Gode Skalmurværkskonstruktioner
Kursus

Gode skalmurværkskonstruktioner

ID: M201
Kursets formål er at give deltagerne kendskab til de forhold, der skal tilgodeses ved projektering af skalmurværkskonstruktioner, således at deltageren har en viden om, hvorledes en sund teglfacade udformes.

Tema
Kurser
5.300,-
6.625,- inkl. moms

Kurset afholdes fra kl. 9.00 til kl. 17.00.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Øget krav til isolering og dagslysforhold har gjort, at der optræder flere og flere skader med skalmurværkskonstruktioner.

Kursets formål er at give deltagerne kendskab til de forhold, der skal tilgodeses ved projektering af skalmurværkskonstruktioner, således at deltageren har en viden om, hvorledes en sund teglfacade udformes. Kurset vil tage sit udspring i den viden og de erfaringer, der er med projektering af murværk, herunder de problemstillinger der i særdeleshed bør iagttages.

Kurset vil indeholde teori, suppleret med eksempler, hvor baggrunden for de valgte løsninger gives.

Kurset er opdelt, så der først gives en gennemgang af valg af materialer med fokus på de faldgruber, man skal være opmærksom på ved skalmuren. Dernæst betragtes problemstillinger som dilatationsfuger, bindere og konsoller, samt forhold som beregning af overliggere, murpiller og fremspring. Afslutningsvis vil der være fokus på detaljer som sokkel‐, stern‐ og vinduesdetaljer.

Emner:

 • Valg af materiale til en skalmur
 • Placering af dilatationsfuger i skalmuren og evt. binderfri hjørner
 • Fastlæggelse af antal bindere
 • Tegloverliggere, teglbjælker og indspændingsmomenter
 • Murværk båret af murværkskonsoller
 • Smalle murpiller
 • Fugearmering (armering i murværk)
 • Fugtisolering (murpap )
 • Vinduesdetaljer
 • Sokkeldetaljer

Kursets formål er at give deltagerne kendskab til de forhold, der skal tilgodeses ved projektering af skalmurværkskonstruktioner, således at deltageren har en viden om, hvorledes en sund teglfacade udformes.

Projekterende.

Lektioner:

 1. Materialer og normgrundlag
 2. Fuger og indbygningsdele
 3. Armering og forstærkning
 4. Beregninger nødvendigt for en skalmur
 5. Detaljer for en skalmursudførelse

Kursister medbringer selv normer, standarder og anvisninger.

Kursusmaterialet er de anvendte præsentationer suppleret med normer, standarder og anvisninger, som deltageren selv medbringer.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.