Bygherrekompetencer modul 2 - 2012

kr. 17.000,00
(ekskl. moms)
kr. 21.250,00
(inkl. moms)
Bygherrekompetencer er et afsluttet, velafgrænset og diplomgivende forløb, der giver opdateret indsigt i de centrale kompetencer.

OBS! Kurset afholdes over 3 dage inkl. overnatning.

Bygherrekompetencer henvender sig til alle der arbejder fagligt i en professionel bygherreorganisation (offentlig, offentligt støttet og privat), til bygherrens nærmeste rådgivere samt til total- og hovedentreprenører.

Vores kursister siger:

"Jeg er helt klart bedre forberedt til at planlægge og gennemføre et fremtidigt byggeprojekt."

"Professionelle indlæg med højt fagligt niveau."

"Kurset var vel tilrettelagt med en tilpas fordeling af teori og små praktiske opgaver, samt gruppediskussioner. Indlæggene fra de forskelligt organiserede bygherrer var enormt interessante. GODT kursus!"

Uddannelsen består af tre moduler af hver 3 dages varighed med efterfølgende projektopgave samt en afsluttende eksamen.
Diplom opnås for deltagelse på modulet og bestået besvarelse.

Modulerne gentages løbende. Du kan til enhver tid "hoppe på" uddannelsen, og tage modulerne i den rækkefølge, du ønsker.

OBS! Kurset afholdes over 3 dage inkl. overnatning. Der opnåes rabat ved at tilmelde sig hele uddannelsen inkl. eksamen. Prisen er 45.000 kr. ekskl. moms. Ring til Byggecentrum, hvis du er interesseret i at blive tilmeldt hele uddannelsen på én gang

Modul 1 = 11. - 13. juni 2012
Modul 2 = 24. - 26. september 2012
Modul 3 = 19. - 21. november 2012
Eksamen = 5. februar 2013

Flere oplysninger:
Klik her for at downloade folder om uddannelsen.
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.