buildingSMART-dagen 2018

buildingSMART-dagen 2018

kr. 595,00
(ekskl. moms)
kr. 743,75
(inkl. moms)
Formål og udbytte
Du får indblik i, hvordan du får mest muligt udbytte af IFC, BCF, IDM, OpenBIM etc - og du får overblik over igangværende buildingSMART-projekter, og hvordan de kan hjælpe dig.

Indhold

Få mest ud af buildingSMART-værktøjer
Du får et praksisorienteret update og indblik i, hvordan du bedst muligt udnytter buildingSMART-værktøjer og -standarder i dine projekter.

Du får vist fordele ved OpenBIM og udveksling af data via IFC, BCF, IDM etc. gennem eksempler, cases, drøftelser - og på hands on-niveau, så du kommer hjem med brugbare input til, hvordan du direkte kan bedre dine projekter.

Nyt om buildingSMART-projekter
Nyt om igangværende aktiviteter inden for buildingSMART - og emner relateret hertil

Du får lejlighed til at drøfte anvendelsen med en række af de absolutte eksperter inden for området.

Målgruppe
- Dig der er beslutningstager i byggeriet og gerne vil høre om, hvilke fordele der er med åbne formater og hvad man kan få ud af det både rent fagligt og økonomisk.
- Dig der har interesse for og viden om buildingSMART - og for åbent, internationalt samarbejde om bl.a. udvikling og anvendelse af åbne standarder for BIM og gerne vil se nyheder, eksempler og blive inspireret.

Undervisere
Udviklingschef Søren Spile, Molio
Associeret Partner, BIM specialist Morten Bilde, JUUL FROST
Teknisk direktør Peter Bo Olsen, MTH
ICT & BIM Manager Nicklas Verdier Østergaard, SHL
VDC Development Manager Àstridur Elin Àsgeirsdottir, Aarsleff
Partner, BIM rådgiver, arkitekt maa Thomas Graabæk BIM Equity
Civilingeniør Mads Holten Rasmussen, NIRAS
Sektionsleder, lektor Jan Karlshøj, DTU BYG Institut for Byggeri og Anlæg
Hub-direktør Torben Klitgaard, BLOXHUB

Baggrund
buildingSMART er et åbent og neutralt internationalt samarbejde om bl.a. udvikling og anvendelse af åbne standarder for BIM (Building Information Modelling).

buildingSMART er et internationalt samarbejde mellem 35 lande, og har kørt siden 2005.

Netværk / muligheder
Hvis du ønsker at indgå i vores (gratis) buildingSMART-netværk, hvor vi deler nyheder og viden om buildingSMART-relaterede emner, så kontakt endelig Lars Tangaa (lta@molio.dk).

Hvis du har erfaringer med brug af buildingSMART-værktøjer, så hører vi gerne herom og du kan evt. så også tage del i den afsluttende paneldebat, hvor du kan fortælle om dine erfaringer.


Molio forbeholder sig ret til ændringer

Generelt om buildingSMART + Nyt fra buildingSMART-verdenen

Kl. 09.30 Registrering - kaffe/te

Kl. 10.00 Velkomst
Ganske kort om buildingSMART - og IFC, BCF, IDM mv.
v/Udviklingschef Søren Spile, Molio

Kl. 10.20 OpenBIM Præsentationer
Præsentationer af projekter som viser fordele ved brug af IFC, BCF, IDM, m.v.
v/Associeret Partner, BIM specialist Morten Bilde, JUUL | FROST

Kl. 11.05 Pause - kaffe/te

Kl. 11.15 OpenBIM Præsentationer - fortsat
Præsentationer af projekter som viser fordele ved brug af IFC, BCF, IDM, m.v.
v/Teknisk direktør Peter Bo Olsen, MTH

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 12.45 IFC-guiden
Præsentation af MOLIO og buildingSMARTs nye værktøj: En guide til modellering og eksport af IFC til både Revit og ARCHICAD.

Beskrivelse af hvad der ligger til grund for guiden, hvordan den skal bruges og hvad de næste skridt vil blive.

Der vil blive snak om forskellene i de to programmer og lidt om CCS-typekodning.

Samtidig præsenteres de to nye BIM-projekter af MOLIO-huset i både Revit og ARCHICAD, som er udarbejdet til brug for guiden.
v/ ICT & BIM Manager Nicklas Verdier Østergaard, SHL + Partner, BIM rådgiver, arkitekt maa Thomas Graabæk, BIM Equity

Kl. 13.15 IFC + BCF + IDM - live!
Demonstration af udveksling fra f.eks. ARCHICAD til Revit til Tekla og tilbage igen. Koordinering og kvalitetssikring af IFC i Solibri Model Checker og issue management med BCF-filer.
v/ VDC Development Manager Àstridur Elin Àsgeirsdottir, Aarsleff + Thomas Graabæk + Nicklas Verdier Østergaard

Kl. 14.15 Pause

Kl. 14.30 PhD-projekt om Linked Data
v/Civilingeniør Mads Holten Rasmussen, NIRAS

Kl. 15.10 Kort info om igangværende projekter
Kort præsentation af buildingSMARTs udviklingsprojekter suppleret med dialog omkring, hvor deltagerne gerne ser projektet bevæger sig hen.
v/Sektionsleder, lektor Jan Karlshøj, DTU BYG Institut for Byggeri og Anlæg

Kl. 15.50 Debat: Kræver OpenBIM engagement?
Hvad skal der til for at åbne formater bliver defacto-standard?
Hvordan sikrer vi, at udviklingen sker hurtigt nok?
Er det gratis at udvikle IFC-formatet?
Hvem betaler og hvordan kan man støtte udviklingen?
Hvad får man ud af at være med, hvor det sker?

v/ Ordstyrer: Hub-direktør Torben Klitgaard, hub-direktør i BLOXHUB

Kl. 16.15 Afslutning
Let servering og netværk


Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.