Arbejdsmiljøudd. for koordinatorer (u/overnatning)

Arbejdsmiljøudd. for koordinatorer (u/overnatning)

kr. 9.500,00
(ekskl. moms)
kr. 11.875,00
(inkl. moms)
Arbejdsmiljøuddannelsen for koordinatorer - den lovpligtige uddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet

Kurset afvikles over 2 moduler og kurset er uden overnatning.:
Modul 1: den 10. - 11. november 2010
Modul 2: den 6. - 7. december 2010
Der kan kun tilmeldes samlet til begge moduler.

Bemærk:
Kurset holdes også på følgende datoer
den 7. - 8. marts + 6. - 7. april 2011 u/overnatning i Ballerup
den 2. - 3. maj + 23. - 24. maj 2011 m/overnatning i Middelfart
den 30. - 31. august + 27. - 28. september 2011 u/overnatning i Ballerup
den 14. - 15. november + 5. - 6. december 2011 m/overnatning i Middelfart

Hvad lærer jeg?
Uddannelsen som arbejdsmiljøkoordinator er udviklet for medarbejdere, der skal deltage i eller have ansvaret for implementering af arbejdsmiljøledelse omkring bygge- og anlægsprojekter. Kurset klæder deltageren på til at indarbejde, idriftsætte og videreudvikle arbejdsmiljømæssige forhold på byggepladsen iht. Arbejdsministeriets bekendtgørelse af 27. december 2008, der beskriver bygherrens forpligtelse til at udpege en koordinator til at sikre initiativer og fokus på sikkerhed og sundhed i bygge- og anlægsarbejder.

Indhold
A. Introduktion, formål, principper og indhold, praktisk opgave.
B. Samarbejde og formidling.
C. Arbejdsmiljøbegrebet, aktører, informationssøgning af regler.
D. Systematisk arbejdsmiljøarbejde for sikkerhedskoordinatorer og sikkerhedsgruppen, arbejdsmiljøpolitik, organisering, APV og risikoanalyse, opfølgning og overvågning og samarbejde.
E. Arbejdsmiljøopgaver for de forskellige aktører.
F. APV og risikoanalyse og praktiske værktøjer samt forebyggelse
G. Samarbejdsøvelse byggepladsen
H. Bygherrens pligter
I. Projekterendes pligter.
J. Afgrænsning af sikkerhed i fællesområder.
K. Sikkerhedskoordinatorens roller, pligter og beføjelser under både projekteringen og udførelsen af bygge- og anlægsarbejder.
L. Udbudsmaterialer, indretning af byggeplads, tidsplan, driftsforhold, sikkerhedsmøder.
M. PSS og kontrolprocedurer
N. Tilpasset tilsyn på virksomheden og byggepladsen.
O. Oplæring og instruktion
P. Kontrol med arbejdsmiljøet og sikkerhedsrundering.
Q. Ulykker og tilløb til uheld.
R. Holdninger og adfærd.
S. Relevante emner, gæsteunderviser, m.m.

Samt selvfølgelig alle de øvrige emner der foreskrives i den lovpligtige Arbejdsmiljøuddannelse.

Du kan rekvirere den fuldstændige version af tidsplan og formål hos Byggecentrum om ønskeligt.

Baggrund
Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 beskriver bygherrens pligter, herunder at der udpeges en koordinator der kan varetage de sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål under projekteringen og udførelsen af bygge- og anlægsarbejder. For at kunne varetage denne opgave skal sikkerhedskoordinatoren bl.a. have gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for koordinatorer af sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for bygge- og anlægsområdet og have arbejdsmiljøindsigt i byggeriets forhold.

Kravene til uddannelse fremgår af arbejdsmiljøloven og af bekendtgørelsen om sikkerhedskoordinatorens arbejdsmiljøuddannelse. Hvis du gennemfører denne uddannelse får du også samtidig den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppen.

Målgruppe
Ledere på bygge- og anlægsopgaver, der skal forestå koordinatorfunktionen, og bygherrer der ønsker indsigt i sine forpligtigelser.

Arbejdsmiljøuddannelsen er brancherettet mod sikkerhedskoordinatorer, hvorfor der særligt fokuseres på udvalgte brancher som arkitekter, rådgive-re, projekterende, bygherrer og personer der er sikkerhedskoordinatorer.

Vi har valgt tilstedeværelseskursusmodellen for at sikre den uhørt vigtige dialog på kursusdagene - som vi savner ved de internetbaserede modeller

Mere baggrund
Det er bygherrens pligt at udpege en arbejdsmiljøkoordinator, som kan varetage de sikkerheds- og sundhedsmæssige spørgsmål på byggepladsen.

Dette har været gældende siden Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008, hvor kravet er defineret. Bygherren har ansvaret for, at en medarbejder, som kan være en sikkerhedskonsulent, har gennemgået arbejdsmiljøuddannelsen og på den måde har tilegnet sig arbejdsmiljøindsigt i byggeriets forhold, samt kompetencer til at indføre, vedligeholde og udvikle arbejdet omkring sikkerhed og sundhed inden for projekteringsarbejder og under udførelse af bygge- og anlægsarbejder.

Arbejdsmiljø uddannelsen er brancherettet mod sikkerhedskoordinatorer med særligt fokus på arkitekter, rådgivere, projekterende, bygherrer samt medarbejdere, der beskæftiger sig med sikkerhed og sundhed på bygge- og anlægsprojekter.

Enhver der deltager på arbejdsmiljø uddannelsen får derfor samtidig den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse for sikkerhedsgruppen. Dette arbejdsmiljø kursus tager udgangspunkt i de krav, der er defineret i arbejdsmiljøloven og af den bekendtgørelse, der gælder for sikkerhedskoordinatorens arbejdsmiljøuddannelse.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.