ABR18 Raadgiveraftalen
Kurser

ABR 18 og Rådgiveraftalen - i praksis

ABR18 afløser ABR89 og du får en gennemgang af den nye ABR 18 - samt en indføring i den tekniske rådgivnings juridiske grundlag med rådgiveraftalen, gennemgang af relevant retspraksis/cases og aktiv dialog set med både juristens og teknikerens øjne

Varenummer: 12100517

Tema
Byggejura
4.700,-
5.875,- inkl. moms

- få styr på alt det vigtigste og få mest muligt ud af rådgiveraftalen

ABR 18 afløser ABR 89 - og på kurset får du en gennemgang af den nye ABR 18 - samt en indføring i den tekniske rådgivnings juridiske grundlag med rådgiveraftalen, gennemgang af relevant retspraksis/cases og aktiv dialog set med både juristens og teknikerens øjne.

Hvad lærer jeg?
Du får en grundig og praktisk gennemgang af reglerne i ABR 18 med fokus på reglernes betydning i forbindelse med udarbejdelse af rådgiveraftale.
Du får også et generelt indblik i, hvor ABR 18 adskiller sig særligt fra ABR 89.

NB! Kurset fokuserer på ABR 18 - så du får ikke en omfattende gennemgang af ændringerne. Det gør du til gengæld på kurset ABR 18 - hvad er nyt ift. ABR 89

Du får reglerne illustreret ved praktiske eksempler. Og du får især sat fokus på retspraksis og en nyttig viden om de vigtigste faldgruber.

Du får derved overblik over forholdet mellem klient og rådgiver, og nyttige input til, hvordan du kan udarbejde aftalen - og hvordan du kan håndtere aftalegrundlaget i praksis.

Du vil også få rig lejlighed til at indgå i aktiv dialog med underviserne og de øvrige kursusdeltagere mhp. at få aktualiseret undervisningen. Og du kan roligt spørge løs for underviserne dækker tilsammen både jurist- og teknikervinklen.

Indhold
Gennemgang af reglerne om teknisk rådgivning (ingeniør- og arkitektrådgivning) på grundlag af ABR 18:

Du kommer gennem alle de vigtigste temaer i ABR´en - og du får illustreret reglerne med en række praktiske eksempler fra alt fra store offentlige projekter til små private sager.
Du vil her også få gennemgået retspraksis og få gennemgået en række afgørelser til underbygning af undervisningen. Og du vil blive udførligt orienteret om de vigtigste (dem med størst vægt og de hyppigst forekommende) faldgruber.

Vi guider dig gennem hele ABR en, men fokuserer særligt på det, du som praktiker har mest behov for og hvor du kan gøres ansvarlig, herunder:
- Ansvarsreglerne - herunder ansvar for fejl og forsømmelser
- Typiske rådgiveraftaler
- Budgetansvar
- Ydelsesbeskrivelsen - rettigheder og pligter
- Honorarformer / Muligheder for ekstra honorarer
- Bygherrens muligheder for at standse, opsige, ophæve og/eller udskyde opgaver
- Konkrete tvister

Du får det hele serveret i et ping-pong mellem tekniker og jurist, så du får emnet illustreret og aktualiseret gennem både advokatens teoretiske vinkel og den mere praktiske teknikervinkel.

Vi vil meget gerne have gang i en aktiv dialog mellem dig og vores meget vidende undervisere, så vær endelig på mærkerne mht. at få spurgt godt ind til alt om ABR.

Målgruppe
Rådgivere der ønsker et grundlæggende kendskab til ABR 18 - både for at få reglerne generelt opdateret og aktualiseret, og for at få et generelt indblik i, hvad der er af nyt i ABR 18 ift. ABR 89.
Der vil således blive forudsat et vist forudgående kendskab til reglerne i ABR en fra kursusdeltagernes side.

Advokaters obligatoriske efteruddannelse
Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Vores kursister siger
"Steens indlæg var virkelig godt og godt med eksempler fra tidligere voldgifts- og byggesager"
"Rigtig godt kursus"
"Godt kursus, hvor man kom godt rundt om ABR18 og de nye ydelsesbeskrivelser. Underviserne var gode til at inddrage os som kursister, samt udtage emner hvor man som bygherre, rådgiver eller entreprenør skal være mere opmærksom fremadrettet."
"Jeg synes det var rigtig godt med en masse eksempler på hvordan paragrafferne er blevet brugt i praksis. Både med afsagte domme, men også bare med en relateret historie/eksempel på hvornår den ene og den anden part ville gøre brug af den specifikke paragraf. Steen var en virkelig skarp underviser. Han har en enorm viden og er god til at inddrage kursisternes spørgsmål i de eksempler han giver."

Undervisere
Partner, advokat (L) Steen Hellmann, Advokatpartnerselskabet VILTOFT
Produktionsleder, arkitekt MAA Byggeøkonom Ronny Niemann, JJW Arkitekter

Steen Hellmann har siden 2000 rådgivet inden for entrepriseret, kontraktret og udbudsret med udgangspunkt i bygge- og anlægssektoren. Steen Hellmann behandler løbende erstatningsansvarssager for tekniske rådgiveres ansvarsforsikringsselskaber og har derigennem et stort kendskab til tekniske rådgiveres juridiske forhold. Sideløbende med sit virke som advokat varetager Steen Hellmann undervisnings- og foredragsvirksomhed inden for entreprise- og udbudsret, ligesom Steen Hellmann fra 2000-2011 var manuduktør og ekstern lektor på Københavns Universitet i formueret (erstatningsret, aftaleret, køberet og ejendomsret).

Ronny Niemann har siden 1996 arbejdet som Bygningskonstruktør i Arkitektbrancen, fra 2006 til 2013 desuden arbejdet med Arkitektansvarssager hos Tryg forsikring. Har undervist på Byggeøkonomuddannelsen og på Forsikringsakademiet om byggeriets ansvarsforsikringer. Det seneste år har han været ansat hos JJW Arkitekter, med ansvar for kontrakter, kvalitetssikring, IT og resourcestyring.

Baggrund
ABR 18 er det fælles grundlag for aftaler om rådgivning inden for det arbejdsområde, som omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand.
ABR 18 regulerer således forholdet mellem klient og rådgiver og fastlægger de principper, som skal lægges til grund for aftaleforholdet ved en given opgave.

F.R.I og P.A.R s (Danske Arkitekt virksomheder) Ydelsesbeskrivelser, forudsætter at der er indgået en aftale efter ABR´en og supplerer dermed ABR´en. Ydelsesbeskrivelserne definerer entydigt de ydelser som er indeholdt i god rådgivning. De er præcist beskrevet og udmærker sig ved også at definere klientens ydelser i de givne faser.
AB´erne er ikke lov, men såkaldte agreed documents. Derfor skal AB i princippet aftales i hver enkelt sag for at være gældende.

Efter endog meget grundige og årelange arbejder med systemet i et udvalg bestående af repræsentanter for byggeriets centrale aftaleparter blev det nye AB-system offentliggjort den 21. juni 2018.
AB-udvalget anbefaler de nye standardvilkår anvendt fra den 1. januar 2019.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Kursisterne siger
Gennemgang af reglerne om teknisk rådgivning (ingeniør- og arkitektrådgivning) på grundlag af ABR 18.

Du kommer gennem alle de vigtigste temaer i ABR'en - og du får illustreret reglerne med en række praktiske eksempler fra alt fra store offentlige projekter til små private sager.

 • Du får gennemgået retspraksis og en række afgørelser
 • Du får indblik i de vigtigste (dem med størst vægt og de hyppigst forekommende) faldgruber.
 • Du kommer gennem hele ABR'en, men særligt de områder, hvor du som praktiker har mest behov for og hvor du kan gøres ansvarlig, herunder:
 • Ansvarsreglerne - herunder ansvar for fejl og forsømmelser,
 • Typiske rådgiveraftaler
 • Budgetansvar
 • Ydelsesbeskrivelsen rettigheder og pligter
 • Honorarformer / muligheder for ekstra honorarer
 • Bygherrens muligheder for at standse, opsige, ophæve og/eller udskyde opgaver
 • Konkrete tvister

Du vil også få rig lejlighed til at indgå i aktiv dialog med underviserne og de øvrige kursusdeltagere mhp. at få aktualiseret undervisningen. Og du kan roligt spørge løs for underviserne dækker tilsammen både jurist- og teknikervinklen.

NB! Kurset fokuserer på ABR 18 - så du får ikke en dybdegående gennemgang udelukkende af ændringerne. 

Du får:

 • Grundig og praktisk gennemgang af reglerne i ABR 18 med fokus på reglernes betydning i forbindelse med udarbejdelse af rådgiveraftale
 • Generelt indblik i, hvor ABR 18 adskiller sig særligt fra ABR 89
 • Praktiske eksempler - med fokus på retspraksis og en nyttig viden om de vigtigste faldgruber
 • Overblik over forholdet mellem klient og rådgiver, og nyttige input til, hvordan du kan udarbejde aftalen - og hvordan du kan håndtere aftalegrundlaget i praksis.

Arkitekter, ingeniører og andre teknikere, der beskæftiger sig med udbud og kontraktindgåelse, tilsyn og administration ved bygge- og anlægsarbejder.

Steen Hellmann
Partner, advokat (H)

Steen Hellmann

Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset.

Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

Kurset er et af de få der har fået topkarakteren 5 af deltagerne på spørgsmålet "Hvor tilfreds er du med kurset som helhed".

 • "Sammenhæng i kursets indhold. Det gav mening. Gode eksempler undervejs"

 • "Steens indlæg var virkelig godt og godt med eksempler fra tidligere voldgifts- og byggesager"

 • "Underviserne virkede fagligt dygtige"

 • "Steen Hellmann har god erfaring med emnet og har mange eksempler fra den virkelige verden. Fungerer godt at have en repræsentant fra rådgiverbranchen med som underviser også.”

 • ”Rigtig god gennemgang af meget relevante emner ift. brugen af ABR”