Droner i byggeriet

kr. 2.495,00
(ekskl. moms)
kr. 3.118,75
(inkl. moms)
- alt om det flyvende værktøj

Formål / udbytte
Du får et samlet overblik over hvad droneteknologi kan bidrage med i byggeriets processer, og indsigt i hvordan den kan understøtte effektivisering og kvalitet i byggeproduktion.

Indhold
Den digitale revolution har for længst holdt sit indtog i byggebranchen, og med det udvikles hele tiden nye værktøjer som understøtter effektivisering af byggeproduktionen. Ét af værktøjerne som er i kraftig fremdrift er droneteknologi. Droner anvendes allerede i dag bredt i byggebranchen til alt fra opmåling, 3D terræn- og bygningsmodeller, volumenberegninger, VDC modeller af fremtidige anlæg, tilsynsopgaver, visualisering, 360 graders foto, dokumentation m.v. Og mange danske virksomheder har allerede taget teknologien til sig som et vigtigt værktøj i den daglige produktion.

Udbytte
På temadagen får du overblik over hvad droneteknologi kan, og indblik i hvordan den i dag og i fremtiden kan højne effektivitet, produktivitet og risikostyring i bygge- og anlægsprojekter. Vi kigger også på hvordan droner kan understøtte markedsføring og konkurrenceprojekter.

På kurset får du viden om:
- hvad droneteknologi er og kan
- opmåling med droner
- indsamling, bearbejdning og integration af dronedata i bygnings- og landskabsmodeller (BIM og 3D-print)
- droner på byggepladsen
- inspektion med droner
- integration af dronedata med ny app
- markedsføring med dronedata

Målgruppe
Alle der arbejder med planlægning, projektering, opførelse, drift og markedsføring af byggeri på professionelt niveau.

Pris
Temadagen koster kr. 1.995 ekskl. moms, hvis du tilmelder dig senest 13. april 2018. Herefter er prisen 2.495 kr. ekskl. moms.
Hvis du tilmelder dig kurset VDC og BIM på byggepladsen, deltager du gratis på temadagen Droner i byggeriet.

Rabat
Tilmeld 4 fra samme virksomhed og betal kun for 3.

Gælder kun ved samtidig tilmelding og kan ikke kombineres med andre rabatter.

Undervisere
Stifter Ulrik Max Nielsen, Dansk Drone Netværk
Direktør og arkitekt MAA Andreas Isager, Isager arkitekter
Kommunikationskonsulent Mie Spuur Simonsen, Middelfart Kommune
SoMe koordinator og dronepilot Timm Becker, Drone Volt
VDC-konsulent Mikkel Lieberkind, MT Højgaard
VDC-konsulent Roi Jakobsen, MT Højgaard
Grundlægger, data processør og landmåler Gregers Rasmussen, Continha, Mapping.dk


Molio forbeholder sig ret til ændringer.
Kl. 12.00
Ankomst og registering - sandwich og vand

Kl. 12.30
Velkomst
Baggrund for temadagen og gennemgang af dagens program

v/Bo Riisbjerg Thomsen, udviklingskonsulent, Molio - Byggeriets Videnscenter

Kl. 12.35
Droneteknologi
Hvad er det?
Hvad kan det?
Hvilke data leveres og i hvilken form?
Hvad kræves af datamodtager?

v/ Ulrik Max Nielsen, Dansk Drone Netværk

Kl. 13.05
Datahåndtering
Efterbehandling af indsamlede data ift. paspunkter på jorden
Hvordan bearbejdes data?
BIM integration af bygnings- og landsskabsmodeller

v/Landmåler Gregers Rasmussen, Continha, Mapping.dk

Kl. 13.25
Integration af landskabsdata i Revit med app

v/

Kl. 13.45
Kaffe - og udendørs droneshow
Dansk Drone Netværk demonstrerer droner og deltagerne kan selv få lov at prøve.

Kl. 14.15
Case 1: Bearbejdning af dataleverance
Anvendelse til terrænmodel i flamingo eller 3D print

v/ Andreas Isager, Isager arkitekter

Kl. 14.35
Case 2: Entreprenørens brug af droner
v/ Mikkel Lieberkind og Roi Jakobsen, MT Højgaard

Kl. 14.55
Case 3: Markedsføring med dronevideoer
Droner til markedsføring af kommunale udstykninger samt bosætningsstrategi

v/ Mie Spuur Simonsen, Middelfart Kommune

Kl. 15.20
Case 4 Inspektioner i højden
Termiske inspektioner ift. vedligehold og kontrol af energioptimeringer.

v/ Benjamin Mejnertz, Creative Sight

Kl. 15.40
Et indblik i anden brug af droner omkring i verden
Taxa - Internet - Pakke levering - Hjertestarter - Algebehandling - Mågebekæmpelse - Anti drone.

v/ Ulrik Max Nielsen

Kl. 15.55
Spørgsmål og opsamling

Kl. 16.00
Temadagen slutter - tak for i dag


Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.