Brandforhold i BR18 og certificeringsordningen
Kategorier: Bygningsfysik, Byggejura

Brandforhold i BR18 og certificeringsordningen

kr. 2.750,00
(ekskl. moms)
kr. 3.437,50
(inkl. moms)
Kursusleder:
Lars Roed
Kursusdato
Kursussted
Status
 
28.02.2018 13:00-17:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Brandforhold i BR18 og certificeringsordningen er tilføjet til din indkøbskurv.
 
04.09.2018 13:00-17:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Brandforhold i BR18 og certificeringsordningen er tilføjet til din indkøbskurv.
 
NB!: Temadagen er udbudt i et samarbejde mellem Molio og DBI - og udbydes både i Middelfart og i Hvidovre.
Her på siden kan du tilmelde dig temadagene i Middelfart. Hvis du ønsker at tilmelde dig temadagene i Hvidovre skal du følge følgende links, som leder dig til DBI's hjemmeside:

For tilmelding i Hvidovre, DBI, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre den 12/3-18 benyttes dette link
For tilmelding i Hvidovre, DBI, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre den 12/9-18 benyttes dette link

Indhold
Der er mange ændringer ift. brandforhold i det kommende BR18 og den kommende certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet. Temadagen giver en fokuseret gennemgang af alt nyt heri relateret til brand.

Udbytte
Du får solidt og praksisorienteret indblik i alle de vigtigste ændringer relateret til brand i BR18 og den nye Certificeringsordning. Vi giver dig baggrunden for ændringerne, gennemgang af ændringerne og du får mulighed for at spørge ind til det hele. Du kommer dermed helt på forkant med de nye regler, som er trådt i kraft pr. 1. januar 2018.

Målgruppe
Alle professionelle parter i byggeriet med arbejdsområde eller interesse for brandforhold. Bygherrer til såvel offentligt som privat byggeri, arkitekter, bygge- og brandrådgivere, entreprenører, leverandører, byggesagsbehandlere og andre myndigheder med relation til byggeriet.

Kursusindhold
Du får grundig og praksisorienteret gennemgang af følgende temaer:
- Den nye struktur og opbygning i bygningsreglement 2018
- Den administrative byggesagsbehandling og processen hermed - hvem gør hvad?
- De nye risiko- og brandklasser
- Certificeret brandrådgiver og certificeringsordningen herunder
a) Formål, principper, niveauer, akkreditering, kontrol mv.
- Byggesagsbehandling i overgangsordningen
- Det nye brandkapitel, herunder den nye struktur og ændringer i forhold de nuværende funktionskrav
- Overførsel af driftsmæssige forskrifter fra beredskabslovgivningen til byggelovgivningen
- Krav til den tekniske dokumentation, som erstatter den tekniske byggesagsbehandling, og den certificerede brandrådgivers funktion i byggesagsforløbet
- Hvad skal de forskellige aktører være opmærksomme på ift. ansvar, opgavefordeling og honorarer etc.
- Hvordan forløber en certificeringsproces?

NB: Temadagen fokuserer udelukkende på regler og krav i BR18 og certificeringsordningen relateret til brandforhold.
Hvis du vil til bunds i ændringerne i BR18 mere generelt, så kan du deltage på kurset BR18 og certificeringsordningen overblik i praksis hos Molio, hvor du på et generelt overbliksniveau får styr på ændringerne i BR18 ift. BR15 og en intro til certificeringsordningen.


Bemærk: Bemærk: Kurset udbydes løbende i 2018 efter behov. Hvis du vil have besked, så snart kurserne udbydes, så send gerne mail til dp@molio.dk med kursusnavnet i emnefeltet.

Underviser
Brandteknisk rådgiver Lars Vædeled Roed, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Baggrund
Med det nye BR18 er der sket en strukturel ændring ift. BR15. Kapitelinddelingen afløses af en emneopdeling, hvor bestemmelserne er opbygget som en bekendtgørelse i med paragrafhenvisninger, og hvor al vejledningstekst er udgået.
Til BR18 vil der blive udarbejdet en lang række vejledninger, der er planlagt udsendt løbende i første halvår af 2018, som beskriver standardløsninger, der overholder reglerne, og har til formål at tydeliggøre, hvad hensynet bag kravteksten er i vejledningsform.

Bekendtgørelsen om certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet danner grundlag for at kunne rykke den tekniske byggesagsbehandling fra kommunerne. Målet er at skabe en mere effektiv proces i forbindelse med en ansøgning om byggetilladelse og at sikre, at der fortsat opretholdes et højt sikkerhedsniveau på brand- og konstruktionsområdet, når den tekniske byggesagsbehandling i kommunen afskaffes.

Tidsplan
BR18 og certificeringsbekendtgørelsen trådte i kraft den 1. januar 2018. Der vil være en overgangsperiode til og med 30. juni 2018, hvor det vil være muligt at anvende de hidtidige bestemmelser i BR15.

Bygningsreglement 2018 og certificeringsbekendtgørelsen er notificeret medio september 2017, og der startede standstill-perioden på tre måneder, hvor EU-Kommissionen og andre medlemsstater har mulighed for at læse og forholde sig til indholdet af bekendtgørelserne.

BR18 og certificeringsbekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. januar 2018. Der vil være en overgangsperiode til og med 30. juni 2018, hvor det vil være muligt at anvende de hidtidige bestemmelser.

Samtidig vil det fra den 1. januar 2018 og to år frem også være muligt at vælge mellem enten den nye model med en certificeret statiker og brandrådgiver eller en teknisk byggesagsbehandling, hvor konstruktions- og brandforhold behandles af kommunalbestyrelsen.

Molio og DBI forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 12.30
Registrering - og sandwich/vand

Kl. 13.00-17.00 (med indlagt pause)
- Bygningsreglementet 2018, baggrund, ny opbygning og struktur samt overgangsordning
- Nye Risiko- og brandklasser
- Certificeret brandrådgivers rolle
- Administrativ byggesagsbehandling
- Brandkrav i bygningsreglementet 2018
- Teknisk dokumentation af brandforhold
- Certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet

Kl. 17.00
Temadagen slutter - tak for i dag


Molio og DBI forbeholder sig ret til at ændre i programmet.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.