Vind Og Snelast Ny
Kursus

Vind- og snelast på bygninger

ID: L202
Kursets formål er at sætte deltagerne ind i de principper og værdier, der danner baggrunden for fastlæggelse af vind- og snelast på bygninger iht. Eurocodes.

Tema
Kurser
5.300,-
6.625,- inkl. moms
 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Kursets formål er at sætte deltagerne ind i de principper og værdier, der danner baggrunden for fastlæggelse af vind- og snelast på bygninger iht. Eurocodes.

Kurset vil ikke i detaljer beskrive alle regler i normerne, men give en indføring i og forståelse af reglerne samt deres opbygning og sammenhæng, således at deltagerne er i stand til at orientere sig i disse. En væsentlig del af dette er at give baggrunden for bestemmelserne, for at forstærke forståelsen for reglernes udformning og opbygning.

Med udgangspunkt i ovennævnte fokuseres der på de muligheder Eurocodes rummer mhp. at bestemme repræsentative lastværdier med tilstrækkelig sikkerhed. Dette anskueliggøres med et par eksempler med almindelige bygningsgeometrier.

Vindtunnelforsøg og CFD kan være nyttige værktøjer i forskellige faser af dimensioneringen af den enkelte bygning. Kurset vil give indblik i disse værktøjers muligheder og begrænsninger.

Endelig vil der blive givet principper og eksempler på, hvorledes man i praksis kan håndtere omsætningen af lasterne til kræfter på bygninger.

Emner: 

Vindlast

 • Generelt om vindlaster på bygninger i relation til normen

Den teoretiske baggrund, herunder vindlastkæden, basisvindhastighed, retningsfaktorer, terrænruhed, stødfaktormetoden, dynamisk forstærkning og hvirvelafløsning, og hvordan disse emner er repræsenteret i normen.

 • Formfaktorer og normens lastrepræsentation

Formfaktorer i normen, lævirkning, normens begrænsninger, tværlaster, vridningsmomenter, ækvivalente statiske laster, uniform last og last varieret langs bygningshøjden.

 • Korrelation og størrelseseffekter

Lokale og globale vindlaster, 1- og 10-m²-værdier, for- og bagsidekorrelation og størrelsesfaktoren.

 • Vindtunnelforsøg, CFD-beregninger og målinger på eksisterende bygninger

Hvornår kan disse hjælpemidler tages i brug, og hvad kan de hjælpe med?

 • Beregning af påvirkningen på bygninger - hvordan håndteres dette i praksis

Snelast

 • Definition af snelast
 • Fastlæggelse af snelast
 • Ophobning
 • Lægivere
 • Snelast på eksisterende bygninger.
 • Brug af snefjerning og opvarmning

Kursets formål er at sætte deltagerne ind i de principper og værdier, der danner baggrunden for fastlæggelse af vind- og snelast på bygninger iht. Eurocodes.

Projekterende

Se indhold

Deltagerne får inden kurset udleveret de præsentationer der anvendes i kurset.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.