Facilities Management - Grundkursus
Kategorier: Facilities Management

Facilities Management - Grundkursus

kr. 10.900,00
(ekskl. moms)
kr. 13.625,00
(inkl. moms)
Kursusleder:
Flemming Wulff Hansen
Kursusdato
Kursussted
Status
 
18.06.2019 09:00-21:00
19.06.2019 08:30-16:00
HUSET
Hindsgavl Alle 2
Middelfart
 
 
 
Facilities Management - Grundkursus er tilføjet til din indkøbskurv.
 
Kursets indhold / Formål
Grundkurset i Facilities Management giver dig det perfekte overblik over FM som selvstændig disciplin. Du lærer, hvordan du gennem effektiv ledelse af serviceydelser kan understøtte din organisation og sikre, at virksomhedens fokus er rettet mod kerneprodukter eller -ydelser.

Kurset vil behandle følgende emner:
- Organisering af FM-ydelser (in-/outsourcing). Hvilke overvejelser skal du gøre dig i forbindelse med at løse opgaverne med egne medarbejdere eller benytte leverandører?
- Ledelse af FM-organisationer. Hvordan motiverer og leder du en FM-organisation og hvilke kompetencer har du brug for? Forståelse for og anvendelse af principper for avancerede forandringsprocesser.
- Kommunikation. Som facility manager skal du være i stand til at kommunikere på alle niveauer, hvad enten det er med medarbejdere, ledere, leverandører eller ikke mindst med kernevirksomhedens ledelse.
- Indkøb og kontraktstyring. Vælger du at bruge leverandører skal opgaverne konkurrenceudsættes ved et udbud, og efterfølgende skal der etableres et godt samarbejde med leverandøren.
- Areal- og bygningsoptimering (Space management). Hvordan indrettes kontorer så de understøtter de forskellige aktiviteter, der foregår i et kontor og spildplads undgås? Lær hvordan du kan benytte indretning til forandringsprocesser.
- Fra anlæg til drift (Commissioning) med commissioning (Cx) og performancetest.
- Måling og dokumentation af effektivitet (Benchmarking). Hvornår er virksomheden effektiv? Lær hvordan du kan måle effektivitet af FM.
- IT-systemer, der understøtter FM (IKT/BIM). En gennemgang af de parametre, du kan benytte før du vælger IT-system.
- Innovation af FM-organisationer og ydelser. Lær hvordan du kan sikre løbende udvikling i en FM-organisation..

Udbytte
Efter kurset har du fået
- Grundlæggende forståelse for Facilities Management
- Indsigt i FM-værktøjer og hvordan de kan udnyttes optimalt
- Introduktion til FM-discipliner, herunder Space Management og commissioning
- Ledelses- og kommunikationsredskaber

Undervisningsform
Kurset veksler mellem oplæg, cases og øvelser.

Målgruppe og forudsætninger
Kurset er målrettet alle, der har ansvar for, eller arbejder i FM-organisationer inden for ejendomsforvaltning, ejendomsadministration, driftsafdelinger m.v.

Det er rettet mod såvel strategiske ledere som afdelingsledere, projektledere, samt facility managere der ønsker at kunne udvikle og implementere FM-strategier.

Undervisere
Driftschef Flemming Wulff Hansen, Newsec Datea AS, bestyrelsesmedlem Dansk Facilities Management Netværk og DFM Benchmarking

Space Commander/Direktør Lene Becker, Laika Rumdesign

Direktør Mogens Kornbo, direktør, Region Hovedstaden, Formand DFM

Projektleder Sebastian Andersen, Sweco Danmark A/S

Indehaver Birgitte Dyrvig Carlsson, DyrvigConsult ApS

Direktør Svend Bie, DFM Netværk

Partner Claes Brylle Hallqvist, Lucanus

CEO Lars Bang, EasyFix Software

Ekspertisechef Susanne Balslev Nielsen, NIRAS


Vores kursister siger
"Som introduktion til FM-branchen var kurset rigtig godt og informativt. Jeg fik en god basisviden og er helt sikkert interesseret i at tage næste modul, hvor man går mere i dybden med de aktuelle emner. Alt i alt synes jeg at kurset var godt planlagt og struktureret og som intro til FM-begrebet, så var det meget passende."

"Flemming Wulff er en spændende og god profil til uddannelsen."

"Mogens Kornbo's indflyvning til hele emnet blev præsenteret meget levende og med gode cases fra hverdagen, som jeg kunne relatere til min egen hverdag."

"Der var en rigtig god dialog både i lokalet og ved siden af oplæggene, og jeg følte man blev taget alvorligt af både oplægsholder og de øvrige kursister."

Facilities Management-uddannelsen
Modulet indgår som Modul 1 på Facilities Management-uddannelsen,
men kan også tages som et selvstændigt kursus.
Program Dag 1

Kl. 08.30 Registrering kaffe/te & morgenmad

Kl. 09.00 Introduktion til Facilities Management
- Historisk gennemgang af FM´opståen
- Hvad er FM og hvor skaber FM værdi?
- Kort præsentation af FM-værktøjskassen

v/kursusleder Flemming Wulff Hansen og Mogens Kornbo

Kl. 11.00 Kommunikation
- Kommunikation som værktøj, der skal bruges til at få ledelsen til at forstå værdien af FM.

v/Lars Bang

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 11.00 Space management
- Hvordan kan man skabe optimale rammer for virksomheden ved at optimere på strategisk brug af de fysiske rammer.

v/Lene Becker

Kl. 14.00 Commissioning
- Hvordan idriftsætter man nye bygninger så de fungerer optimalt?

v/Sebastian Andersen

Kl. 15.00 Pause med kage

Om foreningerne DFM og DFMB
- Styrk dine kompetencer og faglige netværk

v/Direktør Svend Bie

Kl. 16.00 Performance og benchmarking
- Hvordan måler man værdien af FM?

v/Flemming Wulff Hansen

Kl. 17:00 Gruppeopgave

Kl. 18.00 Middag

Kl. 20.00 Fremlæggelse og diskussion af egne FM-sager

Der serveres øl og snacks


Program Dag 2

Kl. 08.30 Opsamling

v/Flemming Wulff Hansen

Kl. 09.00 Organisering af FM
- Hvilke overvejelser skal man gøre sig, når man skal organisere en FM-funktion, - Skal man in- eller outsource?
- FM og hvor skaber FM værdi?
- CASE: Novo Nordisk Servicepartner; fra afdeling til A/S og tilbage til afdeling

v/ Birgitte Dyrvig Carlsson

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 12.45 Indkøb og Kontraktstyring
- Hvordan planlægger og gennemføres et udbud
- Hvordan styrer man service- og driftskontrakter

v/ Flemming Wulff Hansen

Kl. 14.30 14.45 Pause med kage

Kl. 14.45 IT-systemer
- Hvilke overvejelser skal man gøre sig når man skal vælge et IT-system der understøtter FM-funktionen
- Gennemgang af de mest udbredte IT-FM-systemer

v/Emil Skab Hassing og Michael Reumert

Kl. 15.45 Afslutning
v/Flemming Wulff Hansen

Molio forbeholder sig ret til ændringer
Vigtig information om materialer
Klik og læs om vores "digitale" mapper. Som en service for dig som kursist lægger vi alt materialet op digitalt i stedet for at udlevere fysiske mapper.

Yderligere information
Klik og læs om tilmelding, ordrebekræftelse, overnatning, afmeldingsregler, betaling, aflysning etc.