Miljoeraadgiver
Kurser

Certificeret Miljørådgiver

Arbejdsmiljøhåndtering af farlige stoffer.

Kurset varer ialt 2 dage.

Varenummer: 12100512

Tema
Sikkerhed, sundhed og miljø
9.900,-
12.375,- inkl. moms

Kurset i april 2021 er overtegnet.

Der er stor efterspørgsel på viden inden for håndtering af miljøfarlige stoffer, herunder hvilket ansvar, du har som enten bygherre, projekterende eller udførende. Vi har samlet vores kurser om farlige stoffer under én hat, så du kan blive opdateret på de gældende regler inden for PCB, klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit og skimmelsvamp saneringsmetoder. Kurset omhandler også bortskaffelse og håndtering af affald.

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Kursisterne siger

Kurset klæder dig på til at navigere i reglerne omkring sikkerhed, sundhed, affald og miljø i forbindelse med miljøsanering ved nedrivnings- og renoveringsprojekter. Du får grundlæggende viden om de farlige stoffer, du kan møde i et byggeprojekt og anvisninger til, hvordan de skal håndteres, både før, under og efter byggeprojektet.  

Du får:

 • Læring om miljøundersøgelser, analyser og prøveudtagning
 • Læring om hvornår og hvordan miljøproblematiske stoffer findes i bygningsdele
 • Læring om PCB, Klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit og skimmelsvamp-saneringsmetoder
 • Læring om arbejdsmiljøregler vedrørende miljøproblematiske stoffer for relevante aktører, PSS, branchevejledninger m.m.
 • Læring om de gældende miljøregler, herunder affaldshåndtering og krav til sortering, genanvendelse m.m.
 • Læring omkring beskrivelser i udbudsmateriale og miljøtilsyn under miljøsanering.

Kurset er udviklet i tæt samarbejde med Videntjenesten hos Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS). 

Når du har gennemført kurset, har du fået viden og kendskab til alle miljø- og arbejdsmiljøfaglige forhold  vedrørende håndtering og sanering af miljøproblematiske stoffer.

Du har desuden lært at håndtere alle facetter omkring miljøproblematiske stoffer, både arbejdsmiljø- og miljøforhold.

Kurset er velegnet for rådgivere, bygherrer, projekterende, udførende (entreprenører), nedrivningsfirmaer og andre, der har behov for viden om identifikation, håndtering og bortskaffelse af farlige stoffer i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Kurset er også meget velegnet for arbejdsmiljøkoordinatorer.

Modulet indgår som tilvalgsmodul på uddannelserne Bygningsfysikuddannelsen, Renoveringsuddannelsen og Bæredygtighedsuddannelsen.

Sanne Holst
Miljømedarbejder , Greve Kommune

Sanne Holst

Signe Mehlsen
Konsulent , Arbejdsmiljøbus (Bam-bus)

Signe Mehlsen

Niels Salling
Miljø- og indeklimakonsulent , Hussvamp Laboratoriet ApS

Niels Salling

Anke Oberender
Centerleder , Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet

Anke Oberender

Henrik Eggersen
Direktør, arbejdsmiljøkoordinator , Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS

Henrik Eggersen

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning. 

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

På modulet indgår en multiple choice test. Det er valgtfrit at tage prøven.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset. Hvis du består prøven får du også et prøvebevis samt et certifikat.

 • "Rigtige gode dialoger og relevante aktører som underviser."
   
 • "Praktisk forklaring af hvordan en miljøsanering kan foretages. Lovhenvisninger (vigtigt når man skal argumentere overfor bygherre)."
   
 • "Udveksling blandt deltagere af de udfordringer man er stødt på ifm. renovering af bygninger, hvor der er konstateret miljø- og sundhedsskadelige stoffer."
   
 • "Alle emner havde vigtig relevans. Godt og afvekslende bl.a. fordi der blev vekslet mellem flere foredragsholdere. Man skal heller ikke glemme rammerne hvor kurset blev afholdt. Også et cadeau til personalet."