2 Brandpåvirkede Stålkonstruktioner
Kursus

Brandpåvirkede stålkonstruktioner

ID: S206
Den grundlæggende teori for varmetransmission, herunder varmetransport i et materiale, gennemgås. Stål- og isoleringsmaterialers brandtekniske egenskaber beskrives, dvs. de egenskaber, der vedrører varmetransmission.

Tema
Kurser
5.300,-
6.625,- inkl. moms

Kontakt DKBI Kurser på kurser@dkbi.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes.

Kurset afholdes fra kl. 9.00 til kl. 17.00.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Den grundlæggende teori for varmetransmission, herunder varmetransport i et materiale, gennemgås. Stål- og isoleringsmaterialers brandtekniske egenskaber beskrives, dvs. de egenskaber, der vedrører varmetransmission.

Ståls egenskaber ved forhøjede temperaturer – styrke, arbejdskurve og termisk udvidelse - gennemgås.

Med udgangspunkt i ovennævnte parametre er det muligt, at beregne opførslen og modstandsevnen af uisolerede og isolerede stålkonstruktioner for et givet brandforløb.

Emner

 • Grundlæggende teori for varmetransmission
 • Varmeledningsligningen, varmeflux – stråling, konvektion
 • Forenklet varmeledningsberegning
 • Ståls specifikke varmekapacitet, emissionsfaktor og varmeovergangstal ved konvektion
 • Varmeudvidelse
 • Styrke og arbejdslinje ved forhøjet temperatur
 • Isoleringsmaterialers, herunder brandmalinger, egenskaber
 • Varmeledning
 • Beregning af isoleringsevne (rockwool /glasuld, gips, opskummende materialer, maling)
 • Standardbrandkurver
 • Parametrisk brandforløb
 • Én - og flersidig eksponering
 • Bestemmelse af temperaturforløb under brand
 • Eftervisning af bæreevne under brand
 • Kritisk ståltemperatur
 • Normer, herunder DS/EN 1993-1-2
 • Bygningsreglement, R og REI konstruktioner
 • Gennemregnede eksempler

Projekterende

Lektionerne vil afspejle de angivne emner under Indhold.

Thomas Hansen
Ekspertisechef , NIRAS

Thomas Hansen

Jeppe Majlund Kristensen
Civil Ingeniør , NIRAS

Jeppe Majlund Kristensen

 

Kursusmaterialet udgøres af de til kurset anvendte præsentationer.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.