Uddannelser

Facilities Management - Grundkursus

Kurset kommer omkring alle de vigtige elementer, som skaber en optimal Facilities Management funktion, og giver en indføring i at anvende og udnytte FM-værktøjer.

Varenummer: 12100528

Tema
Uddannelser
10.900,-
13.625,- inkl. moms

Kontakt Molio for at blive adviseret når dette kursus igen udbydes.

Kursets indhold / Formål
Grundkurset i Facilities Management giver dig det perfekte overblik over FM som selvstændig disciplin. Du lærer, hvordan du gennem effektiv ledelse af serviceydelser kan understøtte din organisation og sikre, at virksomhedens fokus er rettet mod kerneprodukter eller -ydelser.

Kurset vil behandle følgende emner:
- Organisering af FM-ydelser (in-/outsourcing). Hvilke overvejelser skal du gøre dig i forbindelse med at løse opgaverne med egne medarbejdere eller benytte leverandører?
- Ledelse af FM-organisationer. Hvordan motiverer og leder du en FM-organisation og hvilke kompetencer har du brug for? Forståelse for og anvendelse af principper for avancerede forandringsprocesser.
- Kommunikation. Som facility manager skal du være i stand til at kommunikere på alle niveauer, hvad enten det er med medarbejdere, ledere, leverandører eller ikke mindst med kernevirksomhedens ledelse.
- Indkøb og kontraktstyring. Vælger du at bruge leverandører skal opgaverne konkurrenceudsættes ved et udbud, og efterfølgende skal der etableres et godt samarbejde med leverandøren.
- Areal- og bygningsoptimering (Space management). Hvordan indrettes kontorer så de understøtter de forskellige aktiviteter, der foregår i et kontor og spildplads undgås? Lær hvordan du kan benytte indretning til forandringsprocesser.
- Fra anlæg til drift (Commissioning) med commissioning (Cx) og performancetest.
- Måling og dokumentation af effektivitet (Benchmarking). Hvornår er virksomheden effektiv? Lær hvordan du kan måle effektivitet af FM.
- IT-systemer, der understøtter FM (IKT/BIM). En gennemgang af de parametre, du kan benytte før du vælger IT-system.
- Innovation af FM-organisationer og ydelser. Lær hvordan du kan sikre løbende udvikling i en FM-organisation..

Udbytte
Efter kurset har du fået
- Grundlæggende forståelse for Facilities Management
- Indsigt i FM-værktøjer og hvordan de kan udnyttes optimalt
- Introduktion til FM-discipliner, herunder Space Management og commissioning
- Ledelses- og kommunikationsredskaber

Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg, cases og øvelser.

Målgruppe og forudsætninger
Kurset er målrettet alle, der har ansvar for, eller arbejder i FM-organisationer inden for ejendomsforvaltning, ejendomsadministration, driftsafdelinger m.v.

Det er rettet mod såvel strategiske ledere som afdelingsledere, projektledere, samt facility managere der ønsker at kunne udvikle og implementere FM-strategier.

Undervisere
Driftschef Flemming Wulff Hansen, Newsec, bestyrelsesmedlem Dansk Facilities Management Netværk og DFM Benchmarking

Space Commander/Direktør Lene Becker, Laika Rumdesign

Direktør Mogens Kornbo, direktør, Region Hovedstaden, Formand DFM

Projektleder Sebastian Andersen, Sweco Danmark A/S

Indehaver Birgitte Dyrvig Carlsson, DyrvigConsult ApS

Direktør Svend Bie, DFM Netværk

Partner Claes Brylle Hallqvist, Lucanus

CEO Lars Bang, EasyFix Software

Ekspertisechef Susanne Balslev Nielsen, NIRAS


Vores kursister siger
"Som introduktion til FM-branchen var kurset rigtig godt og informativt. Jeg fik en god basisviden og er helt sikkert interesseret i at tage næste modul, hvor man går mere i dybden med de aktuelle emner. Alt i alt synes jeg at kurset var godt planlagt og struktureret og som intro til FM-begrebet, så var det meget passende."

"Flemming Wulff er en spændende og god profil til uddannelsen."

"Mogens Kornbo's indflyvning til hele emnet blev præsenteret meget levende og med gode cases fra hverdagen, som jeg kunne relatere til min egen hverdag."

"Der var en rigtig god dialog både i lokalet og ved siden af oplæggene, og jeg følte man blev taget alvorligt af både oplægsholder og de øvrige kursister."

Facilities Management-uddannelsen
Modulet indgår som Modul 1 på Facilities Management-uddannelsen,
men kan også tages som et selvstændigt kursus.