? og hvad med trækonstruktioner? Der vil blive suppleret med eksempler, hvor baggrunden for de valgte løsninger gennemgås, fx udtrykt ved Betonelementforeningens Bulletin No. 3 - Robusthed.

Projekterende

 1. Beskrivelse af robusthed
 2. Generelle regler for robusthed iht. DS/EN 1990 DK NA
 3. Regler i konstruktionsnormerne
 4. BEF Bulletin nr. 03
 5. Eksempler CC2 og CC3 byggerier
 6. Eksempler på højhuse og segmentering
 7. Dokumentation
Lars Z. Hansen
Ekspertisechef , NIRAS

Lars Z. Hansen

Tim Gudmand-Høyer
Chefkonsulent , Rambøll

Tim Gudmand-Høyer

 

Deltagere medbringer selv relevante normer og BEF Bulletin No 3 – Robusthed, 3. udgave.

Kursusmaterialet er de anvendte præsentationer.

Deltagere medbringer selv relevante normer og BEF Bulletin No 3 – Robusthed, 3. udgave.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.