Få det optimale ud af digital transformation

kr. 1.000,00
(ekskl. moms)
kr. 1.250,00
(inkl. moms)
Er du som leder klar til at få det optimale ud af den digitale transformation?

Kort beskrivelse
Gennem eksempler, cases og drøftelser ser vi på, hvordan du som leder kan optimere din og virksomhedens indsats på IKT-området både strategisk og forretningsmæssigt. Og vi ser på, hvad du og din virksomhed kan opnå med dette fokus.

Formål og udbytte
Du får praksisorienteret indblik i, hvordan du med et kvalificeret ledelsesfokus på digitaliseringen kan styre din virksomhed gennem en digital transformation.

Du får indblik i, hvorfor andre ledere har valgt at sætte dette fokus og hvordan de griber det an, hvilke resultater de ser/forventer og hvilke udfordringer, de skal overvinde.

Og du får rig lejlighed til at drøfte ledelse ifm digitalisering, både med ledere der er langt i processen - og med ledere der har bolden, og skal til at gøre noget nyttigt ved den.

Indhold
- Kort præsentation af hovedpointerne fra Molios survey om digitaliseringen i byggeriet.

- Indblik i ledelse i en digital transformation.

- Eksempler fra både ind- og udland på ledere der sætter fokus på digitaliseringen i egen virksomhed. Drøftelser af, hvilke knapper, der skal skrues på - organisation, kultur, investeringer, samarbejder, kommunikation, læring/kompetence-opbygning mv.

- Keynote-speaker er director of Virtual Design & Construction Lennart Andersson, LiRo Group i New York, som er en af de førende aktører inden for strategisk anvendelse og implementering af VDCO.

- Han suppleres indenlandsk af Digital Innovations Direktør Bo Grave, Rambøll, som skal føre Rambøll frem til, at digitaliseringen integreres fuldt ud i den daglige drift af virksomheden og definerer den måde, Rambøll rådgiver og interagerer med kunderne på.

Målgruppe
Konferencen er målrettet dig der på et strategisk niveau skal initiere, drive og sætte (yderligere) fokus på digitaliseringen i egen virksomhed.

Det er for dig i direktionen, i bestyrelsen og dig med ansvar for IKT/BIM/VDC på et strategisk niveau i byggeriets virksomheder.

Oplægsholdere
Keynote
- Director of Virtual Design & Construction Lennart Andersson, LiRo Group

Oplægsholdere
Professor, Ph.D. Christian Koch, Chalmers University of Technology (Construction Management - Department of Architecture and Civil Engineering)

Digital Innovations Direktør Bo Grave, Rambøll

Direktør Christian Schwarz Lausten, Seismonaut A/S

Konferenceleder:
- Adm. dir. Jørn Vibe Andreasen, Molio

Tid og sted
Dansk Arkitektur Center, København
19. juni 2018 kl. Kl. 10 - 14.30

Som udgangspunkt beder vi om, at der tilmeldes max. 5 deltagere fra samme virksomhed, for at så mange virksomheder, som muligt kan få mulighed for at deltage.
Ønsker I at tilmelde mere end 5 deltagere, så kontakt gerne Lars Tangaa på lta@molio.dk.

Bemærk at der efterfølgende (kl. 15 - 18) holdes workshop om digitaliseringen i byggeriet.
Se mere HER.
Bemærk at deltagelse i workshoppen er gratis, men kræver separat tilmelding - via linket ovenfor.

Baggrund
Det påstås undertiden, at der er et ledelsesunderskud ifm digitaliseringen i byggeriet. Ledelsen tager ikke ansvar nok og lægger opgaven over til medarbejdere. Kritikere peger på, at "unge bygningskonstruktører ikke alene kan løfte opgaven".

Molio har i 2017/2018 gennemført en omfattende analyse af status for den digitale udvikling i byggeriet.

En række nøglepersoner i branchen er blevet interviewet og mere end 800 udvalgte branchefolk har svaret på et survey. Det har ledt til kvalificerede betragtning fra flere vinkler og har givet et stærkt datagrundlag.

Undersøgelsen identificerer helt konkrete udfordringer for digitaliseringen i branchen.
Et af flere fokusområder synes, at være netop en ret klar opfattelse af, at en væsentlig barriere for digitaliseringen synes at være ledelsen i byggeriet og/eller byggeriets ledere.

Digitaliseringen af byggeprojekter og af organisationen i byggevirksomheder giver store udfordringer - og muligheder. Men det kræver fokuseret ledelse at få det optimale ud af den digitale transformation, der skal til.

Og her viser surveyet, at topledere / ledere er usikre på, om det er besværet værd . Tallene peger på, at man nok skal gøre noget, hvis det er et krav, men digitaliseringen er ikke en driver/forretningsmæssig strategi i sig selv, for man ser ikke umiddelbart gevinsterne, heller ikke ifm. udbudsrunder, betalingsmodeller, nye forretningsområder og ift. øget omsætning mv.

Der peges også meget klart på, at man mangler den rette kultur til at udnytte digitaliseringen optimalt.

Det er et problem, hvis digitaliseringen skal skubbes kraftfuldt fremad, så gevinsterne for alvor kan komme i spil - for det kræver ledelse der har det fornødne fokus og forandringsvilje.

Medarbejderne ser i noget højere grad gevinster ved digitaliseringen så spørgsmålet er måske, hvordan man motiverer ledelsen?

Digitalt Barometer: Undersøgelse, magasin, seminarer, konference og workshop
Molio har i samarbejde med analysefirmaet Seismonaut undersøgt, hvor de forskellige aktører i byggeriet befinder sig på det samlede digitale landkort og hvilke barrierer, der står i vejen for, at den enkelte virksomhed og dermed den samlede branche får fuld udnyttelse af de muligheder digitaliseringen giver.

Molios digitaliseringskampagne består af tre ben:

Undersøgelsen: Digitalt Barometer
Der er foretaget en kvalitativ undersøgelse med interviews af en række beslutningstagere fra branchens førende rådgivere, forskningsinstitutioner og entreprenører.
Denne kvalitative undersøgelse har kvalificeret spørgsmålene til en stor kvantitativ spørgeskemaundersøgelse, der er besvaret af i alt 857 aktører i byggeriet.

Det har givet bud på, hvad henholdsvis topledere, mellemledere og medarbejdere ser som de største muligheder og udfordringer ifm digitaliseringen.

Magasin
Undersøgelsens spændende resultater har dannet baggrund for erhvervs-journalistisk vinkling af en række dybdeborende interviewartikler med beslutningstagere fra branchen. Artiklerne beskriver digitaliseringens barrierer, potentialer og drivere inden for temaer som samarbejde, ledelse og kultur.

Magasinet udleveres her på workshoppen.

Seminarer, toplederkonference og workshop
Tre seminarer med konkrete cases og udveksling af erfaringer. Seminarerne fokuserer på udvalgte temaer, som undersøgelsen har peget på jura, implementering og kvalitet.

En workshop der giver dig lejlighed til intenst at drøfte digitaliseringen i byggebranchen med andre interessenter og eksperter. Vi ser på, hvor vi er hvilke barrierer, vi står over for hvordan vi kan tackle dem og hvor vi bevæger os henad.

Og så denne toplederkonference, som fokuserer på, hvordan man som leder kan optimere sin og virksomhedens indsats på IKT-området både strategisk og forretningsmæssigt.

- Læs mere om Digitalt Barometer her:

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Kl. 09.30 Registrering kaffe/te

Kl. 10.00 Velkomst
Molio - præsentation
V/Adm. dir. Jørn Vibe Andreasen, Molio

Kl. 10.05 Digitalt Barometer
Præsentation af survey - og hovedpointer relateret til ledelse i digitale transformationer.
V/ Direktør Christian Schwarz Lausten, Seismonaut A/S

Kl. 10.35 Ledelse i den digitale transformation
Læg usikkerheden bag dig, tænk strategisk, sæt et hold i virksomheden som kan være ledende i transformationen og invester i den. Men fortsæt også med at løse projekternes daglige problemer.

Ledelse af den digitale transformation bliver de næste fem års kick!
V/ Professor, Ph.D. Christian Koch, Chalmers University of Technology (Construction Management - Department of Architecture and Civil Engineering)

Kl. 11.20 Pause - kaffe / te

Kl. 11.40 Nye kompetencer, nye måder at arbejde sammen på og et åbent mindset
Rambøll ønsker at være i front på den digitale udvikling, og det betyder, at man som virksomhed også må udvikle sig for at komme succesfuldt ind i en mere digital fremtid.

Digitalisering skal integreres fuldt ud i den daglige drift af virksomheden og definere den måde, Rambøll rådgiver og interagerer med vores kunder på. Nye digitale løsninger og ydelser kræver nye kompetencer, nye måder at arbejde sammen på og et åbent mindset, der er klar til fremtiden.
V/ Digital Innovations Direktør Bo Grave, Rambøll

Kl. 12.20 Frokost

Kl. 13.00 Keynote:
Digitizing New York

The talk will illustrate the concepts by showing hands on examples from building and infrastructure projects in New York City. It will also include an attempt to measure the effort/reward relationship between traditional and digitally integrated workflows.
The new extension of Grand Central Terminal train station will showcase mega project integration with Building Information Modeling. The project was awarded the Autodesk AEC Excellence award for 2017.

The work with The Metropolitan Transit Authority for Bridges & Tunnels (MTABT) will illustrate how standards can be used to implement Virtual Design, Construction & Operations methodologies for major existing infrastructure.

Some examples will showcase new buildings such as the cutting-edge police station in Bronx which is designed by Danish native Bjarke Ingels. It s a project that streamlined the process of BIM driven coordination, cost estimation, scheduling and progress tracking.

For digital Facilities Management, there will be showcases of facilities where the owner was given a complete asset management system including an interactive drawing set with integrated reality capture viewing.

There will be some examples of utilization of Virtual Reality and the power of Mixed reality where we can overlay the virtual model over the real jobsite.
Finally, there will be a look at the future of further digital integration such as the Internet of Things (IOT), 4D reality capture, Cloud based Big data processing and the application of automation & machine learning.
V/Director of Virtual Design & Construction Lennart Andersson, LiRo Group

Er medforfatter til bogen: Andersson, L., Farrell, K., Moshkovich, O., Cranbourne, C. 2016, Implementing Virtual Design and Construction using BIM: Current and future practices, Taylor and Francis. New York.

Kl. 14.00 Debat
Jørn Vibe Andreasen og/ellerChristian Koch

Kl. 14.30 Konferencen slutter

Sandwich + vand + øl + vin
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.