Energirenovering, fredede og bevaringsværdige-gl.v
Kategorier: Bygningsfysik, Design, Energi

Energirenovering, fredede og bevaringsværdige-gl.v

kr. 4.250,00
(ekskl. moms)
kr. 5.312,50
(inkl. moms)
Kurset har ikke en aktuel kursusdato og -pris, men du kan kontakte os på kurser@byggecentrum.dk, hvis du ønsker at blive orienteret, når/hvis kurset atter udbydes.

De praktiske løsninger fra helhed til detalje

Hvad lærer jeg?
På kurset får du et godt indblik i de mange udfordringer du kan møde, når du skal i gang med energirenovering af ældre bygninger, herunder særligt de fredede og bevaringsværdige bygninger.
Formålet med kurset er at klæde dig på, så du selv kan gå i gang med renoveringsprojekter på ældre bygninger. Du får en uvurderlig indsigt i en række rådgiveres egne erfaringer, samt nogle gode redskaber du vil kunne bruge i dit arbejde.

Ekspertise i energirenovering, med respekt for bygningers arkitektoniske og historiske værdier, er i dag blevet en efterspurgt kvalifikation hos rådgiverne og et uomgængeligt område i de større byer, som allerede i dag har et stort forretningspotentiale.

Indhold
Kurset har fokus på formidling af undervisernes praktiske erfaringer fra allerede udførte projekter på fredede og bevaringsværdige bygninger. Du får deres egen tilgang til de specifikke problemstillinger som fredede og bevaringsværdige bygninger kan byde på og hører, hvordan de har fundet frem til egnede løsninger, og hvordan de er udført. Du får gode bud på hvad man kan gøre frem for, hvad man ikke må gøre. Der vises i oplæggene løsningsforslag, der spænder bredt fra det mere forsigtige til det mere udforskende, hvor der er gået mere eksperimenterende til værks.

Oplæggene repræsenterer forskellige aktører inden for energirenovering og bygningsbevaring, som i deres daglige arbejde skal forholde sig til både bevaringsværdierne, brugerne, indeklimaet, tætning og efterisoleringsløsninger. Underviserne giver hver især deres bud på, hvorfor de har valgt de forskellige løsninger og fortæller om opnåede resultater - både de gode og de mindre gode.
Der vil i løbet af dagen være rig mulighed for at spørge ind til underviserne ved en afsluttende spørgerunde efter hvert oplæg.

Sidst på dagen vil der være afsat en time til en workshop, hvor du kan få afprøvet din viden, og hvor du i samarbejde med de øvrige deltagere skal finde løsninger til forskellige bygningstyper og konstruktioner under vejledning af underviserne. Opgaverne fremlægges afslutningsvis og løsningerne kommenteres og debatteres af såvel eksperterne som kursusdeltagerne. På denne måde får du et rigtigt godt udbytte af dagen.

Vores kursister siger
"Det har været en god dag, og spændende at lytte til oplæggene, om hvorledes den praktiske løsning er grebet an"

Målgruppe
Arkitekter, konstruktører, rådgivende ingeniører, bygherrer, entreprenører og håndværkere samt alle andre, der vil har brug for at få et bedre grundlag for at gå i gang med energirenoveringer af fredede og bevaringsværdige bygninger.

Det vil være en fordel, men ikke et krav, hvis du har interesse for ældre bygninger og en grundlæggende viden om energirenoveringer.

Undervisere
Arkitekt MAA stud. PhD (kursusleder) Marie Kirstine Pilegaard
Arkitekt MAA Jens Baumann, Baumann arkitekter
Projektleder Halldor Gudmundsson, Bygningsstyrelsen
Arkitekt MAA og civ.ing. Leif Rønby Pedersen, Rönby.dk
Direktør Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik

Baggrund
I de kommende år skal stadigt flere ældre bygninger energirenoveres og antallet af bygninger, der er omfattet af bevaringshensyn er i dag på op mod 300.000 - måske flere. At energirenovere ældre og arkitektonisk sårbare bygninger betyder, at udgangspunktet i ethvert projekt er individuelt, og at der ikke findes nogen standardløsninger.

Mødet mellem de kendte tekniske løsninger til energirenovering og bevaringsværdier i de fredede og bevaringsværdige bygninger er en særligt udfordrende opgave at løse. Indgrebene må helst hverken kunne ses i det indre eller det ydre, men på samme tid stiller vi stadigt højere krav til vores bygninger, både på komforten, indeklimaet og ikke mindst til at bygningen har et energiforbrug der er til at betale - også længere ude i fremtiden.

Hvis kulturarven skal bevares bedre, skal der arbejdes massivt på at løse dette dilemma, ellers risikerer vi at bygningerne bliver uattraktive, og at de på sigt ikke længere kan bruges. At energirenovere kulturarven er derfor at finde en balancegang mellem stramme myndighedskrav og behovet for at sikre nogle bedre bygninger, og dette arbejde kræver i høj grad udvikling og afprøvning af nye løsninger og teknologier.

Da området er under stadig udvikling, findes der ikke noget samlet overblik over de hidtidige erfaringer. Derfor er dette kursus en unik mulighed for at en få en aktualiseret viden om nogle af de ting, der rent faktisk kan lade sig gøre!

Kursusbevis
Der udleveres kursusbevis på dagen ved kursets afslutning.
Kl. 8.30 9.00
Registrering og morgenmad

Kl. 9.00 9.10
Velkomst og præsentation af dagens program og indlægsholdere
v/ kursusleder Marie Kirstine Pilegaard

Kl. 9.10 - 9.30
Hvad er rammerne og hvilken bygningsmasse skal renoveres?
Lovgivning og myndighedskrav, Bygningstypologier og udfordringer

v/ Marie Kirstine Pilegaard

Kl. 9.30 10.15
Leif Rønby s tegnestue, erfaringer fra praksis
Gennemført energirenovering af Ryesgade 30
Kommende energirenovering af Ryesgade 25
Solcelletag på Christianshavn

v/Leif Rønby Pedersen, Rönby.dk

Kl. 10.15 10.30
Pause

Kl. 10.30 11.15
Egne projekter og erfaringer med fredede bygninger
Introduktion
Lindenborg Slot
Arne Jakobsens sommerhus
Nyboder

v/Arkitekt Jens Baumann, Baumann arkitekter

Kl. 11.15 12.00
Ældre bygninger og bevaringsværdier hvad skal man passe på og hvordan?
Bevaringsværdien hvad er det?
At definere de bærende værdier og holde dem fast
Eksempler på holdninger til indgreb i bygningen.

v/ Marie Kirstine Pilegaard

Kl. 12.00 13.00
Frokost

Kl. 13.00 13.45
Slots og Ejendomsstyrelsen præsenterer egne projekter
Politigården København
Lær bygningen at kende
Klimaskærm og ventilation

v/ Halldór Gudmundsson, Bygningsstyrelsen, Klima,- energi- og Bygningsministeriet

Kl. 13.45 14.30
Tommy Bunch- Nielsen om fugtproblemer
Energirenovering hvordan undgår vi at skabe fugtproblemer?
Indvendig efterisolering af vægge og tagkonstruktioner.

v/Tommy Bunch-Nielsen, BUNCH BYGningsfysik

Kl. 14.30 14.45
Pause med kage

Kl. 14.45 15.45
Praktisk opgave
Gennemgang af eksempler på fredede bygninger.
Diskussion af løsninger og barrierer i plenum

v/Marie Kirstine Pilegaard og Tommy Bunch-Nielsen

Kl. 15.45 16.00
Afslutning og opsamling
Opsamling på dagens tema

v/Marie Kirstine Pilegaard


Byggecentrum forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi nu alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere gammeldags, fysiske mapper.

Praktiske oplysninger
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.