2 Korrosion Og Korrosionsbeskyttelse Af Stål
Kursus

Korrosion og korrosionsbeskyttelse af stål

ID: S203
Kurset er grundlæggende baseret på den seneste standard for området, dvs. DS/EN ISO 12944. Standarden dækker principielt alt indenfor generel overfladebehandling med maling, og består af otte dele, hvoraf de væsentligste omtales. Kendskab til standarden er en fordel, men ingen betingelse.

Tema
Kurser
4.700,-
5.875,- inkl. moms

Kontakt DKBI Kurser på kurser@dkbi.dk for at blive adviseret, når dette kursus igen udbydes.

Kurset afholdes fra kl. 11.00 til kl. 17.00.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Underviser
 • Praktisk

Kurset er grundlæggende baseret på den seneste standard for området, dvs.

DS/EN ISO 12944. Standarden dækker principielt alt indenfor generel overfladebehandling med maling, og består af otte dele, hvoraf de væsentligste omtales. Kendskab til standarden er en fordel, men ingen betingelse.

Herudover berøres andre standarder indenfor korrosionsområdet, herunder standarder for metalliske belægninger.

Galvanisk korrosion forklares i generelle vendinger, baseret på litteratur om emnet. Endelig vil varmforzinkning og metallisering blive omtalt og fordele/ulemper ved disse behandlinger gennemgået.

Der vises eksempler fra praksis bl.a. på fejl og mangler, samt uddrag af andet relevant materiale, herunder mekanismer for styring af varmforzinknings lagtykkelser og de tilsvarende levetider.

Emner

 • Korrosionsmekanismer, herunder generelt om galvanisk korrosion
 • Konstruktionsregler, som forebygger korrosion
 • Detaljeret præsentation af de nye ”korrosions-kategorier”, som har afløst de hidtil anvendte korrosionsklasser
 • Præsentation af de grundlæggende ”malingfamilier” og deres kendetegn/egenskaber. væsentligste metoder til afrensning og forbehandling
 • Opbygning af malingsystemer, lagtykkelser og deres egenskaber (”levetid”)
 • Tilsyn og inspektion, typiske fejltyper og de vigtigste testmetoder
 • Metalliske belægninger som korrosionsbeskyttelse: varmforzinkning og metallisering
 • Galvanisk korrosion i praksis: Hvad fungerer og hvorfor
 • Anvisning af litteratur for yderligere selvstudier af de forskellige emner.

 

Projekterende og udførende

 • Korrosion af stål (Corrosion into steel)
 • Korrosionskategorier (Corrosion categories)
 • Galvanisk korrosion (Galvanic corrosion)
 • Overfladebehandling – Maling (Surface Treatment Protection – painting)
 • Overfladebehandling – Varmtforzinkning (Surface Treatment Protection – Hot Dip Galvanizing)
 • Overfladebehandling – andre metoder (Surface Treatment Protection – others)
 • Eksempel (Example)

 

Det udleverede materiale er kopi af præsentationerne fra kurset.

Kurset er på dansk – kursusmaterialet er på engelsk.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.