Bly i byggeriet
Kategorier: Miljø og sundhed

Bly i byggeriet

kr. 2.950,00
(ekskl. moms)
kr. 3.687,50
(inkl. moms)
Kurset er erstattet af følgende kursus: Miljørådgiver

Mange bygherrer, bygningsejere samt rådgivere og andre, der renoverer og udfører ombygninger i den eksisterende boligmasse oplever en udfordring med farlige stoffer, hvor bly er en af de sidst tilkommende. Det er for mange stadig forholdsvist nyt at håndtere bly i maling, og derfor meget aktuelt at få en grundviden om emnet, så arbejdsmiljø, tid og økonomi styres korrekt.

Kurset fokuserer først og fremmest på arbejdsmetoderne. Arbejdsmetoderne i den indledende fase, i projekteringsfasen og i udførelsen vil grundigt blive gennemgået via teori, eksempler og erfaring. Derved kommer vi hele vejen rundt om håndtering af bly i bygninger.

Indhold
På kurset kommer du igennem følgende emner:
- Hvad er bly?
- Hvor er der bly i byggeriet?
- Hvor farligt er bly og hvilke sundhedsrisici er der ved bly?
- Prøver, udtagning, kemiske analyser, indeklimamålinger
- Hvad siger loven?
- Arbejdsmiljø, herunder regler, miljøkrav og vejledninger
- Affaldshåndtering
- Økonomi, planlægning og tid
- Arbejdsmetoder, herunder eksempler, der får arbejdet "lidt ned på gulvet".
- Praktiske eksempler "fra den virkelige verden".
- Afsluttende diskussion og vidensdeling i plenum.

Vores kursister siger
"Passende længde, og godt med cases fra det "virkelige liv!"
"Det var godt at høre om dilemmaer og få afmystificeret emnet."
"Godt med eksempler fra konkrete sager."
"Gennemført og et rigtig godt kursus"
"Undervisningsform og indhold var meget tilfredsstillende"
"Kurset tilbyder til dato det højeste faglige niveau indenfor bly i byggeriet jeg har oplevet"
"Engageret og meget vidende underviser - kunne uden tøven svare på de stillede spørgsmål"

Målgruppe
Bygherrer, bygningsejere og administratorer, der har ejendomme eller med ejendomme at gøre der er ældre end 1970 og derved berøring med bygninger, hvor der kan forekomme bly.

Anden målgruppe:
Arkitekter, rådgivere, entreprenører, håndværkere (især nedrivere) og andre, som har brug for viden om og håndtering af bly i bygninger.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Underviser
Arbejdsmiljøkoordinator Niels Salling, Hussvamp Laboratoriet

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 8.15 - 8.45
Registrering og morgenmad

Kl. 8.45 - 8.55
Velkomst og præsentation af dagens program og indlægsholder

Kl. 8.55 - 9.25
Bly som materiale
- Hvad er bly?
- Bly og mennesket
- Hvor bruger man bly?
- Hvor er der bly i byggeriet?

Kl. 9.25 - 10.15
Loven og rådgivning
- Loven og ansvar
- Blyundersøgelser
- Projektering

Kl. 10.15 - 10.30
Pause med wienerbrød

Kl. 10.30 - 11.15
Arbejdsmiljø og udførselsfasen
- Blyhåndtering i praksis
- Blod- og luftanalyser
- Personlige værnemidler
- Arbejdsmiljøorganisationen på byggepladsen

Kl. 11.15 - 11.25
Pause

Kl. 11.25 - 12.45
Udførselsfasen og afsluttende debat
- Udførsel af indendørsarbejder
- Udførsel af udendørsarbejder
- Cases fra byggepladser
- Spørgsmål og diskussion i plenum

Kl. 12.45 - 13.15
Frokost


Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.