Juraen i BIM-projekter
Kurser

Juraen i BIM-projekter - overblik for praktikere

Få et praksisorienteret indblik i juraen ifm. BIM-projekter. Det er kompliceret og nyt land - med masser af gråzoner og muligheder for tvister og tab, som kun viden og erfaringer kan lede dig sikkert gennem.

Tema
Byggeriets digitalisering
3.900,-
4.875,- inkl. moms

Kurset er fra kl. 13.00-17.00.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Deltagerne siger

Et kursus med et effektivt ping pong mellem juristen (advokat Peter Fauerholdt Thommesen, VILTOFT)  og teknikeren/praktikeren (BIM- og proceskonsulent Peter Hyttel Sørensen, C.F. Møller), der sætter "BIM-juraen" i spil, så du får set på temaerne med både juristens og teknikerens øjne.

Praktikeren og juristen tager os gennem bl.a. følgende punkter i et mix mellem gennemgang, eksempler og erfaringer, cases, problematiseringen og drøftelser om, hvordan faldgruber/problemer kan undgås:


BIM - værktøj, metode eller forretningsmodel? 

 • Hvordan defineres det - i DK, i CEN, i EU? Juridiske konsekvenser heraf.

BIM i lovgivningen og retspraksis

 • Hvilke krav stiller IKT-bekendtgørelserne (nr. 118 og 119 / 2013) til offentlige bygherrer og det almene byggeri?
 • Er der retspraksis om rettigheder og pligter i forbindelse med BIM-modeller

BIM i aftalegrundlaget

 • Hvordan implementeres IKT i byggeriets aftaler?
 • De nye AB 18 / ABT 18 / ABR 18 og Ydelsesbeskrivelse for Bygger og Landskab (YBL 18) forholder sig til BIM.
 • Hvordan er de nye krav?
 • Hvilken betydning har de for aftaler i BIM-projekter?
 • Hvordan hænger de sammen - og hvordan lever man op til dem?
 • Forrang mellem tegninger og modeller: Hvad siger de nye AB-regler og hvad sker i praksis?
 • Regler om ansvar, samarbejde om modeller, om dataformater og regler om ansvar for brug af modellen
 • Regler om fejl, mangler, uoverensstemmelser og generelle forsømmelser
 • Ophavsret og rettigheder ift. fagmodeller og fællesmodeller er BIM-modeller databaser (databasedirektivet), hvordan er rettighederne til modeller og templates på alle tidspunkter inden for det samme projekt f.eks. ved udskiftning af rådgiver eller ny udbudsstrategi.
 • Hvordan er retspraksis?
 • Honorarproblematikker
 • Molios IKT-specifikationer

Udbudsregler

 • Kort om Udbudsreglernes forbud mod specifikke produktreferencer ift optimal udnyttelse af BIM

Fremtiden for digital entrepriseret

 • Forskningsprojekt på KU om digital entrepriseret
 • Hvad sker der på internationalt plan?
 • Hvordan vil "BIM-jura" udvikle sig?

Alle i byggeriet der arbejder med IKT/BIM.

Udbredelsen af projekter med anvendelse af BIM vokser voldsomt - og der peges på muligheder for store gevinster ved et øget digitaliseret byggeri.

Men BIM påvirker også de byggeaftaler, som indgås mellem parterne. Det sker i flere stadier af byggeriet og på flere niveauer af kontraktretten. 
Anvendelsen af BIM afstedkommer også overvejelser af bl.a. udbuds- og ophavsretlig karakter. 

Manglende viden herom kan føre til omfattende tvister - og det sker desværre ofte i BIM-projekter, for vidensniveauet er mangelfuldt. Og manglende viden om de retlige konsekvenser vil på den måde kunne føre til betydelige tab.

AB-systemet og Ydelsesbeskrivelserne er netop blevet revideret, og anbefales anvendt fra 1. januar 2019. Det får konsekvenser for aftalegrundlaget for BIM-projekter - og en manglende viden herom vil være uheldig.

Molio har i samarbejde med Seismonaut gennemført en omfattende analyse af status for den digitale udvikling i byggeriet. 14 udvalgte nøglepersoner er blevet interviewet intenst - og mere end 800 udvalgte branchefolk har svaret på et survey.
Undersøgelsen peger bl.a. på, at man er usikker på juraen og opfatter den som en barriere. Den barriere vil vi med dette kursus gerne tage fat på at nedrive.

Peter Fauerholdt Thommesen
Partner, advokat (L) , VILTOFT

Peter Fauerholdt Thommesen

Peter Hyttel Sørensen
CEO , BIM-architecture

Peter Hyttel Sørensen

Hvis du er medlem af Konstruktørforeningen eller Forbundet Arkitekter og Designere, så får du 10% i rabat. Du skal blot nævne det ifm. tilmeldingen.
Denne rabat kan ikke kombineres med andre rabatter.

 

4 for 3
Tilmeld fire fra samme virksomhed samtidig og betal kun for tre. Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset. 

Dette kursus opfylder kvalitetskravene for advokaters efteruddannelse. Efter endt kursus udleverer vi på forlangende kursusbevis til brug for senere dokumentation. Vi gør opmærksom på, at kursusprogrammet skal gemmes sammen med kursusbeviset.

 • "De mange Cases er rigtigt godt."

 • "Fik peget godt ind i problemstillingerne omkring Bim og Jura. God veksling mellem cases og teori."

 • "Dygtige og kompetente underviser :)"

 • "Velforberedte undervisere det havde rigtig godt styr på emnet".

 • "Det var godt med konkrete cases som kunne tages udgangspunkt i".

 • "Begge undervisere var super engagerede i deres fagområde, hvilket man tydeligt kunne mærke. Det gør det mere interessant for mig som kursist, og det medfører dermed at jeg lytter mere efter og får mere ud af kurset".

Peter Fauerholdt Thommesen underviser også en formiddag om samme emne på vores store IKT-koordinator og lederuddannelse. Her scorede han senest fornemme 4,86 (ud af 5 mulige) i kursisternes evaluering af både deres udbytte og hans formidlingsevner.