Dansk byggeri i en ny tidsalder
Kategorier: Bæredygtighed

Dansk byggeri i en ny tidsalder

kr. 895,00
(ekskl. moms)
kr. 1.118,75
(inkl. moms)
Bæredygtigt byggeri er i disse år i hastig vækst. Både i Danmark og i udlandet er det bæredygtige byggeri højt prioriteret på den politiske dagsorden, og alt tyder på, at væksten i markedet vil blive styrket i takt med at kravene strammes. Dansk byggeri står lige nu overfor en ny tidsalder, hvor kravet er nytænkning af hele værdikæden for det byggede miljø, fra vugge til grav. Vi skal til stadighed at være konkurrencedygtige i ind- og udland, for at sikre arbejdspladser og vækst i byggebranchen, men også sikre socialt bæredygtige virksomheder, som fortsat tager ansvar i samfundet. Vejen "den nye tidsalder" går gennem uddannelse, forskning, innovation og omstilingsparathed.

Indhold
- Håndtering og genanvendelse af byggeaffald
- Værdiskabelse med DGNB-certificeret byggeri
- Håndværk, bæredygtighed og socialt ansvar
- Byggepladsbesøg ved "Det Biologiske Hus" i Byggecentrums udstilling

Målgruppe
Entreprenør-seminarerne er rettet mod entreprenørvirksomheder, producenter, leverandører og andre der arbejder i, eller samarbejder med den udførende del af byggebranchen, og som ser bæredygtigt og energieffektivt byggeri som et fremtidigt marked og forretningsmæssigt udviklingsområde.

Undervisere
Indlæg v/ Green Building Council Denmark
Jette Snoer, branchedirektør, Dansk Byggeri
Indlæg v/ MT Højgaard

Baggrund
Danske bygherrers opmærksomhed på bæredygtighed har aldrig været større, og der stilles i dag i stigende grad krav om bæredygtighed i udbud. Med indførelse af certificeret byggeri, bliver bæredygtighedskravene systematiseret og målbare, og viden om hvordan man indfrier udbudskrav med bæredygtighed som parameter, er afgørende for virksomhedens konkurrencekraft.

Samtidig forventes det af bygherren, at entreprenører er i stand til at indgå professionelt i en dialog om hvilke tiltag der vil give det største udbytte når de faktiske energi- og CO2-regnskaber skal gøres op.

Der afvikles 5 entreprenørseminarer henover foråret og sommeren 2016. Seminarerne fokuserer gennem indlæg, best-practice eksempler og debat, på konkrete løsninger for de udfordringer du møder, når der skal bygges bæredygtigt. Samtidig afdækkes de forretningsmæssige muligheder, som ligger i at arbejde med bæredygtigt byggeri.

Ved hvert seminar vil der være mulighed for at følge opførelsen af "Det Biologiske Hus" på udstillingsområdet hos Byggecentrum/HUSET i Middelfart. "Det Biologiske Hus" er et bæredygtigt byggesystem udviklet af arkitektvirksomheden eentileen.

De fem seminarer

01.06.2016: Seminar 1:
"Giver bæredygtighed smør på brødet? - kundekrav og forretningsmodeller i byggeriet"

29.06.2016: Seminar 2:
"Dansk byggeri i en ny tidsalder"

18.08.2016: Seminar 3:
"Konstruktioner, installationer og byggesystemer"

12.09.2016: Seminar 4:
"Teknikker og materialer til bæredygtig byggeri"

03.10.2016: Seminar 5:
"Nationale og internationale tendenser for det bæredygtige byggeri" "

Hvert seminar byder på 2-4 oplæg af ca. 20-50 minutters varighed. Imellem oplæggene vil der blive lagt op til dialog og debat.

Under seminarerne vil der være mindre messestande med udstilling af bæredygtige byggematerialer og byggesystemer, og rig mulighed for at komme i dialog med producenter og leverandører.

Sted
Alle seminarer afholdes i HUSET i Middelfart.

Pris
3950,- kr. ekskl. moms for alle seminarer. Ved tilmelding til alle 5 seminarer fratrækkes rabatten på fakturaen. Hvert seminar kan købes enkeltvis for 895,- kr.

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 15.00
Velkomst og formål samt præsentation af dagens program
v/ Bo Riisbjerg Thomsen, Byggecentrum

Kl. 15.10
Grøn vækst og bæredygtighed
v/ Dansk Byggeri

Kl. 15.45
Værdiskabelse med DGNB-certificeret byggeri
v/ Green Building Council Denmark

Kl. 16.30
Pause og networking i udstillingsområdet inkl. HUSETS luksus-sandwich med øl/vand

Kl. 17.00
Indlæg ved MT Højgaard

Kl. 17.45
Byggepladsbesøg ved "Det Biologiske Hus" i Byggecentrums udstilling
v/ Michael Royal Petersen, centerchef, EAL

Kl. 18.00
Opsamling og tak for i dag
v/ Bo Riisbjerg Thomsen, Byggecentrum


Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.

Følg vores brede udbud af aktuelle kurser og uddannelser