Diplomhåndværker

kr. 19.500,00
(ekskl. moms)
kr. 24.375,00
(inkl. moms)
Bliv Diplomhåndværker - og styrk indtjeningen i virksomheden

- Vil du blive bedre til at drive en håndværksvirksomhed, så den tjener penge?
- Vil du blive bedre til at gennemføre et projekt effektivt lige fra tilbud til 5 års garanti?
- Vil du udvikle din virksomhed, så kunder og samarbejdspartnere ønsker fortsat og fornyet samarbejde?
- Vil du blive en bedre leder, der kan motivere medarbejdere/partnere og samtidig skabe gode resultater?

Vi har sammensat en uddannelse som er specialsyet til ejere, ledere og ansatte i små og mellemstore entreprenør- og håndværksvirksomheder, der ønsker en sund indtjening, og gerne vil efterspørges af kunder og samarbejdspartnere.

Kampagnepris! Tilmeld dig inden 12. oktober 2012 og spar 2.000 kr!

Indhold
Diplomhåndværkeruddannelsen er specialudviklet til at øge indtjeningen i forbindelse med byggeprojekter hos de udførende. Uddannelsen tager udgangspunkt i en håndværksvirksomhed med 10 til 100 ansatte, men også enkeltmandsvirksomheder kan få stort udbytte af uddannelsen.

Uddannelsen er opbygget i moduler og tager i alt 5 dage. De første 2 x 2 intense dage, lærer du alt om det, der skal til for at drive og udvikle en virksomhed. Den sidste dag giver dig viden og færdigheder til at blive en god leder, der kan motivere medarbejderne og skabe tillid og gode resultater - uanset om du er leder for fag- og underentreprenører, leverandører og egne svende eller samarbejdspartnere, rådgivere og bygherrer.

Uddannelsen er diplomgivende og afsluttes på 5. dagen med en afgangsprøve.

Moduler

Dag 1-2 (Søndag morgen til mandag middag inkl. overnatning)
Kursusansvarlig: Jens Christian Christensen

Modul A = At drive- og udvikle en virksomhed og skabe øget indtjening
Undervisere: Brian Rasmussen, Jesper Salling Nielsen

Modul A tager dig med på en spændende "rejse", hvor vi tager udgangspunkt i din virksomhed. Du vil allerede søndag formiddag se på virksomheden med andre øjne. På modul A lærer du at udarbejde en strategi og forretningsplan, der sikrer, at din virksomhed udvikler sig i takt med dine kunder og den omverden, som virksomheden er en del af.

For at drive og udvikle din virksomhed succesfuldt er der tre ting, som du som virksomhedsleder løbende skal sikre.

1. Overblik over de muligheder og udfordringer som virksomheden løbende bliver udsat for fra omverdenen. Du skal ligeledes have overblik over de styrker og svagheder som din virksomhed har.
2. Med udgangspunkt i dit overblik over virksomheden skal du udpege de mål som er vigtige for virksomheden at nå for at tackle muligheder og udfordringer samt styrker og svagheder.
3. Med baggrund i målene skal du som leder sikre, at der bliver udarbejdet en meget konkret handlingsplan, der sikrer at målene nås og at planen følges.

På dette første modul bliver du introduceret til de værktøjer, der bringer dig igennem dette tretrinsforløb. Du vil lære at bruge disse værktøjer både via eksempler og konkrete øvelser, der tager udgangspunkt i din virksomhed.

Et område, der har stor betydning for virksomhedens økonomiske og faglige resultater, er indkøbet af leverancer og eksterne serviceydelser, underentrepriser m.m. Derfor vil første modul også indeholde en udførlig gennemgang af de muligheder, virksomheden har for at effektivisere sine indkøb, og dermed sikre en positiv påvirkning af projekternes forløb, samt virksomhedens overordnede økonomiske resultat.

Dag 3-4 (Søndag morgen til mandag middag inkl. overnatning)
Kursusansvarlig: Jens Christian Christensen

Modul B = At få en tilbudsmulighed, vinde opgaven og gennemføre den med succes!
Undervisere: Casper Knudsen og Jens Christian Christensen

På Modul B starter vi med at se på, hvilke muligheder du har for, at kunne afgive tilbud altså salg og markedsføring, og det at blive prækvalificeret. Kort sagt øger vi dit volumen. Dernæst gennemgår vi en række processer, metoder og værktøjer, som du kan bruge både til at vinde sagen og frem til, at der skrives kontrakt. Der vil blive sat fokus på relevante love og regler i forbindelse med udbud, tilbud og kontraktindgåelse og vi belyser forhold som aftalegrundlaget og de dertil knyttede dokumenter, problematikker omkring ansvar, sikkerhedsstillelse, forskellige former for misligholdelse, ansvarsgrundlag samt sanktioner i form af bod og erstatning. Dette vil foregå ved både teoretiske indlæg og øvelser. Vi ser også på arbejdsmiljø og hvordan, du kan foretage kvalitetssikring på en ny og nem måde samt andre forhold, som hører til projektets gennemførelse.

Dag 5 (Søndag morgen til søndag eftermiddag)
Kursusansvarlig: Jens Christian Christensen

Modul C = Få viden og færdigheder i motiverende ledelse og skab synlige resultater
Undervisere: Tine Nyholm og Jens Christian Christensen

Modul C "sparker" dig i gang og gør dig bevidst om, hvordan du kan gøre en forskel og hvordan du bliver god til at motivere mennesker. Hvad er en rollemodel eller Energi-vampyr? Hvilken ledelsesstil har du og hvornår? God selvledelse er afgørende for god ledelse af andre.
Du får viden om de bevæggrunde, der ligger bag et menneskes adfærd og hvordan du som leder "kan sætte scenen" både fagligt og mentalt.

Når dine medarbejdere er motiverede øges både arbejdsglæden og ydeevnen. Derfor er motivationen afgørende for din forretning.

Du får således viden om og værktøjer til at facilitere strategisk commitment, ejerskab og meningsfuld målopfyldelse.

Målgruppe
Entreprenører (hoved- og totalentrepriser) samt håndværksmestre, projektledere og bygge- og entrepriseledere i små og mellemstore virksomheder.

Undervisere
Direktør Jens Christian Christensen, LeanDesign ApS
Direktør Tine Nyholm, Commitment Lab
Direktør Brian Rasmussen, Valoro
Jurist Casper Knudsen, Københavns Erhvervsakademi
Bygningsingeniør og indehaver Jesper Salling Nielsen, Quo Vadis

Diplom
Ved kursets afslutning modtager du et uddannelsesdiplom og kan kalde dig Diplomhåndværker. Et diplom er dit bevis for, at du har de nødvendige færdigheder, men også et input til din virksomheds karakterbog, når du skal dokumentere din erfaring og viden over for kunder og samarbejdspartnere.

Pris
Kr. 19.500 ekskl. moms for alle 5 kursusdage alt inklusiv.
NB! Ved tilmelding inden 12. oktober 2012 er prisen kun kr. 17.500 ekskl. moms

Hør interview med Jens Christian Christensen
Fra JP Radio den 24. februar 2012.

Hør indslaget her

Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Program er under udarbejdelse
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.