Bygningsstabilitet og bygningsmaterialer
Kategorier: Bygningsfysik

Bygningsstabilitet og bygningsmaterialer

kr. 9.900,00
(ekskl. moms)
kr. 12.375,00
(inkl. moms)
- Et modul på Bygningsfysikuddannelsen

Kurset giver dig indblik byggematerialer og deres ydeevner, samt eksempler på beregning af spændinger og deformationer i bygningers bærende og afstivende konstruktioner.

Kurset er inkl. overnatning.

Bygningsfysikuddannelsen
Dette modul indgår i Bygningsfysikuddannelsen, men kan også tages som et selvstændigt kursus. Ønsker du information om hele uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 70 12 06 00..

Formål
Kurset giver dig en god bygningsforståelse og du lærer, hvornår en bygning er stabil og hvordan en bygning kan stabiliseres. Du lærer desuden om deformationer og bygningsmaterialer.

Efter kurset har du fået en god forståelse for, hvornår bygninger er stabile og hvordan kræfter føres til terræn. Du har også fået en god forståelse for bygningers deformationer og dermed forståelse for skaders opståen.

Indhold
Det er vigtigt at forstå bygningers overordnede stabilitet og forventede deformationer for at kunne vurdere et projekt og for at kende grundlaget for den videre projektering af bygningens klimaskærm.

For at kunne forstå eventuelle opståede skader er det også vigtigt at kende bygningens deformationer fra f.eks. vindbelastninger.

Der bruges i dag mange forskellige materialer i byggeriet og det er vigtigt at kende egenskaberne hos de forskellige materialer for at kunne projektere en korrekt opbygget
klimaskærm.

Vi skulle gerne undgå fremtidige skandaler som MgO-skandalen, der på grund af ukendskab til materialets egenskaber medførte store fugtproblemer i facaderne.

Dag 1 på kurset handler om bygningers stabilitet og deformationer, mens vi på dag 2 tager fat i byggematerialers egenskaber.

Kursusmål
Når du fuldt ud har opfyldt kursets mål, har du
- Fået en god bygningsforståelse
- Lært, hvornår en bygning er stabil
- Lært, hvordan en bygning kan stabiliseres
- Lært om bygningsdeformationer og årsager
- Fået indsigt i bygningsmaterialers egenskaber og anvendelser
- Fået indsigt i skaders opståen

Undervisningsform
Undervisningen vil være en vekslen mellem teori og gruppeøvelser. Der vil være rig mulighed for at stille spørgsmål til underviserne undervejs og drøfte egne sager.

Målgruppe
Kurset er for arkitekter, bygningsingeniører, bygningskonstruktører og andre med byggefaglig baggrund, der ønsker at få større forståelse for og indsigt i bygningsstabilitet og bygningsmaterialer og dermed undgå skader og uhensigtsmæssige konstruktioner.

Undervisere
Direktør Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik
Afdelingsleder Tina Beier Larsen, MOE
Seniorkonsulent Bent Grelk, Grelk Consult
Konstruktionsingeniør Thea Gregersen, MOE
Salgskonsuelnt Bjarne Holm, Dana Lim A/S
1. dag

Kl. 8.30-9.00 Ankomst, morgenbrød og registrering


Kl. 9.00-9.10 Velkomst og præsentation
v/ kursusleder Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 9.10-9.50 Belastninger på bygninger
- Egenlast
- Snelast og nyttelast
- Vindlast
- Masselast/seismisk last
- Imperfektioner
- Jordtryk
- Lastkombinationer
v/ Tina Beier Larsen og Thea Gregersen

Kl. 9.50-11.00 Stabiliserende systemer
- Bygningstyper og byggesystemer
- Skivebyggeri
- Søjle- bjælkebyggeri
- Kombination
- Gitterkonstruktioner
v/ Tina Beier Larsen og Thea Gregersen

Kl. 11.00-11.15 Pause

Kl. 11.15-12.15 Betonbyggesystemer
- Skivebygninger
- Søjle/bjælkesystemer
- Statisk aktive samlinger
v/ Tina Beier Larsen og Thea Gregersen

Kl. 12.15-13.15 Frokost

Kl. 13.15-14.15 Stålkonstruktioner
- Dimensionering af søjler og bjælker
- Gittersystemer
- Rammesystemer
v/ Tina Beier Larsen og Thea Gregersen

Kl. 14.15-15.15 Trækonstruktioner
- Skivesystemer
- Gitterkonstruktioner
- Rammekonstruktioner
- Materiale
- CLT
- Kerto
- Limtræ
- konstruktionstræ
v/ Tina Beier Larsen og Thea Gregersen

Kl. 15.15-15.30 Pause med kage

Kl. 15.30-17.00 Deformationer
- Deformationer fra last
- Temperaturdeformationer
- Fugtdeformationer
v/ Tina Beier Larsen og Thea Gregersen

Kl. 17.00- 17.15 Pause

Kl. 17.15-18.15 Metaller
- Stål
- Aluminium
- Kobber
- Korrosionsklasser
v/ Tina Beier Larsen og Thea Gregersen

Kl. 18.15-19.00 Pause

Kl. 19.00 -
Middag

Drikkevarer og snacks

Dag 2

Kl. 8.30-9.30 Betonmaterialer/cementbaserede materialer
- Beton selvnivellerende og selvudtørrende
- Letklinkerbeton/porebeton
- Skumbeton
- Tørretider og hærdetider
v/ Bent Grelk

Kl. 9.30-9.45 Pudslag
- Cementbaserede
- Anhydrit
- Tørretider
v/ Bent Grelk

Kl. 9.45-10.30 Natursten
- Granit
- Marmor
- Sandsten
- Skifer
v/Bent Grelk

Kl. 10.45-11.30 Fugemasser
- Elastiske fuger
- Plastiske fuger
- Folieklæber
- Fugeslip
v/ Bjarne Holm

Kl. 11.30-12.00 Plast og gummi
- Plastmaterialer herunder dampspærre
- Gummimaterialer
v/Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 13.00-13.45 Træ
- Krydsfinér
- OSB-plader
- Spånplader
- Cementspånplader
- Deformationer
- Træsorter og anvendelse
- MDF
- Imprægnering
v/Tommy Bunch Nielsen

Kl. Kl. 13.45-14.15 Andre facadematerialer
- Fibercement
- Calciumsilikat
- Gips
- Pudsbæreplader
- Puds på isolering
v/ Tommy Bunch Nielsen

Kl. 14.30-15.00 Tagmaterialer
- Tagpap
- Tagfolier
- Tegl og betontagsten
- Metalplader
- Fibercement
v/ Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 15.00-15.30 Isoleringsmaterialer
- Mineraluld
- Celleplast
- Celleglas
- Papiruld og celluloseisolering
v/Tommy Bunch-Nielsen

Multiple-choice test (obligatorisk for dem som tager hele bygningsfysikuddannelsen)

Kurset slutter kl. 16.,30

Ret til ændringer forbeholdes
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.