Asbest i byggeriet
Kategorier: Miljø og sundhed

Asbest i byggeriet

kr. 2.750,00
(ekskl. moms)
kr. 3.437,50
(inkl. moms)
Kurset er erstattet af følgende kursus: Miljørådgiver

- for bygherrer og rådgivere

Sikre strategier for afklaring og effektiv "kogebog" for håndtering af asbestproblemer

Hvad lærer jeg?
Du rustes til at opstille effektive strategier for afklaring af, om der er asbestproblemer i bygninger.

Du får helt konkrete metoder, gode råd og stærke erfaringer vedr. korrekt håndtering af asbest.

Du styrkes i arbejdet med at skabe bedre indeklima - og til at spare både tid, penge og liv.

Alt underbygges af en række konkrete eksempler.

Indhold
Anvendelsen af asbest har nu været forbudt i nær 30 år. Det betyder, at vi nu oplever mange renoveringssager, hvor der er asbestproblemer, når de asbestholdige materialer håndteres forkert ifm. renoveringsarbejdet.

Det kan få alvorlige sundhedsskadelige konsekvenser for dem der arbejder på renoveringssagen, for brugerne og for beboerne - og dermed også for bygherren og rådgiveren.

Men det er absolut muligt at begrænse risikoen betragteligt.

På kurset gennemgås til dette formål håndteringen af asbest fra undersøgelse til sanering:

1. Hvad er asbest og hvorfor er det farligt?
2. Hvor kan man finde asbest i bygninger og installationer?
3. Pligter for arbejdsgivere, bygherrer, projekterende
4. Lovgivning og vejledninger
5. Lovpligtig asbestregistrering - screening, semi- eller totalregistrering?
6. Konkrete cases og eksempler på metoder til undersøgelse, asbestrapport med tegninger, asbestsanering m.v.
7. Hvad koster asbestregistrering, asbestsanering og forsegling!?
8.Hvem må fjerne asbest og hvordan skal asbesten fjernes?
9. Asbestanalyser

På kurset udleveres også den nyeste asbestvejledningen fra BAR Bygge & Anlæg og AT-vejledning og -bekendtgørelse m.fl.

På kurset vil du også høre om de nyeste anvisninger fra SBi:
SBi-anvisning 228: "Asbest i bygninger - Regler, identifikation og håndtering"
SBi-anvisning 229: "Byggematerialer med asbest"
- disse vil IKKE blive udleveret på kurset.

Vidste du
- at der ofte er asbest i fliseklæber
- at der findes asbest i over 100 forskellige bygningsdele, som skal håndteres efter asbestreglerne
- at en asbestplade kan være skjult under eller bagved andre vægge eller lofter
- at en forkert håndtering har store sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser
- at i 7 ud af 10 renoveringsopgaver i ældre ejendomme sker der en forkert håndtering af asbest
- at der er farlig asbest i 9 ud af 10 ejendomme fra før 1980 det opdages ikke altid.

Vores kursister siger
"Relevante emner, og specielt at man fik konkrete eksempler på hvor farligt Asbest er."
"Der blev taget udgangspunkt i relevante projekter"

Målgruppe
Bygherrer, rådgivere, projekterende

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Underviser
Henrik Eggersen, EGGERSEN MILJØ & SIKKERHED

Baggrund
Asbest har været anvendt i byggematerialer helt tilbage fra 1920 erne.

Asbesten findes typisk i beklædningsplader til vægge, lofter og tage, i gulvbelægninger og i særlige produkter som eternitkanaler, som isolering af tekniske installationer, fugemasser, fliseklæbere og pudsmaterialer.

Men det er bestemt ikke ny viden, at asbest er sundhedsskadeligt. Faktisk har det været forbudt at bruge asbest til isolering siden 1972 og i 1986 kom en bekendtgørelse, der understreger arbejdsgiverens registreringspligt.

Det har afstedkommet store problemer ifm. renovering af idrætshaller, skoler, daginstitutioner, i S-togene mv og det har givet stor mediestorm og debat.
Imidlertid findes der stadig rigtigt mange skoler, haller, institutioner, anlæg og ejendomme, hvor asbest kan udgøre en sundhedsrisiko og derfor kalder på handling. Især nu, hvor der virkelig renoveres og hvor problemerne kommer frem.


Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 13.00
Registrering - Kaffe/te

Kl. 13.30
Velkommen

Dagens emne ridses op

1. Hvad er asbest og hvorfor er det farligt?
2. Hvor kan man finde asbest i bygninger og installationer?
3. Pligter for arbejdsgivere, bygherre, projekterende om asbest
4. Lovgivning og vejledninger
5. Lovpligtig asbestregistrering screening, semi- eller totalregistrering
6. Case med undersøgelse, asbestrapport med tegninger, asbestsanering m.v.
7. Hvad koster det?
8. Hvem må fjerne asbest og hvordan skal asbesten fjernes?
9. Asbestanalyser

Undervejs serveres kaffe/te og kage

Kl. 16.10
Opsamling - debat

Kl. 16.30
Kursus slut

Molio forbeholder sig ret til ændringer.


Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.