Miljoeraadgiver
Kurser

Certificeret Miljørådgiver

Lær at navigere i reglerne omkring sikkerhed, sundhed og arbejdsmiljø i forbindelse med nedrivnings- og renoveringssager

Kurset varer ialt 2 dage.

Varenummer: 12100512

Tema
Sikkerhed, sundhed og miljø
9.900,-
12.375,- inkl. moms

Håndtering af sundhed, sikkerhed og arbejdsmiljø

Formål
Kurset klæder dig på til at navigere i reglerne omkring sikkerhed, sundhed, affald og arbejdsmiljø i forbindelse med nedrivnings- og renoveringssager. Du får grundlæggende viden om de farlige stoffer, du kan møde i et byggeprojekt og anvisninger til, hvordan de skal håndteres, både før, under og efter byggeprojektet.

Indhold
Der er stor efterspørgsel på viden inden for håndtering af miljøfarlige stoffer, herunder hvilket ansvar, man har som enten bygherre, projekterede eller udførende.

Molio har samlet sine kurser om farlige stoffer under én hat, så du kan blive opdateret på de gældende regler inden for PCB, Klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit og skimmelsvamp saneringsmetoder. Kurset omhandler også bortskaffelse og håndtering af affald.

I løbet af de to dage kommer du hele vejen rundt om emnet, og du får viden om
- Miljøundersøgelser, analyser og prøveudtagning
- Hvornår og hvordan miljøfarlige stoffer findes i bygningsdele
- PCB, Klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit og skimmelsvamp saneringsmetoder
- Arbejdsmiljøregler vedrørende miljøfarlige stoffer for relevante aktører, PSS, branchevejledninger m.m.
- Gældende miljøregler, herunder affaldshåndtering og krav til sortering, genanvendelse m.m.
- Beskrivelser i udbudsmateriale og miljøtilsyn under miljøsanering.

Kurset er udviklet i tæt samarbejde med Videntjenesten hos Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS). Kurset er inkl. overnatning.

Kursusbevis
Du får udleveret kursusbevis, når du har gennemført modulet.

Diplom
Kurset afsluttes med en frivillig multiple choice-test. Hvis du vælger at deltage i prøven og består, får du et prøvebevis.

Målgruppe
Kurset er velegnet for rådgivere, bygherrer, projekterende, udførende (entreprenører), nedrivningsfirmaer, arbejdsmiljøkoordinatorer og andre, der har behov for viden om identifikation, håndtering og bortskaffelse af farlige stoffer i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Modulet kan med fordel tages som valgfrit tilvalgsmodul på uddannelserne Bygningsfysikuddannelsen, Renoveringsuddannelsen og Bæredygtighedsuddannelsen.

Vores kursister siger:
"Praktisk forklaring af hvordan en miljøsanering kan foretages. Lovhenvisninger (vigtigt når man skal argumentere overfor bygherre)"
"Udveksling blandt deltagere af de udfordringer man er stødt på ifm. renovering af bygninger, hvor der er konstateret miljø- og sundhedsskadelige stoffer."
"Alle emner havde vigtig relevans. Godt og afvekslende. bl.a fordi der blev vekslet mellem flere foredragsholdere. Man skal heller ikke glemme rammerne hvor kurset blev afholdt. Også et Cadeau til personalet."

Undervisere
Direktør Henrik Eggersen, Eggersen Miljø & Sikkerhed ApS (kursusleder)
Konsulent Signe Mehlsen, Videntjenesten Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS)
Miljø- og indeklimakonsulent Niels Salling, Hussvamp Laboratoriet
Leder Anke Oberender, Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet(VCØB)
Miljømedarbejder Sanne Holst, Greve Kommune

Molio forbeholder sig ret til ændringer

 • Beskrivelse
 • Program
 • Undervisere
 • Praktisk
 • Kursisterne siger

Kurset klæder dig på til at navigere i reglerne omkring sikkerhed, sundhed, affald og miljø i forbindelse med miljøsanering ved nedrivnings- og renoveringsprojekter. Du får grundlæggende viden om de farlige stoffer, du kan møde i et byggeprojekt og anvisninger til, hvordan de skal håndteres, både før, under og efter byggeprojektet.  

Du får:

 • Læring om miljøundersøgelser, analyser og prøveudtagning
 • Læring om hvornår og hvordan miljøproblematiske stoffer findes i bygningsdele
 • Læring om PCB, Klorerede paraffiner, bly og tungmetaller, asbest, karlit og skimmelsvamp-saneringsmetoder
 • Læring om arbejdsmiljøregler vedrørende miljøproblematiske stoffer for relevante aktører, PSS, branchevejledninger m.m.
 • Læring om de gældende miljøregler, herunder affaldshåndtering og krav til sortering, genanvendelse m.m.
 • Læring omkring beskrivelser i udbudsmateriale og miljøtilsyn under miljøsanering.

Kurset er udviklet i tæt samarbejde med Videntjenesten hos Byggeriets Arbejdsmiljøbus (BAM-BUS). 

Når du har gennemført kurset, har du fået viden og kendskab til alle miljø- og arbejdsmiljøfaglige forhold  vedrørende håndtering og sanering af miljøproblematiske stoffer.

Du har desuden lært at håndtere alle facetter omkring miljøproblematiske stoffer, både arbejdsmiljø- og miljøforhold.

Kurset er velegnet for rådgivere, bygherrer, projekterende, udførende (entreprenører), nedrivningsfirmaer og andre, der har behov for viden om identifikation, håndtering og bortskaffelse af farlige stoffer i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter.

Kurset er også meget velegnet for arbejdsmiljøkoordinatorer.

Modulet indgår som tilvalgsmodul på uddannelserne Bygningsfysikuddannelsen, Renoveringsuddannelsen og Bæredygtighedsuddannelsen.

Henrik Eggersen
Direktør og arbejdsmiljøkoordinator

Henrik Eggersen

Niels Salling
Miljø- og indeklimakonsulent

Niels Salling

Kurset afholdes over 2 dage og er inkl. overnatning. 

På kursusstedet følges alle retningslinjer i forhold til Corona

Læs om vores digitale kursusmaterialer 

På modulet indgår en multiple choice test. Det er valgtfrit at tage prøven.

Du får et kursusbevis, når du har gennemført kurset. Hvis du består prøven får du også et prøvebevis samt et certifikat.

 • Det er godt "At man kommer igennem alle aspekter igennem en sanering. Fra prøvetagning og til aflevering af byggeriet, efter sanering."

 • "Henrik Eggersen var en god underviser som kunne forklare det så alle kunne forstå det"

 • "Jeg som er grøn i hovedområdet, fik stort udbytte, bedre forståelse af, hvordan hele processen hænger sammen"

 • "Rigtige gode dialoger og relevante aktører som underviser."

   

 • "Alle emner havde vigtig relevans. Godt og afvekslende bl.a. fordi der blev vekslet mellem flere foredragsholdere."