Drone Inspektion
Kurser

Inspektioner med droner

Inspektionsmetoder til svært tilgængelige områder - både offshore og onshore.

Varenummer: 12100664

Tema
Dronepilotuddannelsen
6.999,-
8.748,75 inkl. moms

Vi tager fat i nogle typiske cases, hvor du lærer at inspicere vindmøller, bygningstage og infrastruktur. Du får vores professionelle blue prints, så du ved præcis, hvad du skal gøre - og hvad du særligt skal være opmærksom på.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk

Et stigende antal firmaer anvender i dag drone-teknologi til visuel inspektion, da det er en
omkostningsbevidst og effektiv måde at udføre inspektion i højden og på svært tilgængelige
områder. Det sparer både tid og udgifter set imod traditionelle metoder.

Indhold på dagen:

 • Inspektionstype
 • Valg af udstyr
 • Missionsplanlægning
 • Særlige procedurer
 • Kendte faldgrupper
 • Scenarier

Vi går i dybden med, hvordan du skal flyve i forskellige situationer, og hvordan du bedst
muligt kan bruge de værktøjer, som dronerne har til rådighed for at løse din opgave - både i
forhold til dataindsamling og sikkerhed. Vi tager fat i nogle typiske cases, hvor du lærer at
inspicere vindmøller, bygningstage og andre typer infrastruktur. Du får vores professionelle
blue prints, så du ved præcis, hvad du skal gøre - og hvad du særligt skal være opmærksom
på.

Fordelene ved droneteknologien
Anvendelse af droner giver en række fordele som fx.

 • Hurtigt overblik og evaluering af skaden
 • Skarpe og detaljerede fotografier af defekter
 • Forebyggende vedligehold
 • Adgang til svært tilgængelige områder
 • Høj mobilitet samt hurtig opsættelse
 • Ingen brug for lift eller stillads leje
 • Høj sikkerhed

Kurset gennemgår alle elementer af de mest brugte drone inspektionsformer og vil give
inspiration og håndgribelige tips der kan påføres andre inspektioner.
For en uerfaren vil der være risiko for at overse kritiske defekter og fejl, hvilket kan få fatale
konsekvenser. Drejer inspektionen sig om fx en stålkonstruktion, bør en ekspert med stor
metallurgisk erfaring derfor analysere og behandle de indsamlede data.
På baggrund af analysen af de indsamlede data vil der blive udarbejdet en
inspektionsrapport, der typisk brydes op i røde, gule og grønne opgaver alt efter, hvor kritisk
skaden er. Denne rapport kan efter behov suppleres med en vedligeholdelsesplan med
anbefalinger til kosteffektive udbedringer. Vi giver en gennemgang med forslag til hvordan
rapporter kan se ud.

Den komplekse byggebranche har brug for at forenkle så mange elementer som muligt i et
byggeprojekt. Ved hjælp af droner har man fundet en brugervenlig måde at nå dette mål.
Et byggeprojekt arbejder altid med korte deadlines. Tiden er bygherrens og entreprenørens
værste fjende, så alt hvad der kan spare tid hilses velkommen. Det handler om at træffe de
rette beslutninger på baggrund af bedst muligt indsigt i projektet for at optimere tidsplanen.
Med en kortlægning eller 3D scan foretaget fra luften med en drone, er det meget lettere for
entreprenøren at foretage den bedste beslutning. Overflyvninger kan vise billeder i real-time
og overvåge fremskridt på stedet over tid.


Droner kan løse inspektionsopgaver langt billigere og i mange tilfælde langt hurtigere end
hidtil muligt. Helt konkret kan dronerne erstatte lifter, helikoptere samt stilladser, for at
undersøge svært tilgængelige områder. Ved inspektionsopgaver med droner bliver det
hurtigt og nemt at foretage inspektionen. Via dronens kamera og den konstante livefeed fra
dronen får du et øjeblikkeligt billede af det område, og kan korrigere eller undersøge
nærmere løbende - alt sammen styret fra jorden. Dette reducerer også en opgaves varighed
idet dronerne hurtigt kan pakkes ud og sendes op, og ligeledes pakkes sammen og
transporteres til næste lokation sammenlignet med eksisterende metoder.

Fødevareministeriet bruger eksempelvis hyppigt droner ved inspektioner af marker, da man
nemt kan afsøge væksten i specifikke områder af marken via dronen. Helt konkret har
reaktioner ved at arbejde med droner i de situationer været, at det sparer tid og det er et
rarere arbejdsmiljø, da man undgår ophold i vadeområderne i lang tid. Visse inspektioner
kan også laves via termiske kameraer, som påsat dronen kan foretage varmemålinger og
aflæse varmeafledning fra eksempelvis huse og fjernvarmerør. Ligeledes kan store arealer
af solcelle anlæg undersøges og man kan udføre opsyn og eftersyn således at uregelmæssigheder og afvigelser kan opdateres langt mere effektiv end et jordbundet hold.

Droner er en særlig teknologi, stadig forholdsvis ny  - og derfor på mange måder uudforsket.
Allerede nu kan vi se, at brug af droner kan være en hjælp i adskillige situationer, mulighederne
er kort sagt mange. Også inden for specifikke erhverv kan du med droner
opnå et hurtigere og bedre resultat, samt spare tid og penge.

 • Valg af udstyr
 • Inspektionstyper
 • Missionsplanlægning
 • Særlige procedurer
 • Kendte faldgrupper
 • Scenarier

Frederik Skøt, droner.dk
Toke Kristian Suhr, droner.dk
Jacob Herstal, droner.dk

Du skal blot møde op i vores kursusfaciliteter med din drone, hvor vores professionelle dronefotograf er klar til at undervise dig.

Du skal helst have så mange batterier som muligt, så der kan flyves mest muligt.
Batterierne skal være fuldt opladt og du skal sørge for at have downloadet den app, der passer til din drone.


Du modtager vores specialdesignede kursusmateriale under kurset.

Efter kurset modtager du et diplom som dokumentation for dine nye kvalifikationer.